Om oss

Kontakt


För mer information kontakta:

Malin Sundström
Mob: +33 7 85 58 73 71 
Välkommen till Svenska Skolföreningen i Ferney Voltaire! 

Sedan 1973 bedriver Svenska Skolföreningen i Ferney-Voltaire kompletterande svenskundervisning vid det internationella högstadiet och gymnasiet i Ferney-Voltaire, 

Frankrike.


Undervisningen sker huvudsakligen på Collège et Lycée International de Ferney-Voltaire med en svensk lärare. Det är små grupper, och vi möts en till två timmar per vecka. 

Lektionerna hålls under eller i anslutning till skoldagen. För elever som inte går på skolan hålls lektionerna i Versonnex, Frankrike, på onsdagar. Detta gäller även barn som går på 

motsvarande låg- och mellanstadiet.


Verksamheten är godkänd av skolverket och finansieras delvis genom statsbidrag, delvis genom skolföreningens medlemsavgift. Skolföreningen drivs av en föräldrarledd 

styrelse som arbetar utan ekonomisk ersättning. Verksamheten vänder sig främst till familjer med barn som har svenskan som levande språk i hemmet.


Vill du att ditt barn ska tala, utveckla och behålla sitt svenska språk samt få kunskap om svenskt samhälle, historia och kultur är ni välkomna att bli medlemmar i Svenska 

skolföreningen.