2012-та Година през погледа на астролога !

публикувано 17.07.2010 г., 21:14 ч. от Stefka Kucarova

2012-та година през погледа на астролога

дата на публикуване: 22.05.2009 г., 76921 прочитания
 

 

Колкото по-малко време остава до 2012-та година, толкова повече се говори за нея. Причината – календара на маите, в който, според повечето изследователи, последния ден е 21.12.2012 г. Тази дата за мнозина е равносилна на края на света, такъв какъвто го познаваме, на преход в ново измерение, на апокалипсис...

В основата на този календарен цикъл обаче не лежи движението на Слънцето, Земята или която и да било друга планета от слънчевата система. Затова в тази статия ще разгледам 2012-та през погледа на западната астрология. Истина е, че ако не беше разгадана писмеността на маите, днес никой нямаше да говори за 2012 година. Това е така, защото през 2012-та няма астрологически предпоставки за „край на света”

Но все пак годината 2012-та е интересна с факта, че планетата Нептун окончателно влиза в собствения си зодиакален знак Риби. Това събитие се случва един път на 165 години. И друга тежка планета – Уран – тогава се намира в първите градуси на знака Овен и започва нов цикъл през зодиака.

Тези астрологични позиции носят в себе си заряда на промяната (Уран в Овен) и на духовността – (Нептун в Риби) или казано с други думи, това е времето, в което човечеството трябва да направи прелом в начина си на мислене (от материално към духовно) и в отношението си към природата - от консуматорско към поведение, което в правото е назовано „грижа на добър стопанин”.

Но всяка подобна промяна е предшествана от съпротива и не се извършва за един ден или дори една година – необходимо е време, преходен период.

Ако човечеството продължи да се развива по пътя, по който върви в момента, то неминуемо ще се изправи пред 3 реални заплахи.

1. Пренаселването на планетата и недостиг на ресурс за поддържане на живота на хората
2. Глобалното затопляне, вследствие на техногенната дейност на човека
3. Клонирането и генетичните експерименти

Бих искал да се спра малко по-подробно на третата заплаха, която до този момент по-голяма част от хората дори не я приемат като такава. Оценяват я дори като успех на съвременната наука, благодарение на който бихме решили проблемите с болестите, продължителността на живота, изхранването и какво ли още не.

Моите астрологични изследвания по тази тема обаче показват, че съществува синхронност между успехите на генетиката и клонирането, и епидемиите и пандемиите, възникнали през 20 и 21 век.

Държа да подчертая, че учените не създават нарочно тези вируси, които причиняват епидемиите. Каква е тогава връзката между генетичните експерименти и епидемиите? Открих тази връзка благодарение на Вторият принцип на Хермес – “Това което е горе е подобно на това, което е долу; това което е долу е подобно на това, което е горе”

Т.е във света който живеем съществуват нива на подобие:
· макрокосмос – света на планетите и звездите
· нашият свят – на хората, животните и растенията
· микрокосмос – света на елементарните частици, атомите и молекулите, към който свят принадлежат и гените

Между тези нива има бариери, граници, които ако бъдат нарушени, могат да възникнат ужасяващи последици. Например, представете си какво би станало ако една комета или астероид, които принадлежат на макрокосмоса, навлязат в нашия свят – ще се случи ужасен катаклизъм, който може да унищожи живота на Земята.

През 20-ти век човечеството наруши бариерите, границите, които отделят нашият свят от макрокосмоса – изпрати космически станции и апарати в открития космос.

С провежданите генетични експерименти човекът наруши и бариерите, които отделяха нашият свят от микрокосмоса. С хилядолетия болестите по животните са засягали само животни, човешките болести – хора. Сега обаче в своите лаборатории учените смесват гени на животни и хора, присаждат животински органи на хора. Съгласно принципа на подобието, едно ниво по надолу в т.нар. микрокосмос, вирусите, които са били опасни само за животните, сега преминават през отворената врата между видовете и вече стават опасни и за хората.

Последните новини около т.нар. свински грип показват, че този вирус съдържа в себе си гени от човешки, птичи и свински грипен вирус. Това е вирус мутант, независимо дали е изкуствено или естествено създаден!

През 2008 година в пресата се появи съобщение че:

„До три години бъбреци на прасета ще бъдат присаждани на нуждаещи се хора, а до десет - всякакви други органи. Добрата новина съобщи британският професор Уинстън, цитиран от в. "Таймс". Той и американските му колеги вярват, че са близо до успешното модифициране на генетиката на прасетата така, че техните органи да станат съвместими с човешкия организъм и да не бъдат изхвърляни от имунната система.”

Ако прибавим 3 години към 2008 ще получим 2011 година – това е повече от обезпокоително. Дали няма да станем съвсем скоро свидетели на възникването на други, по-опасни за човека вируси или на мутирането на вече съществуващи такива? Не по-малка е и опасността, която грози нашето здраве, вследствие от консумацията на генно модифицирани храни!

В езотеричната литература могат да се намерят текстове, които гласят, че високоразвитата цивилизация на Атлантида е унищожена от водите на потопа, поради неправомерната намеса на атлантите в тайните на мирозданието. Дали митологичните образи на кентаври (генетична кръстоска на човек и кон), харпии (генетична кръстоска на човек и птица), русалки (генетична кръстоска на човек и риба), не представляват един отглас на генетичните експерименти от изчезналата цивилизация на атлантите? А дали това не е и посланието на сфинкса, който, ако трябва да сме обективни, е генетична кръстоска на човек, телец, орел и лъв – „Не правете подобни генетични експерименти, за да не бъде унищожена и вашата цивилизация?”

Дали отново не повтаряме стари грешки?

Възможно ли е в природата да съществува саморегулиращ се механизъм, който да пречи на нейните деца – хората - да нарушават безкрайно и без последствия природните закони? И този механизъм да е задействал водите на потопа, унищожил Атлантида, заедно с всички кентаври, харпии и други рожби на генетични експерименти?

В хода на еволюцията и естественото развитие е невъзможно да се комбинират гените на човека с гените на коня, или на свинята т.е, това е противоестествено. Но точно това правят съвременните учени в своите свръхмодерни лаборатории. А дали тези същите учени са наясно с последствията от своите действия и природните механизми за регулиране на последствията от подобни „научни” експерименти?

Смята се, че атлантите са владеели и силата на атомно оръжие, създали са въздухоплавателни апарати! Не се ли повтаря в наши дни историята на тази древна цивилизация? Ще бъдем ли изправени отново пред опасността от унищожение (самоунищожение)? Може ли знанията заложени в циклите на календара на маите, да имат още по-древен произход - от Атлантида. Възможно ли е нашите предци – атлантите - да ни предупреждават чрез този календар, че през 2012 година човешката цивилизация отново ще бъде изправена на ръба, от който няма връщане назад?

За щастие има и лъч надежда – все повече хора осъзнават необходимостта човечеството да поеме в друга посока – към живот съобразен с природните закони, към технологии, които не замърсяват природата.

Ето един интересен цитат от Доклада на Съвета на Римския Клуб - организация обединяваща видни учени и политици, които се занимават с изследвания свързани с глобалните процеси, протичащи в света, и тяхното отражение върху съвременната цивилизация:

Общият враг на човечеството е човекът. Търсейки новия враг, който ще ни сплоти, ние стигаме до замърсяването, глобалното затопляне, сушата, глада и пр. В глобалния им смисъл те представляват обща заплаха, която води до необходимостта от сплотяването на всички хора по земята. Определяйки ги като врагове обаче, ние автоматически влизаме в клопката, за която говорихме по-рано: да объркаме симптомите с причините. Всичко това е резултат от човешката намеса и само с изменения в човешката дейност тези проблеми могат да бъдат решени. Следователно: истинският враг на човечеството е самият човек.”
                                                                       
В последните няколко века на научно-технически прогрес, човекът изгуби съзнанието за себе си като за частица от Вселената, взаимосвързана с всички останали. Той започна да се възприема като център на целия заобикалящ го свят и вместо да се адаптира към света, в който живее, започна да нагажда света към себе си... В момента живеем във време, в което овладяхме енергията на атома и тайните на генома, подчинихме всички животни, замърсихме въздуха, водата, изчерпихме ресурсите на Земята, сега искаме да овладеем и планетите в Слънчевата система. Мислим, че всичко ни е позволено и се поставяме над природата, над Бога. Но закона гласи че „на всяко действие, следва равно по сила и обратно по посока противодействие”. И е добре противодействието да дойде от нас, хората, които живеем на тази планета, вместо да чакаме да видим какво ще бъде противодействието на Природата.

Екологичните движения възникнали през 70-80-те години на миналия век са видим израз на промяната, която макар и бавно настъпва в начина на мислене на съвременното човечество. В парламентите на все повече държави от Европейския съюз днес могат да се видят ЗЕЛЕНИ партии, като най-силни са те в Германия, която не случайно в последните години има най-много инициативи за еко-производство, еко-автомобили, еко-храни и т.н. Наскоро еврокомисарят по науката и технологиите Янез Поточник посочи, че чистите технологии, нанотехнологиите и биотехнологиите ще изиграят решаваща роля за световната икономика, също както развитието на информационно-комуникационните технологии след 1990 г. ''ЕС не трябва да пропусне възможността да стане лидер в третата индустриална революция – зелената''.

От вас, четящите тези редове, от вашия глас, от начина по който мислите и действате зависи бъдещето на България, а защо не и бъдещето на света!

Ще съхраним ли единственото ни останало национално богатство – великолепната природа? Ще се самоунищожим ли вследствие на алчност, борба за власт, научно високомерие и граждански нихилизъм, или ще се променим и научим да живеем според природните закони?

Кирил Стойчев
Председател на Българска астрологична асоциация

 

Още по темата: вижте документалният филм "HOME"

 

Вашето мнение за статията

 

Spored men nai golemiq problem na 4ove4estvoto v momenta sa globalnoto zatoplqne i ozonoviq sloi.s te4enie na vremeto vazdruha ot neftenite kompanii shte obrazuva i treta ozonova dupka zashtoto do momenta sa st i 2.i globalnoto zatoplqne.golemiq shelfof lednik.na pat e da se ot pi par4e ot nego golqmo kolkoto norvegiq.to shte se raztopi v okeana.shte zapo4nat da se pqt i drugi lednici koito v posledstvie shte se stopqt.nivoto na okeana shte se vdigne mnogokratno i sled godini(30-50) moje bi nqma da ima lednici na polusite a samo voda.pomislete kolko shte se povi6i nivoto na vodata na sinqta planeta.tova shte e naistina golqm kataklizam.shte badat zaleti ostrovi i ot zemqta shte ostane nishto i nikakva susha.naselqvana ot nai mnogo 1 milion hora.predpolagam 4e tezi mesta shte sa na planinite Everest ili alpite i kogato po4vata ne e godna za razsteniq,dobitaka shte umre,s nego i horata.trqbva da pazim prirodata no zashto ni e priroda bez zemq samo s voda.ribata nqma da e ve4no krai naselenite mesta.moje bi tq shte prodalji jivota na zemqta.neznam dali nqkoi ot vas e 4el statiqta na NASA kadeto predi godini bili zasneti izvanzemni krai nashi kosmonavti izvan suvalkite si.moje bi ne.zamislete se i varhu tova.mislite si 4e izvanzemni neshta ne sashtestvuvat i 4e zemqta e dobro mqsto za jiveene.no se barkate.v tazi golqma vselena ima stotici drugi planeti v koito ima jivot.kato naprimer vzemete spatnika na upiter ''Evropa''.na nego ima okean kato nashiq svetoven.bogat na kislorod i vodorod.edinstvenata razlika e 4e toi e pokrit sas 4 kilometrov led koito postepenno se raztopqva i se polu4ava atmosfera sas kislorod.vqrno 4e sega e po4ti edin mikropaskal koeto e okolo 0,01% ot na6ata atmosfera no tam moje da sashtestvuva jivot.zemqta e dobro mesto sega no ne i za badeshteto ni.
Niq - 07/09/2010 - 23:53 часа
iasno e che sa cheli razlichni statii za 2012 i se po razlichno mislene 1 maiskikalendar 2 che choveka e vinoven 3 che meteoriti shte ni onishtojat kakto i sas dinozavrite. e xora sprete se prosto 2012 shte e neshto neubichaino shte se promeni chovechestvoto neznam kak no niama da ima krai.......................................:-[]:-P:-D
darkangel_69@ymail - 07/08/2010 - 12:09 часа
Статията ви е страхотна,поздравления за което,трябва да се замисляме за тези неща.Приподата и човека са изцяло свързани и мисля,че ако продължаваме да вредим на природата,тя накрая ще изчезне,(защото все пак нищо не е вечно),а щом тя изчезне,изчезва и човекът. :oops
ако някой се интересува,още по тази тема за 2012 година гледайте филма на Борислав Лазаров"Страх от бъдещето" ;-);-);-)
реалист - 07/08/2010 - 11:42 часа
ne mi se umira jivee mi se... wse oshte s1m na 13 kakw0 s1m widqla 0t jiw0ta po4ti nishto...
eliit0o - 07/07/2010 - 01:15 часа
а бе хора!Не се плашете.Нищо неочаквано няма да се случи.Гледайте филма Collapse от 2009г. и ще ви стане ясно че световното правителство знае какво следва и даже кога .Съвременната световна икономика се крепи на 3 стълба:1-непрекъснат растеж (например -потреблението)2-човешката алчност 3-нефта.3-тият фактор е на привършване. 1-вият по принцип е невъзможен.2-ият е глупав но слава богу банките още не са го разбрали и поради това скоро успешно ще се сринат.Крахът на световната система основана на парите ще доведе до принципно нов етап от развитието на човечеството ако то иска да оцелее.Ако ли не-ще се давим в собствените си лайна.Но мисля че няма да ни позволят.
Борислав Иванов Георгиев - 07/05/2010 - 19:09 часа
Az ne i samo 4e me e estrah no i iskam moite me4ti da badad zbadnati,iskam da si iszivea zivota,da sre6na moqta polovinka.Da zapo4na rabota iskam da svirq na piano i da bada hodozni4ka.:-) to e qsno 4e me e estrah kakto vseki.No edna ot nai golemite mi me4ti e sveta da prodalzi napred MOLETE SE HORA SAMO MOZEME DA 4AKAME VREMETO 6TE POKAZA.:-D
KREMI - 06/29/2010 - 20:59 часа
zdr iskam da kaja 4e da ne se pla6ete vinagi 6te ima jivot na zemqta ,no prosto ne se znae koi 6te badat tezi koito 6te oceleqt ,pone az iskam da doide 2012 godina,ne za6toto 6te umra,a za6toto ne jelaq pove4e da jiveq v takav svqt-palen s nasilie,izmama,droga,mafiq,trafik na xora,razni mutaciii,geniorganizmi i vsqkakvi drugi takiva gluposti,koito sa suzdadeni ot xorata i sa mnogo protiv zakonite na prirodata!!! taka 4e ne se boite ot 2012,tova koeto 6te se slu4i e za DOBRO i moje bi sled neq ne6tatat 6te se podobrqt,taka 4e az iskam otkrito da kaja 4e ne se straxuvam ot 2012 a q 4akam s netrapenie za6toto vsi4ki tezi ne6to koito opisax po-gore koito sa sledstvie ot 4oveka mojebi nqma da sa6testvuvat i moje bi svetat 6te stane po-dobar !!!!! pozdravi na vsi4ki koito pro4etoxa moeto mnenie :)
stanislava - 06/28/2010 - 11:32 часа
4ове4еството уни6тойава природата>-(>-(>-(
асен - 06/27/2010 - 08:29 часа
2012 e nai gotinata godina v sveta :-D
ivan - 06/25/2010 - 13:15 часа
;-)Към Оптимиста и останалите дечица : Tomorrow never die ! Винаги ще има утре ! Не се плашете - живейте разумно, интелигентно и с любов към света. Поздрави от Агента
Агент 2012 - 06/16/2010 - 21:23 часа
Няма да умрем! Ще живеем още сто години!;-):-):-D
баба Ванга - 06/16/2010 - 14:47 часа
аз смятам че през 2012 ще се случи на страшното нещо срещу измерението на човечеството
антонио - 06/16/2010 - 09:58 часа
Темата е супер ,дано я прочетат и тези които правят генно модифицираните продукти , експериментите с клонирането, защото не всичко в този свят е пари. Все пак трябва да живеят и тези след нас, наще внуци и правнуци.Да спрем унищожаването на красивата ни планета;-)
Рени - 06/11/2010 - 10:41 часа
Мама казваше понякога: Господи, слез да прибереш вересиите си ! Ако това стане, хубавото е, че САМОВЛЮБЕНИТЕ И БЕЗОТГОВОРНИТЕ ще бъдат тотално унищожени, НО ЗАЩО И АЗ С ТЯХ ???? :-o
Леля Софка - 06/11/2010 - 09:30 часа
здравейте на всички, аз не споделям някои размишления. 1-во - спрях да вярвам в гадания в деня в който почина приятеля ми. Живея в Холандия от 10 години, най известният гадател тук (гадае по аурата на човека), ми предсказа че ще си имаме момченце с Марсел и т.н., дори го имах целия разговор на запис, но след година приятеля ми беше убит и естествено без дете, изхвърлих записа в мъката си. Минаха 2 години от тогава, сега живея с друг и плануваме дете. Лошо е когато човек се разочарова от очакването, не бива да се водим от предсказания на звезди, таро карти и прочие. Човек сам си начертава пътя по който ще премине и има право на избор. Важното е да запазим добротата в нас и да уважаваме както себе си така и хората около нас 2-ро - за 2012 нямам представа дали е краят, но както баща ми вика (ако ще става нещо, то ще е толкова бързо, че няма да имаш време да пръднеш от страх), извинявам се за иронията, както казах не вярвам в предсказания, но харесвам мистерии като Маите, отидох за месец на почивка в Мексико и обиколих всички руини на Маите,Chichen-itza , Palenque i t.n. чух легендите и наистина е валнуващо да си там и да видиш всичко с очите си как се издигат насред джунглата, стръмните стапала, огромните каменни блокове с които са строени рисунките по стенитe i t.n. как са изчезнали маите, не са, може би са евоюлирали в хората, които сме днес, както индиянците в днешно време, живеят в градовете и т.н.. Не е нужно да идва края на света, за да променим живота около нас, както маите са изоставили джунглите. Но факт е като погледнеш реално, колко бедствия са се случили напоследък, да си припомним наводнението в Америка, ако си спомняте торнадото в Гърция, заметресението в Хаити, Китай беше следващия - в малките селца някъде(може да излъжа, не помня добре), ето че и вулкан избухна Исландия. Вярно е че казаха че нямат нищо общо помежду си,но и да имаше мислите ли че щяха да кажат на простолюдието(с извинение) 2012 е загадка, която ще се разгадае след година и половина. Не се плашете хора, живейте пълноценно живота си и се радвайте на всичко хубаво в него. Браво на малката Ивелина, едно умно дете.
Fidanka - 06/03/2010 - 17:46 часа
...аз съм роден на 22.12......... искрено се надявам след две години да си направя рождения ден ,от сега сте поканени всички ;) 22.12.2012г. - пл. "Батенберг" бира и кебапчета за всички:-P
оптимист - 05/31/2010 - 21:51 часа
Статията е много добра :-). Аз съм момче на 17 години. И се чудя на тези учени какви експерименти правят за тези генно модифицирани храни и тем подобни. Не мога да си обясня в какъв свят живеем. Свят който е на прага да се разруши. Защо? Защото ние го направихме такъв. Сега всичко е в наши ръци, само мога да кажа горко на светът. Докато тези ми ти учени не спрът да се правят на много умни това с разрухата няма да спре. Виждате какви епидемий има, свински грипове не бяха луди крави имаше сега свински грипове, остана сега и мечи грип да има. Сигурно тогава ще станем космати и ще се самоизяждаме и ще живеем в пещерите. Аз да ви кажа предпочитам примитивния живот. Да живея в пещера... защото така най-лесно човек може да разбере кой е и какво по-точно е на тази земя. Той не е тук случайно ами да повиши знанията си и разбирането си за духовния си живот, да създаде потомство на което ще може да предаде това което е научил а пък неговите деца на техните деца и така нататък. Но малко хора правят това. Не говоря че живея в пещери, ами че го проумяват. За какви планети какво чуди, каква е тази планета Нибиру? И какво има тя общо с нас? Ние сме си богове на себе си. Всеки човек си има по нещо божествено в себе си. Не трябва да търсим Бога защото той в нас. Сами трябва да осъзнаем къде сме. Ние не знаем къде сме. Сигурен съм че сега децата които са, мислят че всичко им е наред и дай да правим ние квото си искаме пък кво ни пука? Да ама не е така. Защото ако на всички не им пукаше, щяхме вече наистина да живеем в пещери. Това глобалното затопляне не зарад заводите или автомобилите... те просто удвояват дори утрояват процеса. То си е заложено в природата. Няма как тези природни катаклизми да ги спрем. Можем да спрем само егоизмът, голямата си гордост "Ей ма на виж кой съм!" и да преодолеем зависта. Защо да завиждаме на някой кото има? Ами и ние си имаме, аз имам и Вие имате същото което и аз. Всички имаме души, всички сме равни. Аз принципно не мисля като сегашните деца. Аз съм сякаш друг човек. Но не всички са като мен или като Вас. Някои гледат да злорадстват други пък си копаят сами гробовете. Убийства, кражби, ами за България разбираемо то нашето правителство е със същата разрушителна сила като Природната. Дайте на нас да управляваме пък може и 2012-та наистина да стане катаклизъм. Що не вземем пример от другите държави? Защото ние сме ехей големите бе. Абе ний сме едни егоисти мислим само за себе си. Гледаме как да лапаме пък за другия ако остане остане. Е да ама и той е гладен не само ние. За това не трябва да се делим, а да си помагаме. Да даваме част от себе си за другите. Това е което мога да кажа. Защото ако не сме ние, кой друг ще го направи? Аз живея за себе си и за никой друг, Вие живеете за себе си а не за мен! Това е всичко. ;-)
Гошо - 05/28/2010 - 16:01 часа
be6e gotina statiya,izvinyavam se 4e pisa na latinica no jiveya v london i za tova,kakto i da e az ne se strahuvam 4e 6te umra ,no imam di6terya na 3 bih iskala da vi di ot tozi gaden svyat o6te,i si mislya 4e oste ne sme gotovi za kraya i za 2000 g. kazaha 4e e kriti4na no ni6to ne stana taka 4e tova e porednata izmi6lotina
blagodarya vi
agi - 05/27/2010 - 15:54 часа
На едно и същото мнение съм с наско . Може наистина да не е 2012 , но ще има такова нещо.Тка като гледам често почнаха да се топят ледниците . И разтопят ли са напълно Земята ще прелее !!!
ели - 05/24/2010 - 14:32 часа
Както казвам винаги-човек трябва да бъде ОПТИМИСТ ! Аз съм на 13 и съм твърде млад за да умирам на 15 ! Не !!!Край на света няма да има !!! Но едно е сигурно.Ние замърсявяме природата и тя си го връща ! Ако ще умираме да умираме ! Но искам да съм сигурен в едно ! То е че ще отида ж рая след смъртта си.!.Много ьубажи коментари .Браво!Между другото и статията е СТРАХОТНА !
nikata.96 - 05/09/2010 - 22:59 часа
Много хора вярват че ще има край през 2012 на 21декември, но много вярват че няма да има.Затова вече можете да изразите свося глас дали ще има край през 2012г.Посети klipni. и дай своя глас.
oт klipni. - 04/30/2010 - 19:51 часа
това е горе-долу вярно, но не заравяйте, че зелените са хора които са политици - т.е. гледат своя политически интерес.всичко останало са просто фрази
емил - 04/29/2010 - 17:54 часа
te kazaha 4e prez 2000 g 6te e kraqt na sveta ama nebe6 no prez 2005 g pomnite li kolko navodneniq ima6e kolko razru6eniq i valnite cunami be6e star6no togava i mnogo narod umrq moje kraqt na sveta da ne e prez 2012 g no 6te ima ne6to sa s sigornost:-)
nasko - 04/25/2010 - 16:48 часа
Това са пълни глупости,слънцето няма да избухне,планената Нибиру няма да доиде,няма да има разрушение.Доказано е от учените-това няма да стане.Бъдете шастливии всичко най-хубаво;-):-)
??? - 04/24/2010 - 20:28 часа
През 11 години слънцето усилва заряда на короната си 2012 година учените са изчислили, че короната на слънцето няма да издаржи на милионите градуси.И на кратко казано, ще се излъчи невиждан до сега лъч от коронката на слънцето, и единственият начин и то дори не е начин е може би късмет, е когато лъчът бъде изстрелян то да не е към земята.Никой неможе да докаже нищо, но това не значи, че не тря да си живеете живота...:-)
... - 04/22/2010 - 22:03 часа
много съм щастлива че толкова много хора се интересуват от 2012г Статията е много хубава коментарите богати на хипотези Както чета по младите не вярват че нещо може заличи светът им!А аз не преставам да се питам не е ли време да спрем да се питаме какво може да стане или какво не може и всеки да предприеме нещичко!Нещо дребно като да посадиш дърво зад блока си да спреш водата докато си четкаш зъбите да изключиш всички уреди преди да излезеш!ЕДИН ДЕН от живота си в който няма да обидиш никого и няма да се обидиш на никого!Опитай не е трудно може да ти хареса как се чустваш а кой знае може и Нибиру да промени курса си! На нас хората напоследък ни липсва единствено любов
moraiist7 - 03/17/2010 - 11:21 часа
MNOGO ME E STRAH.ISKAM DA PREKARAM CELQ SI JIVOT S CHOVEKA DO SEBE SII DA SI OSUCHTESTVIME VSI4KI PLANOVE I NECHTI.STRAH MEE ZA VSI4KI OKOLO MEN DANO NAISTINA DA E POREDNATA IZMI6LOTINA.SEGA E VREME DA KAJA NA VSICHKI CHESI GI OBICHKAM MNOGO NAI VECHE MOITO BEBE BOJO.OBICHAM TE!!!
bogomila - 03/14/2010 - 01:08 часа
ISKAM DA KAJA 4E MEN LI4NO MEE STRAX...I PORADI EDINSTVENATA PRI4INA 4E MI SE JIVEE...I IMAM PLANOVE ZA NAPRED...STRAX MEE DA SI POMISLQ 4E SLED 2 GODINI MOJE DA SE SLU4I NE6TO KOETO SHTE ZASTRA6I JIVOTA NA VSI4KI NAS-XORATA...NO SAS SIGURNOST SLED PRO4ETENOTO OT TAZI STATIA I VSI4KI VA6I KOMENTARI 6TE SE OPITAM DA BADA PO DOBRA.:)NADQVAM SE TOVA ZA KRAQT NA SVETA DA BADE POREDNATA IZMISHLIOTONA S NEQSNA CEL.I SEGA E MOMENTA DA KAJA OBI4AM VI VSI4KI:-)
mariya - 03/13/2010 - 01:25 часа
статията е много хубава в нея описва 4овека вси4ко което може да се притесняваме вси4ко което не трябва да правим а ние сме врагат 1турби4ка седи в по4вата 1000.г. има самнения за НЛО Феноменално 2012 Краят на света дали е лажа или не откриите отговора сами в статията само аз рабирам вси4ко мисля и разсаждавам и иам цели тетрадки исписани само за това трябва ли да се страхуваме Да или Не .. .!!? никои неможе да докаже как са из4езнали маите има много доказателства .. !? искам да разберете 4е вси4ко е васможно.
както 4овека е хварлил така и 6те си го земе 4овека които е написал статията е много умен и разсаждава като мен искам да знаете едно ВСИ4КО Е ВАЗМОЖНО !!! .. не преите ло6о то ви се вра6та .. ! разберете 4е има всякакви теории от които 10120302214 една е вазможна !!! ..
:oops::oops::oops:
. павел . - 03/12/2010 - 20:06 часа
мисля 4е е п1лна измислица:-)
;-)
тедито - 03/11/2010 - 19:53 часа
мисля 4е е п1лна измислица:-)
тедито - 03/11/2010 - 19:52 часа
Страхът, гневът, омразата, алчността, егоизмът и всички останали недостатъци, са нещата , които пречат на Човека да бъде щастлив. Ако преодолеете тези недостатъци, ще разберете радостта от живота. Поздрави на всички хора ! :-):-):-)
Turms Kuolematton - 03/05/2010 - 20:11 часа
Радвам се, че трабваше да видя толкова много изложени мнения за да напиша и моето:)
Да, определено е нужна промяна в нашия начин на мислене, за да запазим природата и да се сближим пак с нея. И колкото повече хора започнат да мислят и действат така, толкова по-голям е шансът ни нещата да се подобрят:)
Мислете зелено
:) - 03/04/2010 - 18:20 часа
Статията не само е добра ами прекрасна:-D.Искам да кажа ,че ще трябва да се случи нещо прес 2012г.не го искам ,но трябва нещо или някъква случка да ни сплаши и да разберем и да усмислим какво правим , защо го правим , какъв е смисала от това?Дано хората по света да се обединим за поне едно нещо и това да е да не замърсяваме природата.Трябва и тук в България и в други държави да се направи ''greenpeace'' както в Америка.С това може да не принесем много ,но поне ще е нещо.
Денчоте - 02/25/2010 - 16:33 часа
Статията е добра.В доста коментари има, добро разсъждение.Пожелавам на всички да си отворят сърцата и ушите!За да могат да се променят.Човекът, има право на избор/сам да избере своя път,дали да върви в правилна посока или да кривни/.И затова всеки си носи своя грях!Съжелявам,че мога да ви изплаша,но помислете /от 2000г.-до днешна дата 22.02.2010г.колко катаклизми се случиха,колко хора загинаха/.Затях е краят на света/тяхният свят/.Затова тези предсказания се отнасят за отделни райони.Но това е урок за всички други ЧОВЕЦИ.Ако не се подченява ме, на ПРИРОДАТА и неспазваме нейните закони,че тя ще ни накаже?А колкото до учените те правят най голямата си грешка,където се месят в неща, променящи първичното!Но едно ме боли,че богати се подготвят тихо мълком за вода и въздох-поради предстоящите катаклизми.А всички останали ще изпаднат в истерия ,паниката ще бъде толкова голяма!Дори смърта няма да ни иска,ще се гърчим в голяма болка.Мъртвите ще излязат от гробовете си?Имаме 70% да се взревим и 30% катаклизъм .Тези 30% ще се случат през 012г/.Родените след 2000г.са със нов дух,те ще се борят повече,защото ние старото поколение трудно ще се променим.Затова ВИ МОЛЯ опитайте се, да се промените ВСЕКИ ЕДИН ОТ НОС НОСИ ТОЗИ ДОБЪР ЗАРЯД.Да се обеденим и да се ОБИЧАМЕ.Пожелава Ви успех в избора?
Ванда - 02/22/2010 - 16:49 часа
az ne sam astrolog nonqma da svarshva sveta
emo - 02/22/2010 - 14:38 часа
A zashto ne se govori istinata za planetata NIBIRU ?

