Denna sajt är nu "out of date". 

Men du är välkommen till svenskbibel.se

Där finns nu svenskbibel reviderad och på en ny plattform med ny layout. 
web counter