www.youtube /watch?v=zuKDbOVxA2c&feature=related


yonik - 02/21/2010 - 14:04 часа
:-)temata vi e desna i vsi4ko e vqrno snisul kazvam 4ee istina,malko xora se zamislqt po vuprosa, za sujaleni e po lesno da se ostavqt samo plasmasovite 4a6i i ne samo te a vsi4ko koeto surzano s plasmasa, za6to to svi4ko se zamrusqva i pre4i na xorata da di6at as taka si mislq i su6to taka mislq 4e 6tee po dobre za vsi4ki za6to to 4oveka ne jivee ve4en jivot vseki den umirame i se rajda me no tova koeto 6te ostavim zad nasza6to trqbva da e mizeriq a nee ni6to koeto 6te se gordeqt najite naslednici za na pret.......pomislete mislq 4e e to4no taka:-)
dimitrina - 02/10/2010 - 00:24 часа
Аз вярвам на предсказанията на Ванга че няма да има край на света. И се надявам че ще сме много по-добри към нашата планета
Василена - 02/06/2010 - 23:33 часа
Прекрасна статия. Дано повече хора започнат да мислят по този начин и още по-важно - учените да разберат, че е тънка границата между полезната иновация и сътвореното от Франкенщайн.

Силно се надявам да се осъзнае цялото човечество, което като разумен човек приемам за утопия...
Анжела - 02/06/2010 - 22:09 часа
Глупости на търкалета!! Всяка нова година измислят по нова година която ще бъде края!... То в днешно време за пари можеш и да си покажеш з****ка на света САМО за пари..!!!!!
Иво - 02/06/2010 - 20:09 часа
Съгласна съм с някои, че ако умираме ше умираме. Глобалното затопляне не е само заради това. В края на зимното слънцестоене Земята се чуди накъде да тръгне, затова се покачват температурите. Не е само заради нас но е И заради нас. Можеби ако умрем след нас ще дойде по-добра цивилизация, която ще опази земята.
Зарина - 02/06/2010 - 17:17 часа
темата е страхотна аз съм с вас,но малко хора мислят за това.за 2012 година незнам дали е вярно,но знам едно всичко си го правим ние сами на себе си.....изхвърляме си опаковките от снаксове,вафли и т.н. по земята,във водите и вобще където ни падне.но както виждате природата си отмащава.Добър пример е глобалното затопляне през последните 3-4 години температурите стигнаха до 40 градуса,че и повече!!Пазете природата чиста.. помислете за внуците ни-те ще живеят в мизерията която ние сме причинили....в тази статия всичко е описано много точно,ако не сте я прочели да края и ви се е сторило безмислено,това не е вярно прочетете я и размислете над това което е написана.....:-)
Елена Емилова Стойкова - 01/31/2010 - 22:17 часа
ne se bezpokoite tova nqma nikoga da se slu4i ;-) tova sa izmislci na prorochki za da ni upla6at :-D
viktor baltov - 01/31/2010 - 22:04 часа
мисля че това са глупости нострадамус,ванга и мн груги пророци са казали че НЯМА ДА ИМА ТЕКОВА НЕЩО!!!!!!!! тека че споко а до това с болестите мойе и да е вярно ако не си променим начина на мислене не ни трябва сичко това !!!!!!!!!:-D;-):-D:-D:-P
александър - 01/25/2010 - 19:03 часа
Подкрепям статията. Колкото по-близо сме до природата, толкова по-добре! Обаче ни насаждат погрешно мислене и ни засипват с много реклами за ненужни неща, за да изместят необходимостта от истинското - какво му е нужно на човека - покрив над главата сред природата, изворна вода и естествена храна, и много любов към природата, животните и себеподобните. Всичко друго е лъжа.
Ани - 01/25/2010 - 14:42 часа
или ново начало
анелия - 01/20/2010 - 15:38 часа
СЪЩО ТРЯБВА ДА НАМЕРИМ ВЪТРЕШЕН МИР И ДА ЖИВЕЕМ В ХАРМОНИЯ СЪС СЕБЕ СИ И ЗАОБИКАЛЯЩИАТ НИ СВЯТ
АНЕЛИЯ - 01/19/2010 - 15:52 часа
ЧОВЕК Е СЪЗДАДЕН НЕПРЕКЪСНАТО ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА И РАЗВИВА,ДА ТЪРСИ ОТГОВОРИ И НЕ МИСЛЯ,ЧЕ ИМА НЕЩО ЛОШО В ТОВА,ЧЕ СМЕ ИЗПРАТИЛИ КАКВОТО И ДА Е В КОСМОСА,НИТО В ТОВА,ЧЕ СЕ ОПИТВАТ ДА НАМЕРЯТ ЛЕК ЗА БОЛЕСТИ НО СЪМ СЪГЛАСНА С ТОВА ЧЕ САМО НИЕ ЧЕРПИМ ОТ ПРИРОДАТА БЕЗ ДА СЕ ЗАМИСЛЯМЕ,ЧЕ ТЕЗИ ЗАПАСИ ЩЕ СВЪРШАТ ДО КОЛКОТО ЗНАМ ПРЕДНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ,А Е ИМАЛО ПО РАЗВИТА ОТ АТЛАНТИТЕ,ЛЕМУРИЙСКАТА ИЛИ ПО ТОЧНО ЛУМУРО АТЛАНТИТЕ СА БИЛИ ТОЛКОВА РАЗВИТИ ЧЕ НАТРУПАНИТЕ ЗНАНИЯ СА ОТИВАЛИ ТАКА ДА НО НАРЕКА В ВСЕОБЩО ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО ОТ ЗНАНИЯ ОТ КОЕТО АТЛАНТИТЕ НА ГОТОВО СА ЧЕРПЕЛИ ПОЗНАНИЯ НО ВСИЧКИ ПРЕДНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ СА ИЗЧЕЗНАЛИ ЗАЩОТО ВЪПРЕКИ НИВОТО СИ НА РАЗВИТИЕ В ЕДИН МОМЕНТ СА СЕ ВЗИМАЛИ ЗА БОГОВЕ И СА СТАВАЛИ ВОЙНИ МЕЖДУ ТЯХ ИЛИ ПРОСТО ОТ НАТРУПВАНЕТО НА НЕГАТИВНА ЕНЕРГИЯ СА СТАВАЛИ ТАКИВА КАТАСТРОФАЛНИ КАТАКЛИЗМИ ,ЕДВА ЛИ И НАШАТА ЩЕ Е НЕЩО ПО РАЗЛИЧНО ОТ ПРЕДНИТЕ НО С 2012 НАЛИ КАТО НАВЛЕЗЕМ В ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ С ОТВАРЯНЕТО НА ЧАКРИТЕ НЕЗНАМ ДАНО СТАНЕМ ПО ДОБРИ ПЪРВО КЪМ СЕБЕ СИ И ПОСЛЕ И КЪМ ВСИЧКИ ХОРА, ЗАЩОТО САМО ТОВА Е НАЧИНА СПОРЕД МЕН ДА СЕ ЗАПАЗИМ КАТО ЦИВИЛИЗАЦИЯ КОЛКОТО И БАНАЛНО ДА ЗВУЧИ ДА НАМАРЕ РАДОСТ В ОБИКНОВЕННИТЕ НЕЩА А ЗА ПО СЛОЖНИТЕ СЪМ СИГУРНА ЧЕ И В ТЯХ ОСНОВАТА Е ПРОСТА НО ЗАСЕГА НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ГО РАЗБЕРЕМ
анелия - 01/19/2010 - 15:13 часа
БЛАГОДАРЯ на всички, които мислят за съществуването на нашата планета Земя.
Гореизложеното е много точно и всички ние трябва да се замислим, защо сме на Планетата, за я унищожаваме или съхраняваме. Връщането към човешките ценности и божествената любов, която е във всеки от нас, ще ни помогне да се съхраним. А това, което ни погубва е страха, алчноста/1% от населенито притежава 40 % от богатствата/ , зависта, омразата, гнева. Събудете се с усмивка и започнете нов живот, без страх, завист, омраза, алчност и гняв.
Пламен - 01/19/2010 - 14:44 часа
s vas sam hora Bulgaria nad vsichko
Presko0 - 01/18/2010 - 11:56 часа
Извинявайте последните няколко потребителя,
НА КАКЪВ ЕЗИК ПИШЕТЕ?????

Май на олигофренски!!!!!!!!
И чак и километрични писания на олигофренски език!!!
Мая Йорданова - 01/17/2010 - 05:18 часа
tova koeto kazahte dano e taka.no ne smetqm 4e bulgariq vliza to4no v 4i o na silno zamysqva6 e i uni6tojava6 e.nie ne sme tolkova naprednali v genetika,v tehnologiite.tova,koeto mojem da napravim e ni6tojna 4ast ot spasqvaneto ni v sravnenie s tova,koeto mogat da napravqt,drugite po razviti v tezi oblasti dyrjavi.tezi,koito ne prestavat da se namesvat v prirodnite i bojiite dadenosti.vsi4ki znaem za koi govorim.te nqma da prestanat ili da se syobrazqt,za6toto se mislqt za veliki.da promenena e prirodata syotvetno promenqme i na6eto byde6te,no ne mislq 4e tova 6te dovede do tolkova skoro6noto ni iz4ezvane, taka 4e spokoino;-):-)
kaspar - 01/16/2010 - 13:26 часа
>-(
kam4ittttyyyy - 01/16/2010 - 13:05 часа
mnogo se nadqvam tova da ne se sluchi
jivee mi se oshte
trqbva da sme po dobri k1m prirodata
ako tova e istina az she umra na 15 :-(:-(:-(:-(
kiki - 01/15/2010 - 22:33 часа
tova e laja ;-)
dsasda - 01/13/2010 - 14:32 часа
Ami kolkoto i kofti da zvu4i mislq, 4e sme zakusnqli...su6nost ne az sum zakusnqla za6toto sam na 18 god... i o6te ot 16 god ima6e s koi da obsujdam i da razmi6lqvam nad tazi tema..I stignah do tam, 4e istinata e pred o4iteni samo trqbva a gi otvorim 6iroko.. a tq e 4e nqkoi prosto si e re6il 4e ima pravo da kontrolira 7 kontinenta..I GERBA DA MU BUDAT PARITE!!! i ot nego da zavisi kak 6tesi jiveem jivota daden ni ot tazi krasiva planeta.. tozi 4ovek e kazal 4e 4ovek trqbva da se u4i zada stane mogu6t da nastriova mozaka si za idei i nauki za negovo udobstvo... Zamislete se be xorica.. vsi4ki xora, jivotni, ptici,vsi4ko naturalno vs koeto vijdat izvun kutiikata v koqto jivee6!! izvun kotiikata v koqto raboti6... izvun kutiikata s koqto otiva6 na rabota.. ZASHTO GO PRAVISH KOI TI E KAZAL CHE TRQBVA DA SI UCHISH DETO OT MALKO CHE SHTE XODI NA u4ilishte 12 god.. i che trqbva da si izbere neshto po koeto da u4i zada prosperira i da ima xubava rabota i PARI.. da se stremi da e rob na samiq sebesi demek na nqkoi drug 4ovek.. VS SME RODITELI na tazi 3ta planeta.. ot nai- malkite su6testva.. do nas xorata s nai- dobra razvita umstvenost sret idnvitedete..a na6ta MAIKA NA vsi4ki jivu6ti po sveta e planeta Zemq.I dori i tq si ima maika, maika i e ne6tata bez koito ne moje da jvivee i ot tam i nie da jiveem usloviqta koito sa i q presposobili.. i posle i nas koito e prisposobila ... nemoje da produjavame vsi4ko tova koeto si sviknal da te zaobikalq.. vsi4ki tezi tejki postoiki nebostarga4i tem po dobni izvli4aniq na neft petrol .. i mn drugi resursi.. Nemoje Nqkoi koito ne e pomislil predi vreme 4e vsi4ki iskustveno napraveni ot 4oveka kutiiki v koito jiveem i vsi4ko koeto e izvun kotiikata da ni e kofa tova li e PLANETATA ZEMQ EDNA kofa...? vsi4ko izvun kutiikite v koito se zavirime postoqnno.. daje i v kutiq gledame
TV be hora vsi4ko e gre6na posoka... nemoje da ima edna pari4na imperiq nemoje materiqlnite ne6ta da imat stoinost a hilqdi deca i hora v afrika, amerika, aziq i dr..da umirat ot glad.. da umirat ot eksperimenti da tezi u4enie kadeto za suzdali prez pokolenie na pokolenie edna realnost da u4i6 detoto ti da stane kato su6 e tezi kadeto MATERIQTA E stoinost a vsu6nost ne osuznavat kolko sa prosti .. i 4e skoro celiq im al4en trud e oti6al na vqtura za6toto mislqt istinskiq im dom za kofa.. a vsu6nost kofa i bukluk e vs tova koeto te "u4enite" sa suzdali ama VSI4KO KOETO MOJE DA SI KUPISH I MISLISH 4E E NORMALNO.. I VAZPITAVA6 DECATA SI 4E E NORMALNO.. VS TOVA NE E NORMALNOOOOOO VS KOETO KUPUVA6 S PARI I ZAEDNO SPARITEEEEEE BUKLUKKKK.. I TA AKO VOB6TE VI PUKA IZOB6TO.. NQMA DRUG VARIANT OSVEN MEDIINA NA MESA DO CELIQ SVQT DA SI OTVORQT O4I4KI TE I DA IZBQGAT OT PARI4NITE KOLON ... DA VUSPITAVA ME DECATA SI DA HODQT NA UCHILI6TE NE S MISALTA.. 4E TRQBVA DA Imat PARI NQKOI DEN AMI ZA UDOVOLSTVIE I NAI TRUDNATA NAUKA DA BUDE ZA OB6TA KULTURA ILI PROSTO SILEN INTERES NA NQKOI.. DA PROEKTIRAME VS ZAEDNO DA Q NQMA DUMATA MRAZQ!!! DA NQMA BEDNI SREDNA KLASA I BOGATI.... ZA6OTTO TOVA OZNA4AVA TO4NO BEDNITE ZA NI6TO NEsTAVAT MURZELI, SREDNATA KLASA E NAI TUPA... TQ E SUZDADENA ZADA DVIJI ENDA DURJAVA BEZ SREDNA KLASA NQMA DURJAVA U4I6 ZA DA BA4KA6... I DA DVIJI6 KAKVO ??????? TOVA KOETO SI E TVOE... I 4ESNO DA VI KAJA AMA IZOB6TO NE VQRVAM.. 4E 6TE PROMENIM NE6TO KATO GLEDAM TUK V BG KAK MISLQT TEQ NA PO 40 GOD NAPRAVO NQMA DA VI KAZVAM KAK MISLQT TEZI NA MOITE GOD.. KATO SAM OBSUJDALA TAKIVA TEMI S MN XORA ZA JALOST PO GOLQM PROCENT PriEMAT VSI4KO TOVA S PODIGRAVKA... TRQBVA DA Se NPRAVI NQKAKVA KAMPANIQ NQKAKUV SABOTAJ NA VS.. TRQBVA DA SE OTVORQT O4ITE NA VI4KI OFCE PO SVETA TOVA E OT MEN.. i NE MISLQ 4E sum LUDA kakto kazvat pove4eto na koito sam kazala su6toto aide yspex.. ako se pak ima nqkoi zagrijen nezabavno nqkoi koito ima mqsto po gore do vlasta i vazmojnost za nezabavna kampaniq i razprostranenie... da mi pi6e vse pak chica_mala90@abv.bg 6te mi bude priatno nqkoi umen s mqsto nagore v ob6testvoto da mi pomogne.. A DALI SMAO NA MEN A??
Katrin TSvetkova - 01/13/2010 - 09:08 часа
Нямам търпение да дойде 2012 година и да гледам целия тоя цирк и истерия хахахахахх
някой явно е решил че планетата е толквао мъничка че да настъпят критични промени за 2 години .. 2010 е супер ама 2012 тутакси изведнъж ще спре и слънцето и затоплянето ще направи земята ад все едно с бутонче става хаха :-D
Динко Алексиев - 01/12/2010 - 09:29 часа
iskam da ka6a samo 1 ne se straxuvayte
yozdjan - 01/11/2010 - 15:14 часа
Наближава края на лумпенизираната част от човечеството. Нищо повече. На планетата ще и е добре без нас! Много даже... за 10-20 хиляди години, а ако ще и 1 милион, няма да има спомен от нас, а това в историята на планетата е едно нищо. Не се косете - няма да измрат всички B-)
Alеx - 01/07/2010 - 21:22 часа
4esam nostradamos nepihe za kraq na sveta no pihe 4e 2011g hte ogasne slunceto no jivota prodaljava sus nahta anarhiq i razmirici predskazanoe do 3000g............apuk vanga e predskazala za 2012g bolesti i razmirici,obistva meju botati samozabravilise vlastni hora i opravnici v celiq svqt:-):-(
stroitela123 - 01/06/2010 - 09:32 часа
Ако наистина си мислите че светът ще свърши през 2012 то тогава сте лесно манипулативни
петкан - 01/05/2010 - 14:00 часа
Като чета постовете, неграмотно написани, на латиница, си мисля, какво можем да искаме от тия деца ,тук и сега? Та те не са в състояние да пишат грамотно, какво остава за други неща?
Сега се сещам за Големия Потоп и за дядо Ной :( горките хора, да не си пазят околната среда, да си изхвърлят отпадъците където им падне, и накарая - ето резултата : ПОТОП !! Да не говорим за нещастните динозаври ! Така нелепо да загинат! хаха!
Надявам се, че ще премем всичко това с достатъчна доза хумор и ще продължим напред !
Природата не търпи празно място, на мястото на всяко отсечено дърво поникват поне две нови...
А колкото до генното инжинерство, дано никога на противниците на този метод да не им се налага да гледат как страдащ близък човек би могъл да се спаси или възстанови с този метод, защото това, кето правят тези учени е на границата с чудесата ...

Калиопа - 01/05/2010 - 10:12 часа
Абе вие чувате ли се Уран е Овен а Нептун риби а Слунцето е рак :-P:-P няма да се мре!! Нищо няма да се случи.
Патрик - 01/03/2010 - 22:22 часа
Не съм съгласна! Тоя край на света побърка всички! Според мен са пълни глупости, хайде стига! А и Нютон е казал, че по неговите изчисления апокалипсиса (края на света) е през 2060г. Само плашат хората с тия глупости за 2012г.!
Калина Фъртункова - 01/02/2010 - 18:04 часа
не разбирам какъв ви е проблема ако ще мрем да мрем и толкоз!
twilight - 01/01/2010 - 13:36 часа
:-P:-);-)pojelavam vi mnogo sastie i klsmet na vsicki za novata godina 2010
irena - 12/31/2009 - 20:47 часа
Оххх хора.. ако ще мрем ще мрем.. Единственото което може да направим е да пазим природата.Защото за тва глобално затопляне ние сме си виновни.И ако продължаваме така и да не умрем през 2012 то пак много скоро ще умрем.. но ще си е заради нас..
Лидия - 12/27/2009 - 03:27 часа
male dano da ne svar6i sveta tolkova skoro ne mi se omira veche se pritesnqvam::
maria - 12/26/2009 - 20:21 часа
naistina mnogo mi xaresa tova koeto napisa bix go pro4el 10 pati ako trqbva mnogo dobre obesneno:-)
ditko - 12/26/2009 - 00:00 часа
hora napisanoto e absolutno vqrno nie sami si vredim predi 30-tina godini horata v bg ne sa znaeli kakvo e telefon a puk za komputri da ne govorim za 30 god kolko mn se e promenil sveta vsashbost nie horata go promenihme nie samite sme si vragove ako prodaljavame taka moje bi naistina 2012 shte bade alna
gabriela - 12/21/2009 - 00:16 часа
EI..HORA..JIVEITE SI JIVOTA..ZASHTOTO JIVI NIAMA DA SE OTURVETE))))AKO VSEKI E SUS SUZNANIETO ZA DOBRUVANE....SHTE POMOGNE NA PLANETATA DA NE SE GNEVI....AZ VIARVAM V DOBROTO I TO SHTE POBEDI!!!:-D
ISKRA - 12/21/2009 - 00:00 часа
az sum samo na 12 godini izob6to ne vqrvam v tova za6toto az ne sum obiknovenno dete na posleduk vsi4ko kakvoto si pojelaq se zbudva nadqvam se i tova jelanie da mi se zbudne "nikoga tova da ne se slu4i"
velizar - 12/20/2009 - 20:07 часа
Много вярно написано. Статията призовава към разум а не към страх. Нека всеки направи своите малки стъпки към един по-добър /запазен/ свят.
МИТ - 12/20/2009 - 19:24 часа
НЕ Е ВЯРНО,КОГАТО БЯХ МАЛКА ХОРАТА КАЗВАХА,ЧЕ В 2000 ГОДИНА ЩЕ НАСТЪПИ КРАЯТ НА СВЕТА,НО КАКТО ЗНАЕМ ДОЙДЕ 2000 И НИКОЙ НЕ Е УМРЯЛ ТАКА,ЧЕ НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ СТРАХУВАМЕ ТОВА СА ИЗМИСЛЕЦИ :-D
2012 - 12/19/2009 - 12:07 часа
Ах свещенна простота,нищо не по с няма да свърши а ще продължи но не по същия начин както е написано в библията "Благословени да са бедните духом , те ще наследят земята" и да аз съм виждал този календар а той представлява колело,кръг,а те както знаем нямат начало и край ,а доколкото съм запознат този календар е на няколко нива няколко сегмента скрити от очите на нас "обикновенните" хора.
Не се притесняваите за богатставати си злата имоти пари те ще си останат тук на земята с вас алчните и ограничени хора а тези който са превъзмогнали материалното ще спечелят друг живот предполагам по извисен духом.
Живота а мост трябва да се извърви а не да се строят къщи на него.
Всеки има цел,нека не си пречим и да постигнем целите си.
Матей - 12/18/2009 - 21:52 часа
Изцяло съм съгласна с предупрежденията в статията - наистина, ЧОВЕКЪТ трябва да навлезе в своята зрелост и да започне да се държи с необходимото чувство за отговорност към Планетата, Природата, Живота... По отношение да невротичните и невротизиращи прогнози за тази или онази дата съм твърда скептичка, тъй като нашият календар не е съобразен с на хода на звездите или поне на нашата звезда, а започва с една неустановена точно датировка - Рождеството, за която изчисленията на учените бележат разминавания. От друга страна, самото Време, доколкото изобщо съществува извън нашите ограничени представи на земни хора, т.е. мислещи в рамките на крайното, не е вектор и не се движи по права. Струва ми се по-разумно да насочим Мисълта към позитивни занимания. Не е необходимо постоянно да се упражняваме да създаваме мисъл-форми, които биха довели до реални сътресения. Натрупаните познания за ефекта от някои взаимоотношения между небесните тела не активизарт градивната воля, а страха, явно още не сме дорасли, явно е рано да се разпространява това знание масово.
Всеки ден се моля нашата планета да придобие чиста аура, природата да се възстанови, водата и животът да се запазят, стихиите да се успокоят, енергиите да се хармонизират и да бъдат спрени рискованите експерименти на учените, както и тези, за които цивилизационно все още не сме готови. Бог да обгърне планетата ни със Своята Божестевна закрила и благослов!
Моля ви, не натрупвайте страх, не създавайте нови страхове - не натискайте забранения бутон! Нарли всички сме наясно, че имаме свободна воля да вършим добро, а не въобще свободан воля.
Нека помним, че решението е в нашите ръце. Вместо да си разказваме страшни приказки, по-добре да купим жива елхичка и да я посадим. За Великден пък да купим широколистно и да го засадим. И да насочим своята молитва за обич и хармония в часа на Зимното слънецстоене. Хайде!
Avertas - 12/17/2009 - 12:51 часа
Не само маите са го казали . Ванга също е предсказала ,че края на света ще дойде декември 2012г. А доколкото статията аз съм съгласна с това ,че трябва да пазим природата
.. - 12/16/2009 - 16:00 часа
tva nyama da se slu4i molya se da ne se slu4i.
nn - 12/16/2009 - 15:10 часа
Календарът на майте просто свършва 2012 година.Ако свършваше 2020 щехте за 2020 да се притеснявате :-D
Христос Петров - 12/15/2009 - 07:28 часа
статията е абсолютно вярна.трябва да сме по-човеци.да живеем съобразно с природата.да се грижим за нея и да не я съсипваме.толкова е простичко,но.... тази мода и алчност да сме различни и повече от другите кара хората да оглупяват.всеки сам за себе си е длъжен да живее съобразно с природата.и да допренесе за възстановяването и.
gani - 12/14/2009 - 19:47 часа
статията е невероятна:-)и аз като много други вярвам че по някакъв начин сме допринесли до моментното състояние на околната среда и като цяло на земята:-(мисля че все пак ще настъпи края на света но дано да не е толкова скоро;-)
jiv4eto - 12/14/2009 - 11:14 часа
az mislq 4e 6te se mreee :-[] nadqvam se da gre6a no >-( dano ne sum prava
vasiliq - 12/12/2009 - 22:42 часа
да природата си отмъщава за всяко наше действие против нея нали виждате колко топло бяха последните лета над 40 градусаа зимата топла ние и се радваме но не е за хубавоаз помня зими със сняг до 1 метър а сега веднъж да имаме киша и се радвамескоро внуците ни няма да знаят какво е сняг
леля - 12/11/2009 - 19:01 часа
Prekrasna statiq...!:-)qvno nqkoi xora si kazvat tova ne e istina no povqrvaite mi az mislq 4e tova moje da stane realnost ako ne poburzame da napravim ne6to po tozi vupros.da se vzemem v ruce i da spazvame pravilata na prirodata.mislq 4e tova glubalno zatoplqne e 4ast ot razru6enieto na sveta.trqbva da se obedinim i da ne dopuskame da svur6i sveta.:-) tazi statiq ni pokazva 4e trqbva da se obedinim i da sprem tova koeto moje da stane...Az sum s vas iscqlo...;-)no vse pak mislq che trqbva da se napravqt ne6to kato brushuri i da razdavame i na tqx da pishe''Опазвайте околната среда чиста'' i da e dobaven kratuk teks s obqsnenie kakvi posledici m0je da ima ako ne opazvame okolnata sreda chusta...Podkrepqm vi za vsi4ko!:-)
miroslava boqnova slavkova - 12/11/2009 - 14:22 часа
Хубава статия, г-н Стойчев. Жалко, че ние, хората отдавна сме забравили, че сме част от цялото и че нищо не е изолирано само за себе си.Процесите, обмяната на енергии, взаимодействията са сложни многопосочни процеси. Намесваме се по много груб начин в работата на Създателя. Безотговорни сме. Арогантни и високомерни сме. Ние сме алчни консуматори. Забравили сме, че законите на природата са тези, които трябва да следваме. В тях има самоконтрол, саморегулация и защитни механизми,водещи до хармония, до равновесие, които ние разрушаваме.Всяко нешо има своето важно и ценно място в Природата-от песъчинката до космическото пространство. Но ние искаме да се налагаме, да имаме, да сме господари. Въобразили сме си, че сме велики, недостъпни, важни , единствени. Смятаме, че сме единствени и всичко ни принадлежи, всичко е създадено , за да ни служи. Светът, измерението , в което живеем нито започва, нито свършва с нашата цивилизация...Вселенският разум и енергия са самовъзобновяващи се, саморегулиращи се. Така както животът и смърта са едно цяло. Един умира, друг се ражда , но Животът продължава.Дори нашата прекрасна планета един ден да се разруши /дано не допуснем да е по наша вина/,животът и разумът ще продължат да съществуват някъде другаде. Вярвам, че има по-развити цивилизации от нашата, че те ни наблюдават и изучават. Надявам се да са добронамерени към нас и да искат да ни помогнат, а не да ни навредят. Обикновено по-слабият е агресивен, защото се страхува, защото се чувства беззащитен.Иска ми се срещата с извънземен разум да е приятелска.Вярвам, ме този извънземен разум се опитва да ни помогне, да ни предпази от непоправимите грешки. Има много факти, които го доказват.Но малко се говори по тези въпроси, много информация се укрива, засекретява от големите държави и военните.
Генното инженерство е опасна авантюра, когато се смесват гени от различни видове. Знаете, че един от законите на генетиката е свързан именно с тази "Забрана". В естествени условия при кръстосване между различни видове животни /много бизки помежду си/ хибридите са стерилни, т.е спира се възпроизводството.Природата реагира безупречно. Същото се отнася за голяма част от генетично предаваните болести. Индивидът загива, защото не е жизнеспособен, стерилен е и не може да се възпроизведе или възпроизводство е възможно, но при среща на близкородствени гени /най-често кръвосмешение/. Така природата се грижи за чистотата на гените.Какво правим ние? Ние селектираме дефектен генофонд на човечеството, т.е.обръщаме се срещу естествения подбор и с безумно лицемерие твърдим, че сме хуманни.
Много цивилизации са загинали, защото са застанали срещу Природата и са били безотговорни и високомерни.Ако продължим да се тъпчем с генно модифицирани храни; да гълтаме лекарства за "щяло и не щяло", за да пълним гушите на фармацевтичната индустрия;да замърсяваме всячески околната среда; да харчим пари за войни, вместо за социално полезни дейности и превенция на здравето; да противопоставяме раси и религии, вместо да премем, че Бог е един за всички нас, а Земята е наши общ дом нищо добро не ни чака. Чакат ни войни, бедност, болести и самоунищожение. Това трябва да разбере всеки един от нас, за да спасим тази прекрасна планета и животът на нея.Знанието е сила ако го използваш за добро, с разум и уважение към природата. Има много примери как научните открития се използвот срещу човечеството и сеят разруха и смърт.
Всеки от нас е отговорен за случващото се и всеки е длъжен да има здрава гражданска позиция. Да учим и се информираме, да пазим природата, да посадим дърво, да сме добронамерени и обичащи, да сме отговорни.
Да се върнем към корените си, към природата и да живеем по нейните законите!
Юлия Гоцева - 12/11/2009 - 11:23 часа
:-D tova sa palni ijmi6liotini no to be6e za 2000g no o6te sme jivi 6te vidim prez 2012 sled 3 godini no ne vqrvaite tova sa palni ijmi6liotini
mima - 12/10/2009 - 16:50 часа
Ne iskam da vqrvam,no kakvoto ni e pisano,nikoi ne moje da si izbqga ot sadbata!Razbira se i az sam pred dilema.Bog da ni pazi i nai ve4e decata ni,za6toto sinat mi togava 6te e v razcveta na jivota si.Kogato bqh malka(sega sam Na 51)postoqnno se govore6e za kraq na sveta koito 6te nastapi prez 2000 gog i az bqh iz4islila kolko godini jivot imam,slava Bogu ni6to ne se slu4i.Jiva i zdrava sam i dano sadbata ne ni q re6avat maite.
Galina Stefanou - 12/10/2009 - 11:16 часа
AZ MISLIA 4E KRAIAT NA SVETA NAISTINA NABLIJAVA NO NIKOI NEZNAE 4AS I DATA OSVEN ALLAH PONEJE NASTIPVAT NAISTINA MNOGO STRA6NI PROBLEMI ZA NA6ATA PLANETA V KORANA PI6E VNEZAPNATA PROMIANA NA KLIMATA,KOGATO MIJETE SE OBLI4AT KATO JENI A JENITE KATO MIJE,TOEST GEIOVETE KOGATO SE POIAVIAVA NOV VID JIVOTNO KOETO NIKOI NE E VIJDAL NOVA RASA NISKA NIE JENITE SLED OKOLO 50GODINI SME 6TELI DA STANEM MN NISKI AZ MISLIA 4E JENITE NO NE SE ZNAE MOJE DA SA I IZVINZEMNI.KOGATO PROS E STAVAT MN UMNI I UMNITE PROSTI KOGATO EDIN SELIANIN KOITOCI JIVOT E GLEDAL KRAVI I OVCE ZAEMA MIASTO NA TIRGOVEC I STROITEL A TIRGOVECA STAVA SELIANIN I O6TE MNOGO PRIZNACI NIAKOI OT TEZI PRIZNACI ZA KRAIA NA SVETA SA ST I NO DRUGI O6TE NE NE SA O6TE NA LICE ZATOVA IMA O6TE MALKO NO 4AS I GODINA NIKOI NE ZNAE OSVEN ALLAH VSEVI6NIA,MILOSIRDNIA
guler - 12/09/2009 - 22:11 часа
silno se nadqvam da ne taka
:-(
iva georgieva - 12/07/2009 - 14:56 часа
Dano tova da ne e istina :-[]
Martin - 12/06/2009 - 12:10 часа
всяко начало има край мисля си това е вече времето.господ създал господ ште вземе,каквото е писано.за нас ништо неможе да се направи така е природота.никой не иска да вярва ама нямя какво да се направи,ниесме гости на този свят,зада видем как се живе е но ни не можем да пазим природата. природата ште позажи. това е .
asia - 12/05/2009 - 21:53 часа
na vqrno.tova sa gluposti:-[]:-P:-P>-(
maria - 12/04/2009 - 13:13 часа
хм. градът е болно място от край време!за 2012 не мисля,че ще е краят-просто повратна точка в която ние-хората трябва да решим как да продължим съществуването си.
А относно БОГ-много са лъжепророците му-грешката все още е в ХОРАТА!:oops:
lost propfet - 12/04/2009 - 12:03 часа
pрочетох всичко и съм с вас :-)
ivan - 12/01/2009 - 15:19 часа
awe vie lydi li ste we tova 4e nekav kalendar ili pone 4ast ot nego ne e otkrita tova ne zna4i 4e sveta si otiva mi kato stane 2012 kogato brygite broqt poslednite sekyndi xie maxaite s raka i vikaite zbogo zemq ti ni sluji vqrno are sega izbyxni ;-)
polinaaa - 12/01/2009 - 08:37 часа
Живея в Канада. Тук е друг свят. Технологичните достижения се материализират в пазарни продукти моментално. Разбира се, с цел прчалба.Което прави заобикалящия ме свят, като нещо, за което четях в научно-фантастичните романи, като юноша.Това само като прелюдия.
Един ден с 13 годишния ми син седяхме в къщи и гледахма "Блейд Рънър". Гледахме го за незнам койси път, защото го обичаме този филм, или поне аз. По някое време сина ми ме попита:
- "Тате, наистина ли през 2019 година светът ще бъде такъв? Искам да кажа - такъв мрачен, замърсен, отблъскващ и страшен?"
Аз го погледнах и отвърнах:
- "Не знам! Защо?",
а детето ми отговори:
- "Защото ако е такъв, аз не искам да доживея да го видя!"
Аз престанах да гледам филма и се замислих. Аз съм на 45 години и утре и да легна в земята - взел съм достатъчно за да не съжалявам. Но 13 годишния ми син да не желае да живее в този измислен, но все по-възможен бъдещ наш свят?! Кой го прави такъв? Аз, като консуматор! Кой може да го промени? Аз, като консуматор! Хора! Погледнете децата си и се замислете за тях! Докато можем да променим нещо - нека го направим!
"Единственото нещо, което е необходимо за триумфа на злото е добрите хора да не правят нищо."
Едмънд Бърк, 1795 година.
Емил - 11/29/2009 - 22:48 часа
Дали ще е краят на света не знам, но е задължително за всички разумни хора по Земята да я опазват! Можем ли само да вземаме от природата? Има вселенски закон- получаваш- даваш!Единствено с образование на децата можем да променим бъдещето им. Да се надяваме, че това ще стане и светът ще оцелее!;-)
Събева - 11/29/2009 - 20:45 часа
:-)ima golqma veroqtnost tozi pat naistina da bade kraq na sveta.to trqbva6e da bade sled 2060g. No 4ovekat prosto prekali.sega samo ostava da 4akame.
za 2000g. vseki povqrva i ne stana ni6to.a sega za 2012 nikoy ne vqrva.Ne mislite li 4e ima ne6to gnilo???
Eto ne6to koeto sam izmislil az i vinagi go kazvam.Nqkoi go priemat kato ubida,a drugi se saglasqvat,kato znaqt 4 tova e istina.a to e :
''4ovekat e nay-umnoto,nay-velikoto,nay-prekrasnoto,nay-udivitelnoto ne6to na planetata,NO e i nay-gadnoto,nay-glupavoto,nay-slqpoto ne6to na planetata.''

:-) 4ovekat 6te se samoui6toji.kraqt(''final-at''),ve4e se vijda.ve4e savsem skoro 6te svar6im rabotata si.6te dodi i kraq,a mi e mnogo interesno kakvo li 6te stane sled kraq?kakvo li 6te bade.
Nie 6te sme kato dinozavrite.6te svar6i vsi4ko i s nas.
Mnogo mi e interesno kakvi li sa6testva 6te ima sled nas???
dali 6te imat i te razum,saznanie i vstva kato nas?ili 6te sa ne6to po-glupavo,ili 6te sa vis6i ot nas-horata?dali 6te otkriqt 4ove6ki kosti,kakto 4ovekat otkri na dinozavrite?:-):-D:-D:-D
DANO DA SE POVTORI TOVA S 2000.OTNOVO 4OVEKAT DA PRODALJI.I 4OVEKAT DA SE OSAZNAE,I MAYKATA PRIRODA DA OCELEE.
2012 :-)ili :-(
2012........................
Okshen - 11/28/2009 - 14:14 часа
Наистина Хора(ПРИЯТЕЛИ)замислете се над горе прочетеното пазете околната среда и спазвайте добър начин на живот!Ще кажете,то само аз какво ще помогна,но не е така ще прочетат 10 човека от София,Смолян,Плодив,Варна и т.н. и ще станат не само 1,а много хора които ще помогнат за запазването на Земята (ще станат нейни пазители,закрилници и добри приятели). Разкажете и на други заинтересовани за написаното тук в сайта и така от уста на уста както се казва ще помогнем за бъдещето на планетата ни-ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ!!! Помислете върху това!Успех!!!
FeNoMeNa - 11/28/2009 - 13:50 часа
toi kraq otdavna e do6al.nie horata sme mnogo lo6i mesim se kadeto ne trqbva v prirodata
i tq si go vra6ta po nqkakav na4in
no i da doide kraq 6te ima nov svqt
i tam 6te ima sa6 e lo6i hora
vinagi 6te e taka
gospod se e opital da iz4isti sveta predi vreme kato e ostavil jiv samo noi i semeistvoto mu no sveta ne e st po dobar
.pratil e hristos da izkupi grehovetena horata no i tova ne e pomognalo
vinagi 6te ima dobro i lo6o na tozi svqt
bez tqh prosto ne moje
nqkoi - 11/28/2009 - 11:11 часа
:-(:-)не знам вече какво да мисля!много се надявам да не се случи нищто,но има време ще видим в крайна сметка каквото е написано пък може и да се случи но аз лично не вярвам все пак маите не са знаели със сигурност че света ще същтествува толкова дълго време че да изчезне точно на 21.12.2012.Мими 28/11/2009 02:33
mimi - 11/28/2009 - 02:34 часа
:-D:-D:-D spored men tva ako e istina to shte se sluchi i sledovatelno ako ne e istina nqma da se sluchi well nai interestnoto e che kalendara na maite svarshva e da no vse pak te prosto mogat da sa izcheznali kat civilizaciq togava i da ne sa mogli da go dovarshat no shtom e kazano 21 12 2012 g nachi ima n6 gnilo tamvatre
irina irinova ivanova - 11/27/2009 - 23:49 часа
мисля че е някаква измишльотина не може да е истина просто не е възможно но ще видим какво ще стане през 2012 година може да дойде края на света може и да не дойде ще разберем истината след 3 години
някой - 11/26/2009 - 18:57 часа
Ами те говориха че 2000 година пак ще е краят на света ама нищо не стана това са измишльотини на някой учени да земат малко да спрат да се вкарват във филма
Iceto - 11/25/2009 - 11:48 часа
kato e6 tazi novina si kazva6 gluposti ..posle 6te se porovi6 v internet i 6te kaje6 hmm moje puk da se zamislq dali e gluposti no istina ili ne poprincip horata trqbva da se nau4at da jiveqt po skromno i d ane se mesqt mnog tam nakdeto ne trqbva..;-):-);-):-);-)
mhm - 11/22/2009 - 19:45 часа
xexexeee nqma nikoii da umira Ludi li stee tyka samoo blafiraciq :X . . i 2000 shtexme da umiramee pa gledam oshte sme jivi (rofl)
anonimka - 11/22/2009 - 00:00 часа
Съгласна съм, че ще има промяна от материалното към духовното. Крайно време е вече. Много ми хареса мнението на ЕОН. А отнотно краят :) не мисля, че ще има такъв :) да живее оптимизма.
Qceto - 11/20/2009 - 09:43 часа
vmesto da gubite cenno vreme ot jivota si cheteiki statii za kraq na sveta i gledaiki takiva filmi,po dobre svarshete neshto koeto shte vi napravi shtastlivi.ne cenite jivota si..kraq na sveta moje da e i utre i sled 1 000 000 000 godini,i kakvo?ami kakvo shte doide kraq,taka che doide ne doide jiveite palnocenno,zashtoto toku vij ne doide skoro i vie ostareete v stres koito chrez genite si shte prehvarlite na svoite deca....RADVAITE SE NA JIVOTA,BADETE OPTIMISTI.kazvaite si "i kakvo ot tova" ama naistina...taka ili inache sme bezsilni pred prirodata..samo mojem da se opitame da sme po dobri i savestni,chustvashti sashtestva!obichaite se!
nqma znachenie - 11/17/2009 - 17:12 часа
abe az sam prosto i selsko mom4e ot kazanlak i ni6to ne razbiram:-D
dido_di555 - 11/17/2009 - 13:22 часа
статята на ( pado - 08/29/2009 - 17:14 часа)като чели изчерпва необятната тема... браво !!!!
но си мисля и друго дали това не е пореден номер на таините общества които управляват света да отклонят вниманието....
много таини вече излизат на яве и си мисля че човечеството вече узрява за прехот кам една нова ера в която разумат и плодовете на мислта ще са жодеща сила....
вече е доказано че мисалта има енергиина структора ...
Дечо Арнаудов - 11/16/2009 - 17:18 часа
;-)zdraveite temata e neveroqtna az li4no ne mislq ,4e e istina no znam li.....vse pak e hubavo da se pozamislim po zadalbo4eno i da si kajem "ami ako e taka?" i da jiveem malko po skromno ,za6toto nie horata ne mislim za utre6niq den i za bade6teto.........vajno e dnes da sme dobre!!!mai taka se polu4ava......:oops:
skorpion4eto_f - 11/15/2009 - 22:27 часа
spored men moje da zaginem prez 21.12.2012 no moje pak da e laja za6toto nali kazvaha 4e prez 2000-ta godina pak 6te si otidem no ni6to ne stana!Moje maite da sa pravili kalendar i ve4e da sa sprqli nemogat da go pravqt pez da sprat za6toto te ne jiveq ve4no!!!Zamislete se,ina4e temata e hubavo napravena!!!Vanga e kazala 4e skoro nqma da si tragnem ot Zemqta!Toes izka da kaje,4e nama da se svar6i sveta po tova vreme,no nqma zna4enie 4e e Vanga vseki 4ovek gre6i dori i nai-umnite!!! ;-) :-)
Monika - 11/15/2009 - 11:17 часа
oFf dAno da nE e vqRnO.......
Geri - 11/13/2009 - 19:54 часа
nz ako nie ne si pomognem nz koi drug 6te go napravi i Gospod da sleze na Zemqta pak nqma da stane.Kakto sa kazali starite hora Koi kakvoto si napravi i gospod nemoje da mu pomogne:-(:-(:-(
Del4ev_stz - 11/11/2009 - 21:35 часа
w0w:-D:-)
inloF_ ;;] - 11/10/2009 - 08:10 часа
Темата не само е много актуална ,крайно време е тя да стане верую на всеки който мисли за бъдещето на децата си. Промяната трябва да настъпи в "главата " на всеки от нас , за да остане и за нашите наследници мястото наречено Земя. Промяната трябва да настъпи от малките неща - боклука в къщи и на улицата който оставяме след себе си , отношението ни към животните които ние направихме улични , отношението ни към самите нас и близките ни , за да стигнем до по глобалните неща - опазването на планетата и живота на нея в природосъобразни граници. Помислете !
Beзна - 11/09/2009 - 13:04 часа
Verojatno i Nostradamus se vodel po kalendarot na Maite, vo negovite prorostva za idninata na planetata Zemja. Mozebi nema da se sluci kraj na svetot 21.12.2012god. no sigurno e, deka ke bide pocetok na krajot, ako ne se svatat seriozno site ovie predupreduvanja, filuvani kako ,,prorostva,, koi za zal se veke realnost.
Danail Grkov - 11/09/2009 - 01:41 часа
as viarvam b tova zastotob xorata hie prekalixme mislim samo za lo o dobroto e skatano i iska pompost ot dobrite za sajalenie ne mislim za decata ni kakvo badeste ste imat za da ima
galia - 11/08/2009 - 21:34 часа

Тази тема е идеалния повод на един простосмъртен човек да разбере ,че човечеството в този етап на развитие води просто егоистично съществуване и реално не може да установи с разсъдака си пълния капацитет от възможностите на ума си. Относно всички изброени теории за Съществуването на Вселената мисля,че във всяка от тях има определена доза истина. Определено 21.12.2012г. може би ще се потвърди теорията за подредбата на десетте планети, тъй като астрологичните умения на Маите са установени, но това не значи че идва края на Света. Може би просто ще настъпят климатични изменения и в резултат на това, ще се наложи човечеството да промени ценностната си система и да започне да се развива в духовен аспект : да бъде единно и да се опита да запази расата на планетата Земя, както се говори във различните видове религии, проповядващи доброто и възхода към светлината. Друг е въпроса дали това ще е възможно понеже предходните на нас раси са били прекалено развити тялом и духом, а не са успяли да оставят толкова висше ниво на еволюция потомство. Идеята ми всъщност е, че ако изобщо остане нещо след нашата раса, то ще е доста принизено от гледна точка на възможностите на предците ни. Реално колкото и песимистично да звучи Глобалния хаос в нашето общество и сегашния ни начин на живот никога не би се променил към нещо по-добро от някакав вид политика, освен ако няма голям катаклизъм,който да изкорени егоистичните ни навици и да изправи съществуването ни от първостепенна важност. След този обстоен и малко абстрактен анализ  бих посъветвала всеки от нас-човеците да опита да направи живота си обгърнат с доброта, за да може да подготви себе си и нашето поколение за предстоящите събития.
kokona_83 - 11/03/2009 - 12:01 часа
Тази тема е идеалния повод на един простосмъртен човек да разбере ,че човечеството в този етап на развитие води просто егоистично съществуване и реално не може да установи с разсъдака си пълния капацитет от възможностите на ума си. Относно всички изброени теории за Съществуването на Вселената мисля,че във всяка от тях има определена доза истина. Определено 21.12.2012г. може би ще се потвърди теорията за подредбата на десетте планети, тъй като астрологичните умения на Маите са установени, но това не значи че идва края на Света. Може би просто ще настъпят климатични изменения и в резултат на това, ще се наложи човечеството да промени ценностната си система и да започне да се развива в духовен аспект : да бъде единно и да се опита да запази расата на планетата Земя, както се говори във различните видове религии, проповядващи доброто и възхода към светлината. Друг е въпроса дали това ще е възможно понеже предходните на нас раси са били прекалено развити тялом и духом, а не са успяли да оставят толкова висше ниво на еволюция потомство. Идеята ми всъщност е, че ако изобщо остане нещо след нашата раса, то ще е доста принизено от гледна точка на възможностите на предците ни. Реално колкото и песимистично да звучи Глобалния хаос в нашето общество и сегашния ни начин на живот никога не би се променил към нещо по-добро от някакав вид политика, освен ако няма голям катаклизъм,който да изкорени егоистичните ни навици и да изправи съществуването ни от първостепенна важност. След този обстоен и малко абстрактен анализ  бих посъветвала всеки от нас-човеците да опита да направи живота си обгърнат с доброта, за да може да подготви себе си и нашето поколение за предстоящите събития.
кокона_83:) - 11/03/2009 - 11:57 часа
А кои са тези изследователи на календара на маите, кой реално го е чел ? И как маите ще знаят, че ние, носителите на Западно-европейската култура ще броим годините и вековете от раждането на Христа (знаем, че не за цялото човечество е валидно това броене, все пак). Казват, че целият шум покрай годината 2012 е плод на слухове, разпространяващи се по Интернет. Иначе с чувство за хумор можем да посочим не само датата (21.12.2012), но и часът на евентуалната "случка" за човечеството- 12:21 или 21:12 ;-)
мислещ - 11/01/2009 - 12:47 часа
B-)
lucifer - 10/30/2009 - 07:57 часа

Дали знаем цялата истина? Дали трябва да знаем цялата истина? Има ли хора, които знаят цялата истина? Не ни ли подават истината на малки късове напоследък?
Статията е провокация да се замислим, ако досега на сме го сторили.
?000 г. изповядваме по различен начин една голяма лъжа - Христос е Бог. Не е елементарен проблем. Това е зависимост. След това построяваме един свят,основан на нефта, който не се оказа добър за нас.Приличаме на този, който реже клона, на който седи. Сами изковахме клетката и трябва да платим, защото може да сме "учени", но не сме мъдри.
Еон - 10/28/2009 - 11:24 часа
Не ми се вярва края на света да е 2012г.А и да стане не искам да го повярва. Според мен ако всички се замислят как живеят и променят начина си на живот към по природосъобразан,които да не е в противоречие с природата, да се наблегне на това да се увеличи ЕКО производството и да се намалят всички други производства с които се замърсява нашия дом(нашата планета), могат да променят евентуалната ни съдба която е както сочат много писания от наши предшественици ,нашето самоунищожение.
Затова приканвам всички да се ПРОМЕНИМ!
Нека всички разберем че живота не е само материалност,в него трябва да има и духовност.Не трябва всичко да се върти около материалното,защото точно заради него може човечеството да бъде погубено...!
недев - 10/27/2009 - 21:49 часа
ВАНГА Е КАЗАЛА ,ЧЕ СЛЕД 2012 ОТНОВО ЩЕ ПРОСЪЩЕСТВУВАМЕ НО С ПО-РАЗВИД РАЗУМ -КРАЙНО ВРЕМЕ БЕ !!! СЛЕД ТАЗИ ДАТА НАУКАТА ЩЕ РАЗБЕРЕ ЗА "ДУХОВНИЯ СВЯТ" -ОТВЪДНОТО !!! ДО 2050 ЩЕ ИМАМЕ КОНТАКТ С ДР. РАЗВИД РАЗУМ И ЩЕ ПРЕОДОЛЕЕМ "ВРЕМЕТО" - КАКТО АЙНЩАЙН МИСЛИ ЗА ТЕЛЕПОРТИРАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО ......... ТОВА СЕ СЛУЧВА НА ВСЕКИ 26 000 ГОДИНИ ГАЛАКТИЧЕСКА ПРЕЦЕСИЯ НА КОИТО МУ Е ЛЮБОПИТНО НЕКА ГЛЕДА ТОЗИ ФИЛМ zamunda /details.php?id=190176&hit=1 ;-)
Ивелин - 10/26/2009 - 19:53 часа
kakvo da kaja;tova koeto pi6e e to4no taka. nadiavam se da se promenim ala ne vijdam kak;moje bi ako zemiata se yni6toji i niama ve4e 4ove4estvo taka 6te bade po dobre. az li4no 4akam da doide 2012 s netarpenie za da svar6i sveta,ne sme dostoini da sa6testvyvame,tova e fakt i nikoga nema da se promenime. ako pomislite malko tova e ot samoto na4alo na 4ove4estvoto ot adam i eva e zapo4nalo
stefi - 10/26/2009 - 15:23 часа
Прпчетох доста от мненията изразени тук.
Коментирах въпроса и с хора около мен ...
ДА ... възможностите са много. Немога да упрекна никой за това ,че мисли по един или друг начин ... :-) мъкар и това да не съвпада с моето мнение по темата.
Смятам ,че е напълно възможно Атлантида да е съществувала и да е била на толкова високо равнище , че жителите и да са предсказали и своя край ( както сега ние го правим )... също така и това че са създали тези генни модификаций ( които ние мислим че са легенди)
Някой ми беше споменал (незнам от къде го е чул това ),че Бог е казал че ще унищожи земята, като я "взриви".Е ...Възниква въпроса :
"Как Бог ще унищожи земята , след като е 2/3 вода ?"
:-D
:oops: ...ето ви и отговора колкото и да ми е кофти ще призная ,че мислех да създам двигател ,който работи с вода .
Процесът като цяло се самоподдържа и това изисква много сериозно отношение към въпроса, понеже веднъж започнал ... процеса може да стане НЕУПРАВЛЯЕМ ...
е...Бог е в нас ... Бог това сме ние , и съзнанието ни...
=> ако не успея да контролирам процеса...аз ли ще съм този бог който ще унищожи земята ..?:-[]:-(:-(:-(
Gulare Wolf - 10/25/2009 - 12:05 часа
:-) iskreno se nadqvam i vqrvam da ne se sly4i.trqbva da sme po otgovorni i da sprem da se me6ame na prirodata s tiq eksperimenti vseki den.
koteto - 10/24/2009 - 17:33 часа
shte umrem i tova e
monika - 10/20/2009 - 17:14 часа
nima kakvo da spasiavame vtozi tolkova mrisen svit po dobre da se unihtoji i da se sazdade na 4isto
sani - 10/20/2009 - 14:28 часа
А може би маите нямат предвид физическия край. Може би всичко опира до промени на духовно ниво. Пък и откъде да сме сигурни какво точно са имали предвид тия, дето са написали календара, защото определено не са маите... ;-) Само че нашите виждания стигат само до тухлите и керемидите, защото тях можем да видим и пипнем, другото не ни интересува.
Хана - 10/19/2009 - 20:23 часа
ще видиме .. никой няя смисъл да прави предположения ако ще се мре тряя го приемеме .. но пък ако е обратното здраве да е .. !!
chonki - 10/18/2009 - 23:39 часа
svetat nqma da iz4ezne ili vsi4ki nie 6te umrem ne ste go razbrali pravilno vi6te svetat naistina 6te svar6i no takav kakavto go poznavame 6te doide drugo vreme xorata 6te se promenqt vsi4ko ste se promeni no se samnqvam 4e ste e kam po zle prosto nakade po zle ot tova:-D mojebi togava naistina 6te stane ne6to golqmo no edvali e kraqt na sveta v smisala v koito vie si mislite naistina 6te doide kraq na ne6to no ne e na 4ove6kata rasa a na na6eto stradanie i borba v tozi jrstok svqt moje bi togava vsi4ki nie 6te razberem ne6to i 6te se saiozim nqma ve4e da ima razli4iq mejdo xorata i kogato vsi4ki steni padnat i vsi4ki sme edno moje bi togava 6te se otpravim kam nai sa6testvenoto a to e naukata :-)
d1 - 10/17/2009 - 23:42 часа
аз мисля,че края на света няма да е 2012г.това са глупости
маги - 10/16/2009 - 09:35 часа
Вижте какво прочетох днес, копирам го в оригинал, лесно всеки може да си го преведе. И на самите учени от Мексико им е писнало от това....
MEXICO CITY - Apolinario Chile Pixtun is tired of being bombarded with frantic questions about the Mayan calendar supposedly "running out" on Dec. 21, 2012. After all, it's not the end of the world.

Or is it?

Definitely not, the Mayan elder insists. "I came back from England last year and, man, they had me fed up with this stuff."

Chile Pixtun, a Guatemalan, says the doomsday theories spring from Western, not Mayan, ideas.

A significant time period for the Maya does end on the date, and enthusiasts have found a series of astronomical alignments they say coincide in 2012, including one that happens roughly only once every 25,800 years.

But most archaeologists, astronomers and Maya Indians say the only thing likely to hit Earth is a meteor shower of New Age philosophy, pop astronomy, Internet doomsday rumors and TV specials — such as one on the History Channel that mixes predictions from Nostradamus and the Maya and asks: "Is 2012 the year the cosmic clock finally winds down to zero days, zero h"

If I went to some Mayan-speaking communities and asked people what is going to happen in 2012, they wouldn't have any idea," said Jose Huchim, a Yucatan Mayan archaeologist. "That the world is going to end? They wouldn't believe you. We have real concerns these days, like rain.

Поздрави,и ако някой се интересува от цялата статия, мога да му я предоставя.
Жени - 10/12/2009 - 07:42 часа
Не вярвам ,че края на света,ще настъпи точно през 2012 година,но според мен и темпото с което се разрушава озоновия слой,а не само той-то максимум до 2100 година нашата пранета Земя ,ще е необитаема:oops:
Алекс................................. - 10/11/2009 - 18:18 часа
И да пукнем 2012, мене не ме е страх. Като се мре, да се мре!
n3v3rAga1n - 10/10/2009 - 13:09 часа
abe hora bıdete optimisti.
anonimen - 10/09/2009 - 11:22 часа
a dali prosto maite sa videli ne6to koeto ne sa vijdali do sega kato ogromno cunami naprimer i sa go smetnali za kraiat na sveta za6toto e bili ne6to koeto e bilo dotogava nepoznato
p.s mn me e strah danebi naistina kraiat e 2012
mario metodiev - 10/07/2009 - 00:25 часа
az sushto podkrepqm napisanoto po gore i na tezi koi to ne vqrvat na tezi nauchni obqsneniq bih im predlojila da gledat filma "Zeitgeist" e ne samo na tqh ami i vuobshte vs koito se interesuvat ot taq tema filma e mn interesen pone na men mnogo mi haresa :-);-)
polina - 10/01/2009 - 21:13 часа
Абе хора научете се да пишете бе! Разкарайте я тази шлокавица.Как ще променим света и мисленето си,като даже простите неща като граматиката ни убягват!!!>-(
balikiliki - 09/30/2009 - 09:41 часа
Но все пак годината 2012-та е интересна с факта, че планетата Нептун окончателно влиза в собствения си зодиакален знак Риби. Това събитие се случва един път на 165 години. И друга тежка планета – Уран – тогава се намира в първите градуси на знака Овен и започва нов цикъл през зодиака. Tai teq

Tai mene me interesuva Zemqta i ost ite planeti v koi zodii navlizat , sajelqvam che pisha s takiwa bukwi prosto ne znam kak da si iskaram drugite moje i tova da mi kajete shte bada mnogo blagodaren 10x by bai
jelev - 09/30/2009 - 08:03 часа
tezi koiti gi e strah ne se strahuvaite svetat nikoga nqma da spre zvetat nqma krai
georgi - 09/29/2009 - 18:54 часа
Прочетох статията, а след това и всички коментарии към нея.Останах впечатлена, зашото темата ме интересува и получих още информация, която преди това не ми беше известна.
Но, в крайна сметка, мили хора, трябва да се опитаме да живеем по-стойностно и по възможност по-малко да тровим с отрицателни мисли пространството - нещо, което никак не е лесно в днешно време.Успеем ли поне малко в това, значи постигнали сме много.
Така че, нека бъдем добри!
Захаринка Петрова - 09/28/2009 - 17:50 часа
Абе хора наистина трябва да се слу4и нещо -затова носете си новите дрехи и живейте си живота 4е няма време това е истината
Гробаря - 09/28/2009 - 13:06 часа
не се страхуваите такьв апокалипсис няма да е през 2012 г тези които го правят е да ни с треснат спряпмо нас хората аз незнам дали ще има защото ако има опазинил господ
евелина - 09/27/2009 - 14:41 часа
Аз искам да видя края на света :-D в буквалния смисъл... :-D:-D:-D:-D:-D:-D
Nuruto Uzumaki - 09/23/2009 - 09:01 часа
Към НЕИЗВЕСТЕН еволюцията има едно просто правило - слабият се подчинява на силният, заради страха т.е. инстинкта за оцеляване - при хората и бог е същото предполагам - никой от нас не може да докаже съществуването му, за да кажем каква е истината в миналото - но хората които са го измислили може би са целели, контрола и добрината, за да се избегне страха и унищожението.
12345 - 09/22/2009 - 14:47 часа
ПРО4ЕТОХ СТАТИЯТА НЕ Е ЛО6А МАКАР И БЕЗ ОСНОВАНИЕ. АПОКАЛИПСИС,МОДЕРНА МЕДИЦИНА,БОЛЕСТИ,КЕНТАВРИ И ПР.... НЯМАТ НИ6ТО ОБЩО С КРАЯ НА СВЕТА КОИТО СЪС СИГУРНОСТ НЯМА ДА Е ПРЕЗ 2012 ГОДИНА. ВИЖДАМ КОМЕНТАРИ КАТО НАПРИМЕР ЩЕ СИ ПЛАТИМ ЗА ГРЕХОЕТЕ И Т.Н. ЩЕ ПРЕФРАЗИРАМ ТЕОРИАТА НА СТАЛИН НЕТ 4ЕЛОВЕКА НЕТ ПРОБЛЕМА КАТО НАПРИМЕР НЯМА БОГ, НИМА ГРЯХ А ТО КАКВО СЕ ПОЛУ4АВА 4Е НЯКОИ ОТ ГОРЕ СИ ВЪРТИ СИНДЖИР4ЕТО НА ПРЪСТА И ЗА СОБСТВЕНО УДОВОЛСТВИЕ И В ТОВА 4ИСЛО ЗА ЛИ4НО РАЗВЛЕ4ЕНИЕ СЪЗДАВА ЗАКОНИ КОИТО 4ОВЕЦИТЕ ТРЯБВА ДА СПАЗВАТ, АКО ЛИ НЕ ЩЕ СВИРНЕ ТРАБАТА НА 1-ЯТ АНГЕЛ. /ГЛЕДАИ НО НЕПИПАИ,ПИПАИ НО НЕ ОПИТВАИ,ОПИТВАИ НО НЕ ГЪЛТАИ/ И КАКВО ЗНА4И ВСИ4КО ТОВА 4Е НИЕ СМЕ СИ ВИНОВНИ САМИ ЗА ВСИ4КО? НИМА НИЕ СИ ГИ СЪЗДАДОХМЕ ТЕЗИ ЗАКОНИ? АКО ВИДИШ ДА ВИСИ ЕИ ТАМ ЯБЪЛКАТА НА ПОЗНАНИЕТО НЕБИ ГИ ОТКЪСНАЛ? ГЛЕДАИ Я НО НЕ Я ПИПАИ.........!ЩО СЕ КАСАЕ ДО ДО ТРНСПЛАНТАЦИЯ НА СВИНСКИ ОРГАНИ НА 4ОВЕК И КЛОНИРАНЕТО МУ АЗ ЛИ4НО СЪМ ЗА. КАКТО СЕ КАЗВА 4Е БОГ НИ Е СЪЗДАЛ ТОГАВА ЗАЩТО ЩЕ ИСКА ДА РАЗРУШИ СВОЕТО НАИ ВИСШЕ ТВОРЕНИЕ. 4ОВЕШКИЯТ МОЗЪК Е ИНСТРУМЕНТ С НЕИЗМЕРИМ ОБХВАТ НА РАЗВИТИЕ В НАУКИ,ТЕХНОЛОГИИ И Т.Н.ЗАЩО ДА ГО РЗРУШАВА? МОЖЕБИ ЗАЩОТО НАПРЕДВАМЕ В РАЗВИТИЕТО СИ ПРЕКАЛЕНО БЪРЗО И НЕ СЪЗДАВАМЕ КЕНТАВРИ,РУСАЛКИ... КАТО АТЛАНТИДИТЕ, ИЛИ СЕ СТРАХУВА ДА НЕ ОСТАНЕ БЕЗ РАБОТА! А МОЖЕБИ ДА МУ СЕ ИС4ЕРПАХА ЗАКОНИТЕ,СЛЕД КАТО Е ДАЛ СВОБОДНАТА ВОЛЯ КАКТО СЕ КАЗВА В ЕДНА ГОЛЯМА 4ЕРНА ПОД4ЕРТАВАМ 4ЕРНА КНИГА С КРЪСТ4Е НА КОРИЦАТА, ДА НИ ОСТАВИ НАМИРА СМЯТАМ АЗ.ЗА ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ЕВОЛЮИРАМЕ. ОТНОСНО /ВСЯКО ДЕИСТВИЕ СИ ИМА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ/ ОБЪРНАХ ВНИМАНИЕ В ДВА ОТ КОМЕНТАРИТЕ ДА СЕ СПОМЕНАВА ТАЗИ ФРАЗА И ЗАБЕЛЯЗАХ 4Е И ДВАМАТА СПОМЕНАЛИ Я ВЛАГАТ МНОГО ИРОНИЯ И НЕГАТИВНОСТ В НЕЯ КАТО НА РПИМЕР ЩЕ СИ ПЛАТИМ И ПР. ЗА КАКВО ДА СИ ПЛАТИМ 4Е СМЕ ЖИВЯЛИ? ИЛИ ЗА КАКВО? А ДА! ЗА НЯКОЕ ОТРЯЗАНО ДЪРВО НА МАИКАТА ПРИРОДА! А НИМА НЕ СМЕ ПОСАДИЛИ НОВО НА НЕГОВО МЯСТО? ЗАМЪРСЯВАМЕ СВЕТОВНИЯ ОКЕАН? ВЕ4Е ИМА МНОГО ПРЕ4ИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ИЗПОМПВАЩИ ВОДА ОТ НЕГО, ПРЕ4ИСТВАИКИ Я ЗА ТВОИТЕ НУЖДИ ТИ КОИТО ПИШЕШ 4Е ЩЕ СИ ПЛАТИМ БЕЗ ДА ЗНАЕШ И ТИ САМИЯ ЗАЩО СИ ГО НАПИСАЛ/А.И ТАКА ДРАГИ МОИ ТОВА Е ЕДНА НЕИЗ4ЕРПАЕМА ТЕМА И ВИ УВЕРИАВАМ 4Е АПОКАЛИПСИС НЯМА ДА ИМА СКОРО ЗАЩОТО В4ЕРА СИ ПИСАХ ПО СКАИПА С БОГА ОТ СЪСЕДНАТА ГАЛАКТИКА И ТОИ МИ КАЗА 4Е ЩЕ СЪСИПЕ ПЪРВО ТЯХНАТА СЛЕД ОКОЛО 43 000 ГОДИНИ ЗАЩОТО ТАМ ИМАЛО ПОВЕ4Е РАЗВРАТ ОТКОЛКОТО НА НАШАТА ПЛАНЕТА И 4АК ТОГАВА ЩЯЛ ДА ДАДЕ РЕД НА НАШИЯТ БОГ ДА РАЗРУШИ НАШАТА
НЕИЗВЕСТЕН - 09/20/2009 - 12:09 часа
Светът не е нищо друго, освен прожектиран феномен на индивидуалната душа.
manaolana - 09/19/2009 - 12:10 часа
Темата е актуална,но от къде автора е сигурен,че новите вируси-мутанти не се създават в лабораториите на учените,както той твърди. И не е ли цитираният от него-римски клуб, нещо различно от това за което ни го представя,защото цитата :„Общият враг на човечеството е човекът." на мен лично ми звучи като:-"есть человек есть проблем- изстрел - нет человек нет проблем"? Сталинистко решение на нещата според мен.

Илия
илия - 09/15/2009 - 09:16 часа
vqrvam v kraq na sveta no neznam koga 6te e.:oops: nadqvam se 4e nqma da e skoro no nie 6te si platim za gre6kite
ani - 09/12/2009 - 22:32 часа
"Моите астрологични изследвания по тази тема обаче показват, че съществува синхронност между успехите на генетиката и клонирането, и епидемиите и пандемиите, възникнали през 20 и 21 век."

Здравейте! Не само твоите астрологични изследвания показват това. Третият закон на класическата Нютонова физика гласи, че "Всяко действие има равно противодействие", което според мен е достатъчно доказателство.
Теодора - 09/12/2009 - 17:28 часа
Не вярвам на подобни твърдения.Досега имаше толкова предсказания за край на света,че ако всички бяха вярни в момента изобщо нямаше да съществуваме;-)
Д.Енчева - 09/08/2009 - 12:55 часа
Към pado дати кажа честно твоята теория не ми изглежда много правдоподобна, защото най-големия ти коз липсва... щом като планетата Х се приближава и ще има сблъсък между двете слънца- аз искам да попитам- защо намаляват от няколко години слънчевите изригвания!!! :-)явно на слънцата не им се прави война:-)
12343 - 09/04/2009 - 16:56 часа
Доколкото знам, а всяко човешко знание е оскъдно и от всяка гледна точка непълно, Баба Ванга е казвала, че ще има наистина катаклизъм с размерите на локална 3 световна война, но... България ще оцелее, само климата малко ще се измени. Другото,което съм чела, е че календара на маите и датата 2012г. са вярни, но не за всички части на майката Земя, ще удари основно мястото и района, където е намерен календара - Америка. От ударната вълна ще пострадат само държавите по света, които граничат с море и океан. Дано внесох малко успокоение. Българите може да сме твърдоглави, анархисти, но не сме толкова грешни, страдали сме много през своята история, сигурна съм че Бог ни държи в сърцето си и ни дава винаги шанс за ново начало.
Лилия - 09/04/2009 - 10:54 часа
НАПИСАНОТО В БИБЛИЯТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ - САМО ЧЕ САМО БОГ ЗНАЕ ДЕНЯ И ЧАСА В КОЙТО ЩЕ НИ НАКАЖЕ ЗА ГРЕХОВЕТЕ НИ НЕ ГАДАЙТЕ ВРЕМЕТО И НАЧИНА А СЕ ПОКАЙТЕ ЗА ГРЕХОВЕТЕ СИ И СЕ ОПИТАЙТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В МИР СЪС СЕБЕ СИ И БЛИЖНИТЕ СИ - ПОМНЕТЕ ДУШАТА Е БЕЗСМЪРТНА И С НАЧИНА СИ НА ЖИВОТ НИЕ САМИ Я ПРАЩАМЕ ПРИ БОГ ИЛИ ... ЗНАЕТЕ КЪДЕ ТАКА ЧЕ ИЗБОРЪТ Е ЛИЧЕН . МИР ВАМ.
ХРИСТИЯНИН - 09/03/2009 - 19:33 часа
Към автора:

Моето скромно мнение е, че АТЛАНТИТЕ са толкова отдалечени от нас във времето, че ние не можем да си представим тяхния начин на мислене или действия. Единствено Платон знае това, тъй като само този писмен документ имаме ние.
"генетичните експерименти от изчезналата цивилизация на атлантите? "???? Това ми дойде в повече :-D
Скоро четох нещо, което е в категорията на фентазито, но като се замисли човек, това сме си ние.И, така, живеели на една странна планета мравки. Това била планета, където водата заемала почти 80 % , а на малката суша имало само дървета, много, много отдалечени едно от друго. На всяко дърво живеела по една колония от мравки. И всеки път, когато една от тези мравки се осмелявала да каже, че може би на другото дърво, там в безкрая може би живеят и други мравки, всички от мравуняка като един се изправяли срещу нея и я затваряли в мравешката лудница ... Много поучително, нали ?
Ние не познаваме собстената си планета, не знаем какво има вътре в нея, и все още откриваме "странни"( само за нас) същества в океаните, какво остава за други светове .
И пак отново тази " липсваща " планета № 10 !
Вие, като астролог, как изчислявате хороскопа на някой, след като не отчитате влиянието на тази 10 планета? Значи ли това, че тя няма никакво влияние върху нас ? И ако е така, какво ще ни интересува преминаването и покрай Земята?
А ако има влияние ?( в което съм сигурна) Защо отново се опираме само сведения от древността?
Жени - 09/01/2009 - 12:02 часа
dano da ne e vqrno to4no za baala miiiiiiiii>-(:-o>-(:-P
Liny - 09/01/2009 - 00:14 часа
Жени,

ако прочетете статията отново, ще видите че не вярвам 100% на маите, а съм се опитал да дам една различна гледна точка за това, кои са най-големите опасности пред които е изправено човечеството в близките години. Опитал съм се също така да дам и възможен изход.

Автора на статията - 08/31/2009 - 19:45 часа
Здравейте,
много бих искала да попитам автора на статията : защо Вие вярвате 100 % на маите? Та те са били твърде примитивни, не само като начин на мислене , а и като технологии, в смисъл, какви оберватории са имали и как точно са изчислили тази дата ?
Ние толкова тъпи ли сме? Да не можем да изчислим една дата или дори година ?
Това, кето знам със сигурност обаче е, че те са имали изключителни познания в други области, те не са били със затормозено съзнание, като нашето днес.И те говорят за тази дата може би защото са нямали сведения за по късен период?
Най важното за мен, а и за много други е да спрем да мислим за нашата планета като за нещо, което не е живо ! Да, точно така, вярно си прочел. Планетата е живо същество и никой, с нашия обем мозък и примитивно мислене не може да промени това.Тя се самовъзстановява, виж, винаги след голям горски пожар на същото място изникват, сякаш от нищото прекрасни цветя и нови дървета. Може би самата планета има нужда да се самоизчисти от нещо ?
Мисля също, че ежедневно се откриват неща от древността, които се появяват само когато ние сме готови да ги разберем . Не ни се дава да открием нещо, което по някакъв начин би застрашило живота на планетата ?Иначе какво би направил един от майте с моя лаптоп, например? Голяма загадка ??
Та така, можем да си четем до безкрай стари пергаменти и да ги тълкуваме, както ни харесва, това е много смешно, нали? Та ние до сега не можем да кажем , защо са направени Големите пирамиди? Та какво остава за дена Х !!!
И един последен въпрос - КОЙ кара планетите да се движат и КОЙ внася ред във Всемирния хаос ??:-D
Жени - 08/31/2009 - 08:41 часа
мисля че това наистина ще се случи но има и вероятност и да се спасим поне така си мисля ;-)но......божа работа нали знаете
стоян йорданов йорданов - 08/30/2009 - 14:09 часа
ДО 2012 ОСТАВА МАЛКО ВРЕМЕ!


КАК ДА ПРЕЖИВЕЕМ 2012
“НИБИРУ”, “РАЗРУШИТЕЛЯ” ИЛИ КАКТО СЪЩО Я НАРИЧАТ - ПЛАНЕТАТА “Х”

На 26 Януари, 1983 НАСА изстрелва Инфрачервен Астрономически Сателит (IRAS)
Те откриха нещо голямо на края на нашата Слънчева система.
НЕЩО МНОГО ГОЛЯМО!!!
Съобщение за намирането му е публикувано на 10 Септември, 1984:
“Последната година IRAS засече обект с интензивно излъчване...”

Нарича се ПЛАНЕТА “ХИКС” и когато тя пристигне в 2012,
живота какъвто го познаваме ще престане да съществува.

ЗАПЛАХАТА

21-я век ни осигурява технологичен напредък надвишаващ и най големите ни очаквания:
• Днес ние пътуваме по света с нови и по бързи начини.
• Благодарение на модерната медицина, ние живеем по дълго и по продуктивно.
• За късметлийските “имащи” по света, 21 век е страхотен.
• За “нямащите” все още е отчаяние.
• Отчаянието на нямащите, тревожи тези които имат повече.
Но все пак живота е добър в 21 век и неговите ползи са много:
• Ние преследваме нашите кариери, пазаруваме в добре заредени красиво подредени молове, правиме много пари от нищо, отиваме в колеж с надеждата да изплатим нашите студентски заеми, преди да се пенсионираме. Радваме се на живота с нашите приятели или претендираме че му се наслаждаваме сами. Вземаме луксозни ваканции за кратко бягство от ежедневния стрес в нашия живот.

Така че кой се нуждае от лошата новина, че живота, какъвто го знем ще спре да съществува?
• Освен това, ако това беше истина , то вече щеше да е топ новина на телевизията.
• Така ли?

Преди края на хилядолетието ТВ репортери и анализатори говореха за
ЦУНАМИТА, БУРИ, НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ, ЗАСУШАВАНИЯ.
Тези естествени катклизми винаги са били част от съществуването на човечеството.
Това беше докато ураганът “Катрина” опустоши Ню Орлинс през 2005.


След “Катрина” започна да се говори все повече за:
• МЕГА-ЦУНАМИТА
• СВРЪХ-БУРИ (УРАГАНИ, ТАЙФУНИ, ЦИКЛОНИ)
• ЖЕСТОКИ НАВОДНЕНИЯ
• СУПЕР-ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
• УБИЙСТВЕНИ ЗАСУШАВАНИЯ.
От къде по света се появиха всички тези унищожителни суперлативи и как се промъкват в пространството, без да предизвикват паника?
Дали нашите ТВ канали ни подготвят за да се настроим или за това има много по дълбоки причини?
След трагичната загуба на множество животи в резултат на супер-земетресението в Суматра и предизвиканото цунами през декември 2004, повече от когато и да било преди това са правени предупреждения за цунами след всяко голямо земетресение.


Световните суши предизвикват трудности за хората и животинския свят. Продуктивни някога земи се губят сега с бързо темпо и в големи мащаби.
За да се запазват пресъхващите резервоари, по целия свят на все по вече места се правят ограничения за ползването на водните ресурси.
Нашите гори също жадуват за вода и сега се изпепеляват от неконтрулируеми пожари. Някои са толкова обширни, че засягат райони в мнго щати и държави. За Американците, Австралийците, Европейците, месщите Август и Септември винаги са били, като последни дни на лятната ваканция преди да закарат децата си обратно в училище. Сега се тревожим за това, как да се предпазят децата от опасности на евнтуален ураган или пожар.
Докато беснеенето на тези бури може да е временно, то възстановяването може да отнеме години и десетилетия. За наблюдаващите от далеч е тъжно нещо да са свидетели на тези опустошения. Обаче за тези които са пострадали от събитията го наричат АД на земята.
Ние може да не почувсваме ударите на вятъра, на бурите, или повишените нива на водата и наводненията, но обикновенно усещаме последствията... по виските цени.
Междувременно дрънкачите против световното затопляне ни убеждават, че промените в климата на земята са част от естествени цикли. Те ни убеждават, че разтопяването на ледените покрития, глетчерите са от малко или без значение. В същност тези говорители се стремят да ни убедят, че единственото нещо, което ние може да направим е да не вярваме на собствените си очи.
Какво би станало ако ние повярваме на нашите собствени очи?
Това е добър въпрос. Защото когато го зададем ще видим връзка между естествените и напреавените от човека провали.
Нашата планета усеща повишаващо се влияние от нещо в пространството, от масивен обект, наричан “Планета Х”.
И то наближава сърцевината на нашата система.
То е предизвиквало древни катаклизми на земята и през 2012 ще ги предизвика отново.
Може ли това да е истина?
Ако искате да повярвате на собствените си очи, ...
има научно доказателство.

Когато на хората се представи възможноста за съществуване на планетата Х, те искат доказателства. Не от някакъв див лунатик. Искат го от достоверен източник ... и са прави.
За да демострираме това доказателство ние първо трябва да обясним, как астрономите в същност откриват други небесни планетни тела в нашата слънчева система.
Търсенето на планетата “Х” в същност започна, когата ранните астрономи за първи път са блюдавали претурбация в орбитата на Сатурн. Претурбация е термин ( Perturbation (astronomy), който в астрономията занчи промяна на орбитата на обекта предизвикана от гравитационно взаимодействие с други тела.
Чрез математически изчисления те предсказаха съществуването на обект променил орбитата на Сатурн.
Уилям Хершел използва математическото си предсказание да открие планетата Уран през 1781 година.
За изненада астрономите скоро намериха също така претурбация в орбитата на самия Уран.
Основано на изменението в орбитата на Уран, брилянтния британски математк и астроном Джон Адамс от 19 век, математически изчисли и предсказа съществуването на масивен обект в нашата слънчева система, достатъчно голям, както вярвал той, за да може да бъде “претурбатора” на Уран.
По късно германския астроном Джон Голс използва математическите изчисления на Адамс за да открие планетата Нептун през 1846 година.
След това обаче астрономите откриха претурбация и в орбитата на Нептун!!!
Следователно търсенето на причинителя на претурбацията не беше приключена.
Когато Клайд Томболд откри планетата Плутон през 1930, много стигнаха до заключението, че това е мистериозния обект, който беше търсен от толкова дълго време. Обаче, когато математиците започнаха изчисленията си, бързо стана очевидно, че Плутон няма дори минималната маса за да може да бъде претурбатора на Нептун.
Когато сравните Плутон със Земята математиката става очевидна.

Виждате Плуон в сравнение със Земята. Плутон изглежда дребен, ... защото е дребен. В същност е само 60% от размера на нашата собствена Луна. За това напоследък Плутон е свален до статуса на планета джудже.


Така че нека се фокусираме върху критичната задачата, която е продължаващото търсене на илюзорната планета “Х”. В духа на Хершел, Адамс, Гоал , и Томбат, НАСА продължи търсенето на планетата “Х” и през 1992 те оповестиха клчючова пресинформация, която казва: “Неочакваните отклоненич в орбитите на Уран и Нептун сочат наличието на голямо тяло извън сънчевата система...от 4 до 8 пъти по голяма маса от Земята, на много наклонена орбита, над 11 милиарда километра от слънцето.”
След това съобщение целия топик за този обект мистериозно изчезна от вниманието на медиите. И това ни връща обратно на статията от 1984 оповестена в медийното пространство, казваща, че инфрачервен сателит на НАСА - IRAS , е регистрирал обект с интензивно излъчване.
Съобщение за намирането му е публикувано на 10 Септември, 1984:
“Последната година IRAS засече обект с интензивно излъчване...”
Може ли това да е същия обект за който съощиха че се намира на 11 милиарда км от слънцето и масивен колкото 8 земи?
Като се има мълчанието на НАСА по материята,... кой може да каже?
Но отново, това мълчание води до въпроса, какво виждат те и как изглежда то?

Може би добро предположенине започва със самия IRAS. Когато ние използваме любителски астрономически телескопи и бинокли, ние наблюдаваме небесата във видимия сперктър на светлината.
Обаче ифрачервения сателит IRAS е използван да се наблюдават света в инфрачервения спектър на светлината. Военните сили използват инфрачервени устройства за наблюдение и да могат да проследяват военните и др. обекти през ноща. Това е защото инфрчервените устройства ни показват топлинната сигнатура на обектите.
Астрономите също използват инфрачервени устройства за да проникват в мъгляви области на космоса, където е трудно за нас да наблюдаваме студени далечни обекти.


Имайки това в предвид нека предположим, че IRAS е забелязал такъв обект през 1983. Ако е така, как би изглеждал той. Предполагайки,че е бил забелязан, той би могъл да изглежда така, .....мъгляв червеникав обект.


Какво би могло да бъде това?
През 1984 астрономите предполагаха, че може да бъде едно от следните две неща.
1. Масивна протопланета формираща се в края на нащата слънчева система, или
2. Кафяво спящо джудже, компаньон на нашето собствено слънце
Докато на Плутон очевидно би липсвала масата за да промени орбитите на Уран и Нептун, то кафяво джудже, със сигурност би могла.
Тогава какво е кафяво джудже?
Казано просто, Кафявото джудже (КД) е неродена звезда.
Астрономите напоследък научиха, че неродените звезди са много често срещано нещо в нашата галактика. За разлика от нашето слънце, което има необходимата маса за да запазва подържането на горнето на атомната си фурна, то на Кафявите джуджета им липсва масата неоходима да се подържа горенето.
Следователно те се запалват, както нашето слънце след което бавно угасват, като покритите с пепел въглени на къмпинговия огън. Това е една причина поради която КД са трудни за виждане в спектъра на видимата светлина. Облака от първоначалното запаляване ги прави трудни за виждане. Те са засенчени от огромен облак от прах създаден от първоначалното им запалване. Обаче КД ще бъде видимо, когато се наблюдава с инфрачервени телескопи.
Точно за това инфрачервените телескопи са идеални преследвачи на планетата “Х”. Така че ако предположим че планетата “Х” е КД, колко голямо би могло да бъде то?
Преобладаващото мнение за КД-та е че те трябва да бъдат по големи от планетата Юпитер. Въпреки, че астрономите напоследък откриха газов гигант в друга слънчева система, който е значително по голям от Юпитер. Така или иначе,... предполага се, че ако Юпитер е бил малко по голям, той би могъл да се възпламени и да стане слъне.
Ако предположим, че планетата “Х” е КД, то може ли в сведващата година 2010 да видим две слънца?
Да можем! Когато планетата “Х” в действителност влезе в сърцевината на слънчевата система.
Ако усещате, че ви “увисва чейнето”... то вашите инстинкти са съвсем точни.
Съгласно статията: “Има ли я планетеата “Х” публикувана на 10, септ., 1984 във вестник US NEWS ND WORL REPORT, изстреляният през 1983 инфрачервен сатели IRAS, е засякъл топлина от обект отстоящ на 80 милиарда километра.
След това през 1992 НАСА излъчи ключово обръщение към пресата, в което декларират че са открили обект с 4 до 8 земни маси на много наклонена орбита на около 11 милиарда километра от Слънцето.
• 1983 – 80 милиарда км.
• 1992 - 11 милиарда км.
Ако това е един и същ обект, то цифрите казват ясно... това чудовище е насочено по нашия път. Да предположим че то е на дълга елиптична орбита около нашето Слънце. Това ни води до същината на въпроса. Нека предположим следните три неща:
1. Планетата Х е стара неродена звезда, спътник на нашето Слънце.
2. Че е на дълга елисовидна орбита около Слънцето.
3. Че се завръща, за да мине през сърцевината на нашата слънчева система, което обяснява особената слънчева активност, световното затопляне, и промените на Земята.

Предполагайки, че всичко това е истина, дали би трябвало да има
документирани истории за предишни прелитания на планетата “Х”?
Да. Има!

ИСТОРИЧЕСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА
Когато се запознаете с научните доказателства, историческите доказателства започват да се проясняват пред вас по съвсем различен начин.
И добър пример за това може да бъде намерен в Еремия - пророк от стария завет. Той се почувствал принуден да ни предупреди за нещо, което той нарича “Разрушителя”. Той ясно предвиди, как цялата земя ще страда от неговото разбиващо въздействие. В Еремия 25:32 и 48:8 ние четем:
“Господ ще изреве свише,
И ще издаде гласа Си от светото Си обиталище;
Ще изреве силно против паството Си;
Против всичките жители на света.

Екотът ще стигне и до краищата на света,
Ето, зло ще излезе от народ към народ,
И голям ураган ще се подигне
От краищата на земята.

В оня ден убитите от Господа ще лежат
От единия край на земята до другия край на земята;
Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани;
Ще бъдат за тор по повърхността на земята.
И пастирите не ще имат средство за избягване,
Нито началниците на стадото за избавление.

И Разрушителят ще дойде във всеки град;
Ни един град не ще се избави”

“Разрушения скоро ще се разпрострат от народ до народ. Те ще дойдат като силна буря по всички краища на земята...”
Тука Еремия ясно ни предупреждава че идващия катаклизъм ще ни порази в световен мащаб. И той продължава: “... РАЗРУШИТЕЛЯ ще порази всеки град, нито един град няма да бъде избегнат... Господ каза Това ще стане.” Така Еремия.казва че световния катаклизъм ще бъде предизвикан от нещо, което той нарича “Разрушителят”.
И така, има ли други подобни древни текстове от същата библия, които да ни дават съвсем същото предупрждение?
Да има!
За това ние отиваме в Изход, който колкото беше благословия за евреите, толкова беше проклятие за египптяните. В крайна сметка на Изход египтяните са згубили своята вяра. Тяхния собствен пантеон на богове се оказал импотентен пред силите на еврейския бог. Египтяните имали нужда да разберат, какво точно им се случило. Така докато евреите започнали да пишат “Стария завет”, египтяните започнали да записват масивна антология наречена “Голямата книга”. Оригиналния текст беше написан на древен хорадийски, след това беше преведен на финикийски и след това на английски. В оригиналната си форма “Голямата книга” беше с размера на модерна енциклопедия и предлага много прецизни исторически справки.
Такива забележими съвпадщи справки са:
• наводнението на Ной, или “потопът” както е по познат по всичките краища на света. В Египетските справки е наречен Асасуда и Ханар... те описват “ковчег” много подобен на този на Ной, натоварен и действащ по същия начин.
• След това в Египетските справки има версия на десете “проклятия” на Изход. Важно е да се има в предвид, че тяхна версия е писана от “загубилите”, в стравнение със старозаветната справка написана от еврейските “победители”. Има много съвпадения между двете. На пример, нито евреите, нито египтяните споменават името на фараона от “Изход”.
Но където те се различават, е какво всъщност предизвика десетте “проклятия” на “Изхода”.
• Според древните египтяни, десетте “проклятия” са предизвикани от масивен обект.
• Те също ни казват, че този обект е предизвикал “ноевия” потоп и разрушаването на Атлантида.
• Както еврейския Еремия, те също го наричат “Разрушителя” и ни предупреждават за неговото завръщане.
• В същност древните египтяни отиват и до предупреждението че Еремийския “Разруштел” ще се върне с катастофални последствия за цялата Земя и тези които живеят на нея... и то в тези дни!

Което не е описано в тези древни египетски справки се съдържа в първите шест глави на Колбринската библия.
Много от предупредителните знаци са вече станали. И ни предупреждават, че което ще дойде ще бъде “Разрушителя” на Еремия.
Колбринската библия ни дава много примери какво ще стане, като най забележимите идват от “Книгата на ръкописите”:
“... Когато кръв се спусне над земята, Разрушителя ще се появи и планини ще се отворят, и ше изхвърлят огън и пепел, ще бъдат унищожени дърветата и всички живи същества, водите ще погълнат земята и моретата ще врат...
Предполагайки че нашите правителства знаят за това,... какво правят за него и разбира се искаме да знаем, какво ще стане с нас?
Е, нашите правителства знаят за това от много време и ... да, те правят много за него.
Въпроса е: КАКВО ТИ ПРАВИШ ЗА НЕГО?

ДА ОЦЕЛЕЕМ ПРЕЛИТАНЕТО на ПЛАНЕТАТА “ХИКС”

Когато всичко това започнете да го “попивате”, то може да ви се... секне дъха.
Вие си задавате въпроса,
• А бе, да не съм откачен?
• Привиждат ли ми се неща?
За тези които се чувстват така... отговора е:
• Вие не сте откачени! Не ви се привиждат неща.
Това което се случва е, че щорите се премахват, завесите се вдигат!
И когато това стане, първото нещо което ние всички виждаме е че през 2012 света ще погребва своите мъртъвци както техните прдшественици правеха през световните войни, например. С хиляди... с десетки хиляди... Но това беше тогава и правителствата бяха много по малко способни да се справят с такива трагедии.
В края на краищата времената се променят, нали?
Ние всички бихме желали да мислим, че нашите правителства ще се опитат да спасят всички нас. Но нека да бъдем практични. Просто няма достатъчно ресурси да се спаси всеки. Фактически повечето ще бъдат оставени да се защитават сами, защото нашите правителства ще имат по важен дневен ред, който е:

ДА СЕ ОСИГУРИ ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА НАШИТЕ СЪЩЕСТВА ,...
НА НАШИЯ ЧОВЕШКИ ВИД !!!

Това е защото най голямата заплаха от приближаването на планетата “Х”, ще бъде начина по който тя ще взаимодейства с нашето собствено Слънце.
Когато планетата “Х” се насочи към най близката си точка до Слънцето, ще настане буен космичеки дуел, който ще продължи много месеци.


Когато това стане, нашата красива синьо зелена планета ще бъде пометена от множество слънчеви супер бурни изригвания, и космически облъчвания.
Както се казва в колбринската библия, ние ще бъдем толкова поразени от страх, че жените ще станат бездетни, а мъжете импотентни.
Точно за това нашите правителства правят правилните неща, точно сега, в този момент и колкото може по бързо. Индустриализираните правителства по целия свят работят трескаво да изпратят наблюдателни обсерватории в космоса. Много от сателитите вече са използваеми. Те ще помогнат на нашите правителства да “бият камбаната” за да търсим прикритие от убийствената радиация на бурните сънчеви изригвания. Нашите правителства използват всеки наличен космически уред и удължават използването на по стари космически уреди. Например на “Хъбъл” и така наречената “слънчева обсерватория” са удължени много над първоначално педвидения период за използване. Но тези уреди също така са зависими от слънчевите бури и в определен момент могат да станат неизползваеми.

За късмет нашите правителства имат план “Б”.
В ранната 2007 телескопа на южния полюс на американската станция “Адмунсен” влезе в експлоатация. САЩ изразходваха огромни суми за да разположат този масивен инфрачервен телескоп в Антарктида, за да могат да проследяват наближаващата планета “Х” от “долната” част на нашата слънчева система. Това е перфектния инстумент, на перфектното място и на перфектното време.
Ще дойде времето за тези избрани от нашите правителства да преживеят наближаващия катаклизъм, пренасяки ги в подземни и подводни скривалища.
Така че, кои ще бъдат те?
Има очевидните избрани, като тези на военните и тези с политически връзки. Тяхната главна роля е да осигурят на нашите правителства някаква приемственост.

Втората и еднакво важна цел е оцеляването на човешкия вид.
Тази неоходимост изисква специално профилиране за оцеляващите. Очевидния профил на оцеляване е този на лекари и учени. Те ще станат много по важни за нашите правителства от пациентите, които те лекуват. За да помогнат да възстановим и преизградим нашия свят след като планетата “Х” премине, имаме нужда от следваща генерация от интелигентни образовани професионалисти. Учени в здрава размножителна възраст. Повечето от тях не знаят че са били избрани, докато не бъдат взети от техните близки. Няма да има достатъчно място, нито ресурси да пазят тях и техните родители и прародители живи. Колкото и болезнена да бъде раздялата тези, които виждат любимите им да бъдат взимани, ще изпитват оправдано задоволство в своите сърца. Междувременно избраните ще почувастват необходимоста от новата отговорност пред тях. Смелите, ще я приемат.
За тези оставени да се защитават сами, ще бъде “паника”,... както обикновенно.
През 2012 ще видим, че твърдите, непреклонните, фанатичните “мислители”, ще бъдат “крехки” оцеляващи. Бързо превзети от събитията, те ще се предадат първи на каквато и съдба да им се случи.
Тези, които мислят, че в настъпиля хаос ще могат да се облагодетелстват материално, ще срещнат много драматична изненада с последствията на военното положение в което ще бъдем.
Тези които са свикнали да разчитат на правната система, ще се срещнат с нов вид система в която тези които избират да действат безотговорно може да получат незабавни и брутални последствия. Трябва да бъде по този начин.
Мнозина ще пакетират багажа си и каквито продоволствия имат под ръка и могат да натварят, и ще напуснат градовете. Това ще е докато могат да карат и пътищата станат непроходими от задръствания и природни катастрофи.
Няма да има гаранции за избраните от правителствата да оцелеят, така както и за тсзи оставени сами да се защитават.
Но ще има такива които са подготвени.
Те ще намерят своите пътеки към спасението дълго преди знаците на кризата да станат неопровержими. Тогава, когато времето дойде, те ще бъдат подготвени и ще знаят как да действат, спокойно и бързо. Докато поемат към своите места на сигурност, те ще бъдат придружени от други просветени и ще образуват малки групи за оцеляване, където служенето за другите е правило а не изключение.
Те ще разберат, че плана за оцеляване на прелитането на планетата “Хикс” през 2012 е не за това какво имаш в своято мазе, а за това, какво е в твоето сърце!
Шанса дава предимство на подготвения разум. За да подобрим нашите шансове може да се предложат практически стратегии и полезна информация.
За тези които искат да преминат по тази пътека, имаме една единствена цел:
Да ви помогнем да преминете през предстоящите трудни години.

Евентуално планетата “Х” ще ни остави на мира и малкото оцелели чрез философията за служба към другите ще се въздигнат от руините.
Те ще приемат това ново бъдеще с човечност, състрадание, толерантност и преди всичко с ЛЮБОВ.
Те ще са свидетели за чудотворното прераждане на нашия свят и ... на какво ще прилича той ...


СЛЕД 2012.

Ние ще имаме звездно бъдеще!
Но не веднага, защото първата задача по ред ще принадлежи на майката планета, даващата живот на всичко живо.
След като вулканичната прах и мъгла се слегнат от нашата атмосфера и дъждовете измият и изчистят Земята, майката природа ще започне да преизгражда хранителната верига, на своето най базово ниво, и от там живота ще бъде възстановен нагоре, до края на хранителната верига.
Континентите ще ни предложат нова земя за обработка и тя ще осигури изобилие от прясна нова реколта. Ние ще я уползотворяваме по най добрия начин за много добра цел.
В годините след планетата “Х” и 2012, ние ще се възродим, бавно в началото.
Тези, които оцелеят ще се учат от грешките на миналото за ползата на бъдещите генерации. Разбира се ще има грешки.
От хилядолетия човечеството е вярвало, че парите са корена на всяко зло.
Ние знаем, че монетарната система е изградена на изкуствени финансови схеми, които служат за лакомията на малкото чрез заробване на многото.
След планетата “Х” човечеството ще каже:
НИКОГА ПОВЕЧЕ!
Да, ние ще се възстановим отново, но не с монетарнарта система а със система на ресурсите, която в момента изглежда нелогична и фантастична.
Реалноста ще се определя от покълналото семе на симпатията, привързаноста, нежноста, топлосърдечноста, на обичта и Любовта!
Когато човешките същества са свободни от дългове, несигурност и страх от техните съседи, те стават много по способни.
Имаме надежда за галактическо бъдеще, където икономиката базирана на ресурсите веднъж за винаги ще доведе края на човешкото страдание.
Чрез идеята за служба за другите ще излезе напред най доброто на което е способно човечеството.
Тези възвишени души, които прживеят трусовете на планетата “Х”, ще имат нужда от такива възгледи и надежди ако искаме да оцелеем като вид, защото дните на майката Земя са преброени.
Знаейки това, ние ще започнем да колонизираме нашата слънчева система, в подготовка за най важната ни стъпка в нашето оцеляване като вид същества. Използвайки, каквото сме научили ние ще напуснем тази слънчева система за да колонизираме нови земи по цялата галактика.
В някакво далечно време нашите наследници ще изпратят последни поздрави на рожденното място на нашите същетва, защото както всички неща то също има край.
Когато това стане нашите наследници ще се възхищават на нашия кураж.
В трудните години напред всеки от нас трябва да е
“за” човешкия вид, защото 2012 е “за” еволюция.

“СЪДБАТА НАМИРА ТЕЗИ КОИТО СЛУШАТ,
А ОБРЕЧЕНОСТА НАМИРА ОСТАНАЛИТЕ.”

ТАКА, ЧЕ НАУЧЕТЕ КАКВОТО МОЖЕ ДА НАУЧИТЕ,
НАПРАВЕТЕ КАКВОТО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ И
НИКОГА НЕ СПИРАЙТЕ ДА СЕ НАДЯВАТЕ!
НИКОГА НЕ ИЗОСТАВЯЙТЕ НАДЕЖДАТА!

pado - 08/29/2009 - 17:14 часа
Kircho,mislia che triabva kolkoto se mozhe poveche hora da prochetat tazi statia,koiato
si napisal i poslanieto za po-dobar zhivot da zalegne kato tsialo v nashite sartsa,dushi i umove!!!Pozdravi ot men:))
Krasimira Bahova - 08/27/2009 - 19:25 часа
Интересна статия. Според мен проблема идва оттам- както пище в статията за вероятните генетични експерименти в далечното минало- сфинксовете и т.н, НИКОИ НЯМА ПРАВО ДА СИ ИГРАЕ НА ГОСПОД! Трябва просто да приемем с благодарност това, кето ни се дава и да го пазим- това е 1
Вили - 08/25/2009 - 21:33 часа
:-)Хората , които ще спасят планетата са вече тук.Всички вие може само да помогнете, ако се стараете да изпълвате с любов своята душа , колкото може по често!Всяка ваша порция любов ще помогне и на вас и на планетата!Не се страхувайте , времето на промяната настъпва във всяка област, но не всеки може да го види!
Скъпа Лиляна,
Вие знаете какви са възможностите на всяка душа , самоунищожението ни се внушава - това не е нашият избор!
Вярвайте повече човешкия избор на любовта!
Виктория - 08/23/2009 - 22:06 часа
Дано света не загине.Ако бог ни обича ще ни спаси макар и да се наложи да ни изправи пред изпитания.
маги - 08/23/2009 - 11:25 часа
ne se pritesnyavaite ;-) vsi4ko 6te se opravi :-) imaite tarpenie :-D do 2012 g. :-( 4e da vidim kvo 6te se slu4i :-o az ne se roitesnyavam >-( 6tot se nyakoi den 6te omrem si4ki B-) makar i da ne iskame :oops: kvot i da stane 6te omrem :-[] za tva sega se veselete i si jiveite jivota :-P
prorotka - 08/18/2009 - 23:45 часа
Направих малка извадка (copy-pase) от сайта
beinsadouno точка com/articles.php?id=366
От първото предсказание на маите.
Тъй като всичко е написано по обширно и със илюстрации, смятам че който се интересува може да прочете повече подробности там.

Може би ще има добри резултати за тези предсказания и с някоя търсачка като гугъл яху и др.
.............................


Като се базират на своите наблюдения, Маите казват, че от началната дата на тяхната цивилизация - 2 Ахау 8 Кумку, което ще рече 3113 преди Xристос , 5125 години в бъдещето се падат в Събота 22 Декември 2012. На този ден Слънцето ще получи един силен синхронизиращ лъч от центъра на Галактиката, ще промени своята полярност и ще предизвика една огромна радиационна вълна. Затова човечеството трябва да бъде подготвено да премине през вратата, която ни оставиха Маите. Актуалната цивилизация, основана върху страха, трябва да се трансформира в една много по-висока вибрация на Хармония. Преминаването през тази врата може да стане само индивидуално и само промяната на цялата ни цивилизация може да предотврати големия катаклизъм, от който може да пострада планетата. Катаклизмът или промяната трябва да се случат, за да бъде дадено ново начало – началото на Новата Ера, на Шестия Слънчев Цикъл.

Маите са казвали, че тяхната цивилизация е петата, осветена от Слънцето Кинич Ахау – цивилизацията на Петия Голям Слънчев Цикъл. Преди нея на Земята са съществували други четири цивилизации, които са били разрушени от големи катаклизми. Последната цивилизация преди тяхната е била унищожена от голямо наводнение. След него са оцелели малък брой хора, чиито наследници са били Маите. Маите са вярвали, че всяка от тези цивилизации е само една малка стъпка от развитието на колективното съзнание на човечеството

Познаването на Универсалните цикли ще позволи на много хора да се подготвят за предстоящите промени и по този начин да запазят Човешката раса на планетата. Тези промени ще ни помогнат на нашето съзнание да еволюира към една нова цивилизация, в която ще има по-голямо разбирателство и хармония между всички човешки същества.

Първото предсказание е следствие от внимателното изучаване на Слънцето. Маите са открили, че цялата ни слънчева система се движи, че във Вселената има Цикли - периоди от време, които се повтарят и които започват и свършват като денят и нощта. Те са знаели, че нашата слънчева система се върти в елипса и периодично се приближава и отдалечава от центъра на Галактиката. Това означава, че Слънцето и всички планети се движат в цикли, свързани с Хунаб-Ку - централната светлина на Галактиката. Една елипса, т.е една пълна обиколка на Слънчевата система, продължава 25 625 години. Този цикъл може да се нарече галактическо денонощие. По време на първата половина от обиколката - период с продължителност 12 800 години, ние се намираме по-близо до галактическия центъри неговата светлина, т.е. в галактическия ден. В другата половина на обиколката, т.е. останалите 12 800 години, нашата Слънчева система се отдалечава все повече от централната светлина и навлиза в сянката, т.е. в галактическата нощ. За всичко съществуващо в Галактиката има ден и нощ, също като на нашата планета, но в по-голям мащаб. Всеки ден и всяка нощ продължават по 12 800 години.

Маите са открили, че всеки Голям цикъл съдържа в себе си по-малки цикли, които имат същите характеристики като големите цикли. Галактическият Ден, който продължава 25 625 години, е разделен на 5 цикъла по 5125 години . Първият цикъл е Галактическото Утро, когато Слънчевата система току-що е излязла от тъмнината, за да влезе в светлината. Това е един период на съгласие, вторият цикъл е по средата на деня - обед на Галактиката, където централното Слънце е много силно - етап на развитие, които завършва с най-пълно изразяване на развитието. Третият цикъл е Следобед, където започва да се усеща отслабването на светлината. След него идва четвърти цикъл- Свечеряване, което се превръща в Нощ, а Нощта е периодът, където се реализира осъзнаване на всичко постигнато. Накрая следва заключението, петият цикъл – Дълбоката нощ, която дава началото на Новото Утро – Утрото на следващите 5 цикъла и така - до безкрай.

Първото пророчество говори за един ритъм, един ред който съществува във Вселената. Според него от 1999 година Слънчевата система започва да излиза от последния цикъл на стария Галактически ден. Това е периодът, през който тя излиза от тъмнината точно преди да влезе в Галактическото Утро. В началото и в края на всеки от циклите, състоящи се от по 5125 години, Централното Галактическо Слънце излъчва много интензивен лъч от светлина, осветявайки цялата Вселената - чрез него то синхронизира всички планети и слънца. Това е ритъмът на сърцето на галактиката - то пулсира всеки 5125 години. Това бляскаво сияние е периодът на преход, който показва края на един цикъл и началото на друг. То продължава 20 години. Сега ние се намираме в така нареченото Време на безвремие - период на интензивна еволюция в кратък срок, в който се извършват много бързи промени за да ни дадат импулс към нов етап на еволюция като индивиди и като общество.
МиРа - 08/13/2009 - 22:37 часа
Седемте предсказания на Маите

Господарите на Времето. Време на Безвремие

\ beinsadouno /articles.php?id=366\

Може би ще е добре да прочетете какво пише в този сайт за предсказанията.

За да не пишете за неща които нямат нищо общо с цикличноста и ритъма на Вселената.

Блокира се името на сайта и затова пускам коментара още веднъж.

/www.beinsadouno /articles.php?id=366/

beinsadouno (точка)(com)/articles.php?id=366
МиРа - 08/13/2009 - 21:57 часа
Всичко в природата е свързано едно с друго и няма в нея нищо случайно. Ако се окаже някое случайно явление-търси там ръката на човека.
Не трябва да се чистят въздухът и водата, по важно е те да не се замърсяват.
В миналото природата застрашаваше човека, а сега човек застрашава природата.
Ние имаме само един екземпляр от Вселената и не можем да правим с нея експерименти.
перла - 08/13/2009 - 00:02 часа
ima o6te edin film aya

END na ALEX JOHN
v tozi film se opisva vsi4ko
az - 08/12/2009 - 16:16 часа
нов цикъл, нов късмет
12 - 08/10/2009 - 00:54 часа
Краят на света няма да настъпи на 23 декември 2012 година, както били предсказали маите. Това заяви Алфонсо Ареляно, сътрудник на Националния автономен университет на Мексико, цитиран от ИТАР-ТАСС.

По този начин ученият опроверга широко разпространената в езотерични кръгове трактовка на някои индиански "пророчества". Специалистът на Института по филологически изследвания към УНАМ поясни, че на тази дата се пада краят на "сегашния космически цикъл", както са си го представяли в една от най-великите доколумбови цивилизации.

Според надписи на маите той е започнал на 13 август 3113 г. пр. Хр. и трябва да завърши на 23 декември 2012 г. Това обстоятелство породи много апокалиптични спекулации, макар текстовете, на които се позовават мнозина, да не са пророчества, а да разказват за дейността на вождове на маите.

На знаменателната дата 23 декември обаче ще има астрономически феномен с необичайна красота - парад на планети. Марс, Юпитер и Сатурн ще се подредят в една линия и, както твърди ученият, ще се вижда "огромна звезда". Така, според представите за времето на древните маи, ще започне новият 5125-годишен цикъл. БТА

;-);-):-)
niki - 08/06/2009 - 15:15 часа
Хора, казвал съм го и преди и ще го кажа отново: не говорете за това, което не разбирате.
Вашият.. колега.. тук е изложил една напълно безмислена теория. Края на света ако идва, не ще дойде от там, където вие очаквате и по начина по който вие очаквате.
Това е глупаво - да вярваш, че природата, която не е влияла до сега, изведнъж се сеща да влияе, само защото се опитваме да си спасим кожите и правим грешки.. Всички правим грешки.
Заради процент злосторници, ако тази милостива Майка Природа, за която говорите ни обича така, както и Бога ви, то тогава не би наказала всички заради точно тоя процент.
2012 света не ще свърши. Поне по мое мнение. Да се надяваме че няма да свърши и скоро след това.
Писалият статията е прав в едно - от нас зависи.
Приятен ден.

PS: The end shall come with those who land from above and those who rise from underneath. To war..
Zero - 08/06/2009 - 14:26 часа
Не ми се вярва...Края на света - Това са глупости !!!!!!!!!!!!!!!>-(>-(>-(>-(>-(
Мария - 08/05/2009 - 23:40 часа
абе защо вярвате че идва края на света?! ;-) само това не можах да си обясня .. за мене точно това нещо е най-голямата глупост която бчх чувала до сега! Със извинение ако съм обидила някого :-)
Станислава - 08/05/2009 - 04:13 часа
Благодаря за статията!
Напъно съм съгласна с Вас г-н Стойчев.

Много хора започват се обръщат къв вътрешното си присъствие на тази Земя и не само; и да поддържат вътрешната си хигиена, каквото и да им коства!
И мога само да се моля броя на тези хора да се увеличава!
Ние не сме само 'торба' напълнена със слама..носим дарове в себе си , които сме пренебрегнали ..дори забравили..

Лябовта, Отговорността, Лоялността, Етиката ( и към природата, и към себе си, и към видимия и невидим свят) са не просто понятия, а реални измерения и чисти енергии, които не поставя рамки, напротив ..отварят врати към светли пътеки.

Дано хората с чисти сърца, намерения и действия се увеличават по-бързо от безумно безотговорните, безхаберни и материални 'торби със слама',...

с уважение към всички, които търсят, намират и тръгват по пътя към Светлината и Любовта във всичките и нива добронамереност и чистота!

Кристина В. Георгиева-Варна
kristina v. georgieva - 08/03/2009 - 17:02 часа
kakto kaza "kaloqn" kolko pati 6te svar6va sveta??? az 4yh 4e baba vanga kazala 4e 2010 6te svar6va drygi vikat ne e vqrno 2012 treti vikat 4e nie horata sme nay4en eksperiment nqkoi vikat 4e u6 minalata godina 6tqlo da ima voina i da doide kraq na sveta sporet men vsi4ki lajat i se ma4at da se praqt na gadateli ;-)
mimity - 07/31/2009 - 16:17 часа
4TOM NI E PISANO DA UMREM TVA NIKOI NE MOJE DA GO PROMENI OSVEN BOG:-(
NURI - 07/23/2009 - 15:31 часа
Hora, stiga ste se lutali!!!...ami gledaite dvete 4asti na filma dolu,koito 6te otgovori na vsi4kite vi vuprosi ;-)
michev /Zeitgeist.html
*ili : www.thezeitgeistmovement /joomla/ .php?Itemid=145
aya - 07/23/2009 - 12:14 часа
О , да , тази статия определено ми допадна.
О , да , човекът има силата да преоткрие себе си , но дали има волята да го направи ??
В този духовно-западащ свят , на тази прекрасна , но загиваща Земя , в това време на бездуховие , алчност , мания за власт и материално благоденствие и какво ли още не , малко хора откриват Истината.
Което е тъжно , много тъжно. Защото човекът е природа , но отдавна се е отлъчил от нея, като си е помислил , че може да бъде по-силен,по-властен... Трябва да намерим баланса между всичко , но това няма да се постигне докато съществува разделението между хората. Едни умират от глад и спят в кашони , други се пекат на яхтата си в Тихия океан.. Не бива , просто не бива . Ние сами застрашаваме съществуването си и един ден всичко ще се стовари върху ни ..
Донна , 16 - 07/23/2009 - 01:41 часа
Така добре.Света ще свърши много скоро.Ама защо трябва да се мисли толкова много кога ще свърши?НемОЕ ли просто да си оправим държавата?Или точно ако я оправим, ще свърши света :-P ??? Аз съм на 16 и не ми пука дали ще пукна преди Коледа, не ми пука за разните празници и не ми пука за мнението на маите.Искам само да осъдя държавата и така да си продължа животеца.:-D
Втората поправка - 07/22/2009 - 12:12 часа
Статията е великолепна, слава богу че има все още трезвомислещи хора. По-горе Нина пише за хората, които изхвърлят било фас, чашка от кафе от прозореца на колата. Да правят го, за съжаление но в България, защо не го правят, когато са в чужбина. Защото ще има възмездие.Нашите скъпи управници защо не вземат да променят това положение. Лошото е също, че изпуснахме младите - децата ни тръгнаха по лоши пътища.
Красимир - 07/20/2009 - 17:30 часа
Аз много рядко се представям и появявам сред вас защото аз нямам нужда да го правя нито цел да ви убеждавам в каквото и да било вие и сами ще го сторите но нядявам се не твърде късно.
Аз не убеждавам аз просто създавам и същевремено представям истината а като всяка истина неможе да бъде отхвърлена от никои и от нищо.
Но аз искам да ви предупредя относно вашата личност изразена чрез вашата свободна воля и избор която се стреми да запази остарелите доказано не работещи модели на поведение и отношение към всичко че наличието на лична свобода ограничава по висшите сили и тяхната намеса а също така за взаимозависимостите на всяко човешко деиствие и отношение което бива копирано от подрастващите като модел на подражание и по следващо развитие.
Безодговорноста на вашите деиствия и тяхното развитие във времето гарантирано водят моята поява и предупреждение за промяна на това отношение и безодговорност за предприемане на деиствия които да бъдат съобразени със словото и безпроблемно преминаване в по зряла възраст в която хората да бъдат по-одговорни и разбиращи като направят преоценка на миналото чрез което да могат да прозрат и предугадят идващите събития.
Чрез хората които са живели и свидетелствували за истината чрез което да ви предупредят.
Относно календара на маите или какъвто и да е друг календар той изобщо не се интересува или съобразява със аналози защото изчисленията винаги се базират и сравняват със деистващият такъв чрез които да може да бъдат представени в разбираем вид съответните дати.
Искам само да допълня да не търсите причините вън от себе си или пред себе си защото там ще видите само материалното свидетелството за тях.Ето защо вие трябва да потърсите техният причинител а той е имено вашата свободна воля наречена личност под номер 6 в йерархията на бога.
Но на вас виждам все още ви предстои да разберете че причинителя никога не се вижда защото той винаги е вътре вън е само проявата и ефекта които виждате.
Не търсете причина или движение или бог отвън защото там няма да намерите нищо.
Отвън ще видите само свидетелство за това което е задвижило или причинило нещо или някои ето защо вашата промяна на първи етап не е външна а вътрешна.
Външната т.е.плодовете са само свидетелство за нея.
Аз съм Йистина - 07/19/2009 - 06:38 часа
Може би ще ви е интересно, какво е мнението на кабалистите за 2012 г., в която според твърденията на много хора, трябва да се случат важни събития. Великият кабалист на XX-ти век Баал аСулам е казал, че от 1995г. и нататък науката Кабала ще се разкрие на целия свят и хората ще започнат да се нуждаят от нея, разбирайки, че тя е предназначена за поправянето на живота.
Разположението на звездите, „знаците на успеха”, а също и други признаци в природата показват, че могат да се случат всевъзможни процеси. Но Кабала не говори за тях, не защото не вярва в тях, а защото всичко зависи от нашето поведение, понеже поправянето на света зависи от самите нас. Всичко лошо или хубаво, което трябва да се случи в бъдеще зависи от това, което правя аз в дадения момент.
Затова аз съм длъжен в дадения момент да се стремя да доведа целия свят до пълно поправяне - и тогава определям своето бъдеще, в това число и 2012 г.
Всички пророци и оракули говорят за движението на света към неговата цел по пътя на природата, страданията, без участието на човека. Но човекът може да промени всичко. Защото всички онези знаци за бъдещето, които наблюдаваме се отнасят към неживата природа. А ние се намираме три степени над нея (нежива - растителна - животинска - човек), и по нашите сили е да бъдем над звездите и техните знаци. Кабала показва възможност напълно да управляваме нашата съдба, отменяйки всички заплахи на природата на всяко нейно ниво! В това се и състои реализацията на нашата свободна воля.
Кабалист - 07/16/2009 - 11:55 часа
Стига бе :-( ..живей ми сe .. B-) на 14 съм хуbава е статията .. ама истина ли е щ'от вечe на почти нищо не вярвам :oops::-);-)
adi - 07/15/2009 - 01:32 часа
Първо деня не е 21.12, а 23.12 второ децата под 15 няма от какво да се притесняват. На земята има трвърде много зло, а както всички сме се обедили то лесно не се изкоренява. Така че поне още хилядолетие ще сме си тук ;-). А за почитателите на идеята за края на света препоръчвам да гледат "Армагедон". Айде това е от мен не се филмирайте много :D. Все пак КРАЯ НА СВЕТА :-D:-D:-D:-D ХААХХАХАХА хора намерете си хоби .....
любител - 07/12/2009 - 00:41 часа
1. 21.12.2012 НЕ Е КРАЯТ НА КАЛЕНДАРА НА МАИТЕ!!! Да тогава е началото на 6-тата епоха и наистина маите са предвидили много събития и да това определено ни дава основание да подозираме, че нещо ще се случи. Аз като човек интересуващ се и вярващ в силите на небесните тела съм потресена, че сравнявате факта, че не се грижим за природата с изчезването на атлантида. И русалките ми били генетични експерименти на легендарната изчезнала цивилизация Атлантида...да го разгледаме от тази гледна точка: след като има толкова много източници за изчезването на високоразвита цивилизация вероятно е станало, но щом са били толкова високо развити, че да ми правят русалки и кентаври значи са били достатъчно развити и да се самоунищожат без да е намесен Бог. А след като са били толкова напреднали защо не са се опитали да контактуват и по-скоро завладеят останалата част от Земята? Нали това е заложено в човешката природа доказателство, за което можем да намерим дори и в дефиницията на думата "война". А можем ли да отречем факта, че биологично сме толкова близки до прасетата? След като не трябва да се правят генетични изследвания защо еволюцията е позволила да се развием на такова ниво?

"Дали отново не повтаряме стари грешки?" - а доказателства за тези "стари грешки"???
Мирела - 07/12/2009 - 00:09 часа
I az nqmam kirilica . mn sorry.
Az mislq 4e e kasno da popravim ne6tata dori da se osaznaem na koeto ne sme sposobni. Kolko procenta sa gotovi da pojertvat komfortniq si jivot v imeto na prirodata. Ta v USA horata se ka4vat v kolata za da idat na 100m i tova e nai-malkiq problem. Genno modificiranite hrani sa ne6to stra6no! Ami prenaselqvaneto?
2012 ne e prosto kraq na kalendara na Maite. 21-12-2012 e na4aloto na 6ta epoha na 4ove4estvoto. Tova zna4i ne6to! Maite mn to4no sa poso4ili datata na na4aloto na 5ta epoha. Za6to mislite 4e sa sbarkali na4aloto na 6ta?
Maya - 07/11/2009 - 12:34 часа
Статията е много хубава. Моето мнение е всички хора сме като капка вода в големия океян.Всяко наше деиствие има значение и ние сме отговорни за него.Поздравявам всички отговорили и знам че всички са прави защото знам че всеки отговорил оформя голямата картина.Всеки ще премине този момент от ъгъла на своето виждане и нищо повече.Успех на всички
роси - 07/11/2009 - 10:55 часа
Това за сфинкса не е вярно! Четях статията с интерес до този момент. Но вече имам лош вкус в устата.
Велислав - 07/09/2009 - 11:36 часа
Izviniavam se 4e ne polzvam,kirilca,...prosto niamam takava!...Ta, iskam da predloja na vsi4ki tuk otgovor-a v :wwww.zeitgaist ....i zeitgaist adendumm....tova e nau4no/dokumentalen film v dve 4asti,koito sudurja ISTINATA,za minaloto,za tova kakvo stava v momenta/blizko bude6te i kakuv e izhoda...6te se radvam da si vi pomognala s preporukata si!!!;-)
kpacu - 07/09/2009 - 08:41 часа
ooooooo,da!S radost odobrqvam tova!!!:-)
aylin - 07/07/2009 - 16:31 часа
Много правилно!!!Нека всички хора да се обединим ,за да запазим природата чиста и нашата цивилизация единна.Нека подпомогнем с общата си енергия и усилия Земята и Вселената и те ще ни се отблагодарят с богатствата си!Нека живеем в синхрон със заобикалящия ни свят,според природните закони!!!
Мария - 07/04/2009 - 13:03 часа
прекрасна статия :-)с радост установявам ,че има много РАЗУМНИ хора,това ме обнадеждава за бъдещетя:-D
емилия - 07/04/2009 - 09:04 часа
Временно решение е да подкрепяме еколозите. Щом толкова говорите за Бог и вярвате в това, че той ви е създал, тогава от какво се притеснявате!? Нима е създал човека и ще го остави да умре в мизерии. Е, по-големият процент от човечеството умира в мизерии..Има ли Бог? Всичко е предопреледено.. Човек не е способен на всичко. Той е просто част от системата. Преди колко години осъзнатият човек се е появил на Земята и преди колко години тя се е създала ? Не мислете , че всичко се вътри около вас.. Нищо не е в наши ръце освен собственият ни живот. Твърде наивно е да смятаме, че тези катаклизми са съградени от нашия вид.. Имайки предвид, че планетата се самопречиства постоянно от нещата, които я застрашават. Защо мислите толкова егоистично.. Човекът почти не е фактор оказващ влияние на живота на Земята.Пффф така както ни е създала планетата може и да ни унищожи и отново да се изгради. Нужно ли е да я има всичката тази параноя!? Единственото нещо , за което ме е яд е, че не обръщате внимание на ежедневните си проблеми, а мислите за непосилни за вас неща, опитвайки се да ги промените. Погледнете себе си. Добре ли живеете? Имате ли хубаво семейство, работа,ПАРИ!?.. Знам, че материалното мислене е най-долното, но днес, то е над всичко. Влияйте на себе си, не на заоикалящото ви.Планетата си знае работата.Просто сме създадени с някаква цел и не е нужно да се притесняваме.В крайна сметка не живеем, за да се ограничаваме. :)
мия - 06/28/2009 - 13:08 часа
Да ви кажа не мога да повярвам на много от написаното, вкл. и преминаването на Земята в 4-то измерение. Не мога да си ги обясня, звучи ми малко фантастика. Честно казано интересна ми беше статията, но опр. моето мнение е, че нищо няма да се случи. 21.12.2012г. е краят на календара на маите и е грешен изводът на някои хора, че тогава идва и краят на света. Защо точно 21.12, а не е стигнал до края на месеца 31? Ами много просто, нашите календари можеха да бъдат направени и до 40-та дата, просто така е системата. За тях 21.12 е краят, тогава е и слънцестоенето, има си логика да е тази дата и е нормално. Може да се потърси в интернет (все пак всеки календар си има край и няма как този на маите да е безкраен...)
Светослав - 06/28/2009 - 10:24 часа
Пишете на кирилица- елементарно е и е въпрос на уважениие към другия !
Като че ли по-важно е да се погледнем дали наистина сме добри хора, т.е. на дело добри.
Доби - 06/27/2009 - 11:41 часа
mnogo dobri komentari pozdravleniya
feri - 06/24/2009 - 16:45 часа
Искам да кажа,че горе написаното е много правилно и се радвам,че все повече хора започнаха да обръщат внимание на природата и за това каква роля играем ния тук, нека не си говорим само на практика,че ако правим едно,че ако направим нещо друго. Мисля, че е време да оставим теорията на страна, и да обърнем голямо внимание на практиката и да започнем нещо с промяна в нас, и след това на света около нас.
Междо другото всеки който не е гледал документалния филм "HOME",нека му обърне внимание, отделете 1 час заслужава си.
Play - 06/21/2009 - 10:47 часа
nemoga da razbera za6to se mislite za 4ovek koito moje da napravi poiasnenie v tamata za nubiru. spored men nai veruiatno gonite niakakwa li4na cel.
sipo - 06/19/2009 - 13:47 часа
purvata zaplaha mi izglejda po interesna. i ako is4ezvaneto na bulgarite pomaga za da se sahrani sveta biha li na6te nevini bulgari go razbrali i prieli tova? ili zialata statia triabva da me nakara da glasuvam za zelenite?
sipo - 06/19/2009 - 11:39 часа
Чудесна статия с всеизвестни факти, добре и компактно систематизирани! Въпросът е какво би могъл да направи един обикновен човек. Защото т нар определящи съдбата на обикновените хора са с установени принципи и ценностни системи и със сигурност няма да станат "по-добрички" за да не страдат обикновените хора.
мм - 06/19/2009 - 11:26 часа
За това събитие и настъпване на Новата епоха се говори отдавна - Епохата на Водолея ! 21.12.2012 = 11 синхронично с "Уран – тогава се намира в първите градуси на знака Овен и започва нов цикъл през зодиака." Това е споменато и в Езотеричната Астрология , но имаше много спекулации с 2000 година и други такива заблуди ! Епохата обединява Единство между Наука и Духовност!И критиката на астролога срещу науката и експериментите е неоснователана! Колкото по скоро излезем в откритият космос толкова по добре за оцеляването на расата!Клонирането е начин на оцеляване и безсмъртие на Душата!Не съм съгласен и с прилагането на закона на Хермес Трисмегист от господин астролога! В случая е приложен на научно не психологическо ниво! "света на елементарните частици, атомите и молекулите, към който свят принадлежат и гените" - принадлежи също на макрокосмоса ! нищо ,че е микро ! Статията в стил Световни Заговори и Конспирации ! ...А иначе всяка епоха има своите негативи и последствия !
окултист - херметик - 06/19/2009 - 01:56 часа
:oops: statiqta e mnogo interesna...no i malko plasheshta ..kakto pochti vsqka istina.a za men lichno vsichko tova e mnogo tujno...i az sum ubedena che ne sme tolkova malko horata koito iskame da promenim tova bezobrazno sushtestvuvane...i da zajiveem normalno i polezno...ne e tolkova trudno ,,prosto trqbva da si podadem ruce i da se obedinim v tova si delo;-)..vqrata e sila.
'chervekd voda 70 - 06/18/2009 - 11:42 часа
Прекрасна статия.Ето един много полезен сайт sitius1-bg . Светлина и Любов
Мириам - 06/18/2009 - 11:02 часа
Статията е много добра, вчера нещо подобно четох в 168 часа, за съжаление това е самата истина. На 20 години ме привличаше запада, сега гледам към изтока - религии, мислене, начин на живот, Тибет, древни писания и тайни и въобще истината за произхода ни и за смисъла на живота.
Мисля, че първо трябва да променим себе си, нашето мислене, нашето поведение. Децата ни ще правят това, което видят, а не това, което им казваме. И така повече добри семейства, по добро село или град.Малките неща правят голямото. Малките неща, човек може да контролира, голямото е стихия, която само Всевищния може да управлява.
Зорка - 06/16/2009 - 07:39 часа
:-)mili xora,az vqrvam v boga i se nadqvam i vie da vqrvate,tovae spasenieto na 4ove4estvoto,edinstvenoto spasenie e vqrata.
qnka - 06/15/2009 - 12:05 часа
Прочетох, че през 2012г Слънчевата система пресича плоскостта на галактиката. Това трябва да е цикъла който става веднъж на 25000 или 28000 години (астролозите може да напишат точните години на цикъла защото не си го спомням).

През 2012 г. изглежда е цикъла който отговаря на пролетта/новолунието (развитието) и това оказва влияние на цивилизациите, които живеят на Земята.

Моля астролозите да дадат мнението си за това предположение доколко е вярно това и какво следва след преминаването на този момент от движението на земята и слънчевата система в галактиката или може би на движението на нашата галактика във вселената????
МиРа - 06/12/2009 - 20:40 часа
nashata planeta zemq,e mnogo krasiva,tq e edinstvenata planeta koqto pee, tq e muzikalna planeta,ako vsi4ki se obedinim i polojim usiliq da q spasim i tq ste ni se otblagodari.tq ima unikalnite sposibnosti da se vastanovqva.s malko usiliq ot strana na 4ove4estvoto ,tq ste bqde spasena.
rositsa angelova 07/06/2009 - 06/07/2009 - 03:28 часа
Този филм на Люк Бесон излиза днес в интернет безплатно, в него има снимки и от България- www.youtube /homeprojectfr
филм - 06/05/2009 - 10:57 часа
За съжаление, ако политиците на Бразилия решат да секат дърветата на Амазония, българската зелена партия не може нищо да направи, за да осуети тази сеч, променяща климата на цялата планета.
Да опазим Земята е призив на Човека !
неизвестен - 06/05/2009 - 00:09 часа
Кириле
Преди малко се сетих за Русия и Грузия - войната през 2008-ма и тази статия, която предполага, че може това да се случи (статията е от преди това).
www.astrogalaxy /ARHIV/05_01_06.htm
Има и други задаващи се подобни предпоставки. Може ли да напишеш нещо по въпроса?
Георги - 06/03/2009 - 20:47 часа
ДПС са точно толкова опасни, колкото и БСП и другите олигарси. Зелените са една алтернатива, партия, която не е част от мафията.

Ивелина, поздравявам те за мъдрата мисъл!
Малина - 06/01/2009 - 22:56 часа
Стига сте се заяждали с това ДПС. Веднъж поне потърсете вината в себе си. Едва ли ще си помогнете като продължавате да си бършите ръцете с тази партия. Вземете та порастнете поне малко, за да ви уважават и другите. То е явно, че вие самите не се уважавате.. Относно тази статия мисля, че всеки човек трябва да погледне първо в себе си, да се "прочисти", за да може да опази и околната среда.
anonimen - 06/01/2009 - 13:24 часа
"Земята не е създадена заради нас,ние трябва да се научим да живеем заради нея !!!"...
:-)Скъпо дете, толкова си мъничка, а вече така мъдра! С този лаконичен израз си казала цялата истина за нас - хората и връзката ни с майката Земя:-)
Докато се раждат хора като теб, планетата ни е в безопасност, въпреки апокалиптичните предсказания...
Бъди здрава и щастлива!
:-):-):-):-)
До Ивелина - 05/31/2009 - 19:42 часа
"земята не е създадена заради нас,ние трябва да се научим да живеем заради нея !!!" -
До Ивелина и всички дечица - 05/31/2009 - 19:38 часа
1.vo izvinqwam se che pisha na latineca prosto v momenta nqmam kirlicata.. :oops: ot lqtoto na 2008 s moi priqtelki se chudim za 2012 .. az sam na 13 i sam mnogo zagijena za prirodata chudq se kak da pomogna mjem da napravim neshto kato klub predpolojenie che veche ima mnogo takiva kam koito vseki edin ot nas moje da se prisaedini..! nie jiveem na zemqta no ne ocenqvame tova v edin moment stavame ednoedushni a posle vragove .. trqbva da jiveem v harmoniq s prirodata za da oceleem .. Maite sa predvidili mnogo sabitiq koito sa se sluchili tazi statiq moje da ni uplashi naistina no pone ni dawa nujnata informaciq. Kataklizmite shte zapochnat mnogo skoro prosto e ochevidno ozonoviqt sloi veche e probit ii ima temperaturi koito ne sa prisashti za tova vreme!!!! shte zapochne susha ii bolesite shte se razvivat s po-golqma skorost!!! :-(
chovechestvoto nishto ne moje da napravi prichinixme dostatachno :-o noo pone moje da polojim posledni griji za da oceleem s oshte nqkolko godini :-(:-) hubavo e che veche ima mladi ucheni koito izobratqvat koli zadvijvahti se s tor ii voda :) tova e dobre no mislq che se zainteresovaxme i raztrevojxme prekaleno kasno za prirodata!! :oops::oops:
Maq - 05/31/2009 - 17:45 часа
Аз съм на 13 и от тази статия се вдъхновявам да направя нещо полезно за света,за да може утрешния ден той да бъде по-добро място за живеене. Такива статии би трябвало да има в Интернет. Човек се замисля как всеки ден ние "УЖ НАЙ-ВИСШИТЕ СЪЗДАНИЯ" рушим с бясна скорост природата и нейните произведения. Земята не е създадена заради нас,ние трябва да се научим да живеем заради нея !!! - замислете се какво правим като замърсяваме и рушим. Нека се грижим за Земята !!!
Ивелина - 05/31/2009 - 14:01 часа
Мноо добре!Но как,като се делим на сини,зелени,червени и тн.а ДПС са едини и ни водят за носа за да играем по техната свирка?
Юлиян - 05/29/2009 - 09:48 часа
добра статия и коментарите ми харесват,браво ;-)
Ивайло - 05/29/2009 - 00:58 часа
Благословени всички тук ! :-)
Денис - 05/28/2009 - 19:25 часа
:-)Чудесна статия,както винаги на г-н Стойчев.Искам да се обърна към всички.Няма място за притеснение.Нека всеки работи върху себе си,защото може да промени само себе си.Не коментирайте другите-помагайте им ,ако търсят помощ.Преходът ще бъде различен за всеки според собственото духовно ниво,което е достигнал.Успех на всички!
Мария - 05/28/2009 - 17:26 часа
Човешките безумия не могат да спрат от едно прочитане на статия, нужно е нещо друго. В Европа проблемът човек-природа заема едно от най-важните места в програмите на политиците и се правят не малко неща в тази посока, касаещи пряко живота на гражданина- ангажират се всички, не само "зелените". Съзнанието на хората се променя с конкретни примери.
В България не е така, политиците нямат съзнание на водачи, а на лапачи.
Донка Маркова - 05/27/2009 - 18:00 часа
Поздравявам Ви за страхотната статия!Много бих искала повече хора да я прочетат,а защо не целия СВЯТ,за да спре това безумие в нашето общество и тази бясна надпревара за повече и повече и повече,независимо в какво измерение всеки го пресмята."Никой не си е отишъл облечен и богат от този свят"....
адриана размирова - 05/27/2009 - 16:22 часа
Темата е много интересна, а стaтията добре написана....според мен ние сами ХОРАТА ще изберем пътя, по който ще тръгнем както и начина, по който ще живеем......
За съжаление човечеството още не е достигнало духовна цялост и просветление, защото не му разрешават умишлено....онази..шепа хора която стиска властта и измисля все по непосилни условия за живот на обикновените хора кризи, високи данъци високи цени с цел хората да нямат време от многото си проблеми да мислят, да се изграждат и растът духовно, защото не им трябват мислители....на тях им трябват роби.........не случайно в повечето страни като Бразилия, Мексико, Китай и др. 50 процента от хората са неграмотни...а да не говорим за нивото в училищата в нашата страна.....защо? каква е причината?....СТРАХЪТ разбира се от това да има умни и мислещи хора , защото те задават въпроси, разледват и търсят отговори и изкат да знаят изтината за всичко....
Относно генните вмешателства съм съгласна , че там не трябва да се бъркаме, защото наистина последствията ще дойдат след години и те не мислят за тях, както и за замразените от 20 години ембриони, който са братя и сестри на живи хора, а да не говорим за по ниската им приспособимост към зарази и интелект.....това за мен е нещо страшно....и най страшното е че ние всъщност не знаем точно какви експерименти се правят и до къде са стигнали.....
и още по страшмо е че на много от хората не им пука сякаш те нямат ништо общо със всичко това.......Аз съм оптимист и вярвам, че ще оцелеем и ще дойдат и по-добри дни...иначе къде е смисълът да ни има...
Kaтрин Стоянова - 05/27/2009 - 10:28 часа
А навлизането в Уран в Овен, може да дава предпоставки и за възникването на война (Непредсказуемост, това, на което е дошло времето да се случи...) Овен - война и т.н.
А навлизането на Нептун в Риби като края на една епоха на нещо. Уран дава началото на нещо ново, но Нептун трябва да умекоти един вид този преход, в последната фаза на старото - когато започне да навлиза в Риби.
Георги - 05/27/2009 - 09:44 часа
Лично според мен хората в днешно време мислят само за себе си и собственото си щастие... според мен това е един от проблемите ни ! Прочетох един от коментарите - на Зорница и ми направи впечатление точно едно нещо (цитирам) - "Не е ли по-разумно да се концентрираме върху себе си и нашето духовно узряване ? " ... узряване добре, но да се концентрираме върху себе си- ето това ние проблема всеки мисли за себе си... Не трябва ли да се интересуваме и от другите човешки цъщества.... (все пак сме един вид,всички сме хора -ХОРАААА )
antoniq - 05/27/2009 - 01:37 часа

Погледа навън е не по-малко важен от този навътре. Интеграцията на подсъзнателно и съзнателно, душа и разум е път към духовно израстване. Просто споделих малко информация за Нибиру, без да искам да плаша някого. Който е изпълнен с любов към всичко съществуващо на този свят, няма от какво да се страхува.
Анастас - 05/26/2009 - 18:46 часа
Има хора, които като Вас Анатас, все се опитват да предлагат някакви изключително "сплашващи" прогнози за бъдещето на нашата планета, които ще ни сполетят НЕОЧАКВАНО и изненадващо. И какво от това ?! Вашият поглед все си остава устремен навън и настрани, нежелаещ да погледне в своята дълбочина. Не е ли по-разумно да се концентрираме върху себе си и нашето духовно узряване ? Не е ли по-разумно да се научим да обичаме, отколкото да се страхуваме и да всяваме необясним страх у другите ? Обичайте Анатас или Атанас ! За Любовта ни говореше Христос !
Зорница - 05/26/2009 - 12:15 часа
Малко пояснения, за да спрат спекулациите около Нибиру:

Терминът Нибиру е въведен за първи път от Захария Сичин - евреин от руски произход, роден в Русия, но израсъл в Палестина, където получава солидни познания по древен и съвременен иврит, други симитски и европейски езици. В своята първа книга "The Twelfth Planet" той прави опит да разтълкува една шумерска диаграма, в центъра на която има звезда със 6 лъча, а около нея 11 по малки тела. Сичин прави предположението, че звездата е Слънцето, а обектите около нея - планетите от слънчевата система. И една от тях 11-тата, той назовава "Нибиру"

Уви, предположението на Сичин е грешно в основата си, защото шумерите са имали специален символ за слънцето - кръгче с четири триъгълничета около него, като лъчи. Следователно гореописаната шестолъчна звезда не е Слънцето.

Учените вече откриха планети след Плутон, наричани от астрономите планети джуджета, но никое от тях няма орбитален период от 3600 години.

Към ден днешен няма астрономически данни за наличието на голяма планета в Слънчевата система с параметри подобни или поне близки до описаните в литературните съчинения на Захария Сичин
Кирил Стойчев - 05/26/2009 - 10:32 часа
Нибиру е реален космически обект - 10-та планета в слънчевата система. астрономически е открита още в 1982г. за разлика от другите 9 планети се движи по много издължена елиптична орбита с период на завъртване около слънцето 3600 земни години. всички древни източници - шумерски, египетски, китайски и пр., описват катастрофални бедствия преди 3600г.нибиру ще пресече орбитата на земята. от няколко дни може да се види с просто око от южното полукълбо а от 2010-та и в от северното. масата й се изчислява на 5 земни. Можете да си представите какво влияние ще окаже върху всичко на Земята, когато се приближи до земята.
Анатас - 05/26/2009 - 09:09 часа
Човечеството има нужда от такива будни хора като Вас.Всички сме част от едно цяло -това трябва да се осъзнае от хората ,всички искаме да бъдем щастливи-това също трябва да се осъзнае от хората,но за да се постигне състояние на щастие човек трябва да изпитва състрадание към всички чувстващи същества.Мисля си ,че това е първата стъпка по пътя водещ към спасение.а състраданието от своя страна води към състояние на истинска любов ,безусловна любов която наистина може да спаси човечеството
Златка Анастасова - 05/25/2009 - 19:05 часа
Винаги ми е било приятно да чета статиите на г-н К.Стойчев, защото са написани с висок професионализъм и същевременно са достъпни на широката аудитория. Той умее да информира на достъпен език, т.е. можем да разберем за какво иде реч, независимо от образованието ни.
Тук ще цитирам част от една друга негова статия "ИКОНОМИКА НА ДОБРОТО":"За съжаление, в днешно време почти всички технологии, включително и Интернет, са създадени първо, за да обслужват военните. Тоест в тях е вложената идеята за разрушение, за смърт. В момента се инвестира предимно в злото и затова то владее света. Парите са енергия..." Тази енергия,всички нови технологии, икономиката се владеят от една шепа хора, които властват над Света. Властват над всички нас, защото разчитат на най-силното си оръжие - СТРАХА. Страхуваме се за всичко - да не останем без работа, да не гладуваме и т.н. Страхът е най-лошият ни съветник. Но затова пък така добре ни манипулират чрез него. Манипулират ни защото не сме обединени; защото не познаваме истинската сила на Любовта; защото икономическите инструменти са огромен валяк, с който ни мачкат така, както намерят за добре. Трябва да съградим "икономиката на Доброто". Но как? Защо предишните поколения не са я създали? Те не са били по-глупави и неинтелигентни от нас. Напротив, те са били по-трудолюбиви, по-обичливи, по-милосърдни, били са по-близо до Бога... Значи нещо им е пречело, както и на нас нещо ни пречи днес. Къде е бариерата, с която да спрем този унищожителен валяк? Как да построим стената, която ще пресече пътя на властващите? Сигурна съм че има изход, но все още не го виждаме. В момента ми идват само утопични идеи по този въпрос. Природата вече не ни понася и започва да реагира, да се отърсва от нас - къде по-леко намеква да се вразумим, къде по-драстично премахва сама язвите и гангрената. И ако в скоро време не се открие изходът, ние ще бъдем премахнати от земята, както се отстранява тумор от здравия организъм.Глад, унищожение, разруха - това причинява човек човеку. Т.е. започнало е самоунищожението на един вид живи същества. Трябва да има много по-голяма сила от човешката, която да промени нещата. А има ли такава? Бог няма да се намеси в нашия избор на живот. Той ни е дал свободата да избираме какви да бъдем и какъв път на живота да изберем. Логично е, щом сме избрали пътя на самоунищожението, така да продължи до края. Другият вариант е тази шепа от хора, властващи над всички останали човеци, сами да решат да спрат унищожението, което те сами са предприели. Вярвате ли, че това ще стане? Ще отстъпят ли МАСОНИТЕ своята власт над Света и икономиката? Ще се радвам, ако някой успее да ме опровергае не само с думи, а и с нагледни примери, че нещо е започнало да се променя за добро./ Дано не се цитират отново партиите и техните действия. /
Лиляна Димова - 05/25/2009 - 12:48 часа
Много правилно, унищожаваме природата и така унинщожаваме себе си. Ние сме си най-големите врагове.
beloslava - 05/25/2009 - 11:51 часа
силите които движат човечеството са алчноста и страха за жалост но ако тази сила е любовта всичко ще си дойде на мястото
you - 05/25/2009 - 10:44 часа
темата е много добра-статията също така
thecrowhouse /
разгледайте и този сайт
Indigo - 05/24/2009 - 13:34 часа
Статията е чудесна, но коментарите тук са меко казано наивни. Процесите, започнали в природата, като противодействие на човешката дейност вече са необратими- все едно имаме един ускоряващ се влак, който мислим, че с ръцете си ще спрем- за съжаление, късно е. Не става дума, нито за хвърлена от колата книжка, фас или кофичка. Става дума за тотално замърсен въздух, без възможност да бъде прочистен; става дума за топящи се ледници и за куп други подобни глобални промени. Единственото, което можем да направим, касае нашите души и тяхното пречистване.;-)
Аврора - 05/24/2009 - 01:20 часа
Статията е великолепна! Жалко е, че всички знаем истината, но напук на всичко не желаем или не искаме да се съобразяваме с природните закони.За съжаление моето дете, което е ученик в начален клас, беше на турне в чужбина и на него му е направило впечатление чистота там. Попита ме, защо и у нас не е така. Аз не знаех, как да отговоря на простичкия му въпрос. ЗА ЖАЛОСТ.
ЖАНЕТ ТОДОРОВА - 05/23/2009 - 23:04 часа
ТЕМАТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТУАЛНА,НО СМЯТАМ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ. СЕГА ИЗНИКВАТ РАЗЛИЧНИ ИДИЕ ПРЕД МЕН.ЗА НАЧАЛО МОЖЕ ДА СЕ ОТВОРИ СПЕЦИАЛЕН БЪЛГАРСКИ САЙТ/ДА СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА И НА ДРУГИ ЕЗИЦИ/ В КОЙТО ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА МОЖЕ ДА УЧАСТВА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ЗА РЕАЛНИ СТЪПКИ И ИДЕИ ОТ КОИТО ВСЕКИ ДА НАМЕРИ СВОЯ НАЧИН И ДА ПОМАГА ПО ОТНОЩЕНИЕ НА ПЛАНЕТАРНО СПАСЕНИЕ, А НЕ ДА ЧАКАМЕ НЯКОЙ ДА ОРГАНИЗИРА СПАСЯВАНЕТО НА ПЛАНЕТАТА.ИДЕИТЕ МОГАТ ДА СЕ ГЛАСУВАТ И ДА БЪДЕ ВИДЯНО ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА КЛОНИРАНЕ ИЛИ ВСЯКАКВИ БЕЗУМИЯ ЗА КОИТО НИЕ РЕАЛНО СМЕ БЕЗГЛАСНИ БУКВИ ИДР. МОЖЕЕ МНОГО ДА СЕ ПИШЕ
...
jeny - 05/23/2009 - 19:06 часа
Много добра статия :)
Георги - 05/23/2009 - 17:27 часа
пред блока ,вкойто живея,посаждам,дървета и цвята ,ежедневно събирам фасове и буклуци,на гродни ламарини на гаражи съм написала "ПАЗЕТЕ ЧИСТОТА"-европейци ,когато станем такива ,дано не е късно,няма да се налага да се борим по този начин,за глъдка въздух и педя зеленина.
румяна върбанова - 05/23/2009 - 16:19 часа
Благодаря Ви за отговора! :)
И Ви благодаря за подкрепата!
Селин - 05/23/2009 - 15:38 часа
В астрологията се борави с реални планети. Нибиру, засега е просто една хипотеза, около която има много спекулации

Истинските проблеми за човечеството не произтичат от хипотетични планети, а от човешката дейност, която унищожава природната среда. Така че да се говори за хипотетичната Нибиру, е само отклоняване вниманието от екологичните проблеми, с които можем да се справим, все оше не е станало прекалено късно.

Нибиру, дори да е реално тяло, едва ли представлява заплаха. А ако има някаква опасност, тя е от естество, с което не можем да се справим.
Кирил Стойчев - 05/23/2009 - 13:41 часа
Прекрасна статия, даваща повод за много размишления! Битуват много теории в днешно време за 2012 г. Едно е сигурно - ТРЯБВА да опазим природата си. Иначе тя няма да опази нас.
Имам един въпрос. Около мен напоследък много се говори за идването на Нибиру. Дори онзи ден вървя новинарски материал по руска телевизия. Какво е мнението Ви за Нибиру? Съществува ли и ако да, опасна ли е наистина за Земята?
Селин - 05/23/2009 - 13:05 часа
:-oЕволюцията е в ход - не можем да я спрем. Можем само да еволюираме!Зелените са плод на еволюция в мисленето, те не са опозиция, те са алтернатива. Нека заедно променим съдбата си! Имаме малко време, докато не се е случило пророчеството. В това време нека научим урока за партньорството.
Момера - 05/23/2009 - 08:07 часа
:-) темата Ви е страхотна,подкрепям Ви изцяло - това е самата истина,но много малко хора се замислят по тези въпроси! за голямо съжеление на всеки му е по лесно да си изхвърли фаса или пластмасовата чаша през прозореца на абтомобила - нали в колата е чисто,какво значение има ,че се замърсява природата! - НИЕ СМЕ ВРЕМЕННО НА ТОЗИ СВЯТ - НАШИТЕ ВНУЦИ - ЩЕ ЖИВЕЯТ В СМЕТИЩЕТО ,ОСТАВЕНО СЛЕД НАС.....
Нина Стефанова Мартинчева - 05/22/2009 - 13:31 часа
Име
КОМЕНТАР
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P
This comment form is powered by GentleSource Comment Script. It can be included in PHP or HTML files and allows visitors to leave comments on the website.

Comments