2020-08-14 förklaringar till Coronareglerna

Hej alla föräldrar till svenska skolans elever,

för snart en vecka sedan fick ni våra informationer om hur vi just nu planerar undervisningen med försiktighetsåtgärder för att minimera smittspridningen av Sars-CoV-2.

Efter fler diskussioner med styrelsen och lärarna vill vi förtydliga några punkter för er:

 • Styrelsen, som det rättsliga organet som håller i vår skolverksamet, känner sig ansvarig för att sätta alla rimliga åtgärder i verket för att minimera smittspridning av covid-19-viruset i samband med vår verksamhet.
  (Detta särskilt eftersom vår undervisning kommer att regelbundet föra ihop människor från helt olika städer vilka annars inte har så nära kontakt med varandra.)

Men självklart ska vi regelbundet se över alla åtgärder i relation till hur pandemin utvecklar sig i Tyskland, Hessen och Frankfurt. Om (förhoppningsvis) “trycket släpper” (d.v.s. nyinfektionssiffrorna fortsätter att backa under veckorna efter skolornas återstart) så kommer vi även så småningom att lätta på våra hygienregler; och om/när läget förvärras igen (vilket vi nog bör vara beredda på mot den kallare årstiden) kommer vi förmodligen att känna oss tvungna att “dra åt” våra regler igen.

 • Schemat, delade grupper, anmälningen…:
  Vi förstår att ingen vill köpa grisen i säcken och att alla därför gärna även vill se vårt undervisningsschema innan ni anmäler era barn. Men vi har inte publicerat ett schema än eftersom dess utseende kommer att bero mycket på hur många elever det blir i vilken grupp:

 • Som vi har meddelat har vi rum för upp till 7 och upp till 10 elever. Blir det fler än det antalet i en undervisningsgrupp så blir vi tvungna att dela gruppen och undervisa varje grupp bara en halv förmiddag. Det är förstås jobbigt och tråkigt eftersom man kör till Frankfurt för hälften så mycket undervisning som vanligt, men undervisningen blir ju mycket personligare och intensivare!

 • Vi kommer att göra vårt bästa för att se till att det blir så mycket och så bra undervisning som möjligt. Men för det måste vi veta hur många som är intresserade av att delta i undervisningen i de olika årskurserna över huvud taget.

 • Särskilt flerbarnsfamiljerna vill vi försöka att ta hänsyn till så att era barn helst undervisas i Frankfurt samtidigt samma lördag.

 • Därför ber vi er att anmäla era barn så snart som möjligt; om det sedan visar sig att vårt schema gör livet för svårt för just er, så meddela till oss vad problemet är. Det är sannolikt att vi hursomhelst gör vissa anpassningar på schemat så småningom, och då ska vi försöka att lösa så många problem som möjligt. (Och går det inte på annat sätt, så kan man i värsta fall ta tillbaka sin anmälan fram till oktober.)

 • Starten (lördagen den 22 augusti) ska för de tre yngsta åldersgrupperna vara ett undervisningstillfälle på plats i Frankfurt och för Malins grupp (klass 8 och uppåt) blir det undervisning på distans. Gustavs grupp (klass 6 + 7) kör sin kick-off först lördagen den 29 augusti i Frankfurt.

 • För de lägre årskurserna (2,3 och 4 + 5) ska vi försöka att möjliggöra så mycket “fysisk” undervisning på plats i Frankfurt som möjligt. För de högre årskurserna blir det förmodligen en större andel distansundervisning under användning av t.ex. “Big Blue Button” (eller andra verktyg som “Zoom” el. dyl.).

 • Fördelningen mellan de olika undervisningsmetoderna kommer vi eventuellt efter hand att anpassa beroende både på pandemins utveckling och -- mycket viktigt -- på hur bra det fungerar med distansundervisningen.

 • En sak till: Vi har meddelat att vi vill att ni föräldrar anmäler - eller AVanmäler! - era barn på fredagen inför varje undervisningstillfälle: Vi vill nu ger er tid till kl. 19 med anmälan!

  • Denna föranmälan behövs egentligen bara för grupperna som är så stora att de måste delas i två om alla kommer.

  • Läraren bestämmer efter kl. 19 på fredagskvällen vilka elever som ska komma vilka tider och meddelar detta direkt till er föräldrar.

  • Det kan mycket väl hända att vi snart meddelar att i vissa åldersgrupper och tills vidare (!) det där extra meddelandet varje fredag inte behövs.
   (Det gäller i så fall så länge det inte blir fler elever så att en grupp
   behöver delas i två...)

Till sist vill vi meddela vilka lördagar som kommer på fråga i höstens schema. Av datumen i tabellen nedan blir det ungefär 8 tillfällen för varje åldersgrupp - vilka det blir bestäms när vi vet gruppstorlekarna.
Senast 19 augusti vill vi lägga ut ett preliminärt schema, så var snälla och anmäl era barn innan dess!

2020-08-22

2020-08-29

2020-09-05

2020-09-12

2020-09-19

-- ingen underv.

-- ingen underv.

-- ingen underv.

-- ingen underv.

2020-10-24

2020-10-31

2020-11-07

2020-11-14

-- ingen underv.

-- ingen underv.

2020-12-05

2020-12-12

Med varma hälsningar,

Jochen och resten av styrelsen och lärarna

OBS -- se även alla aktuella informationer på sidan "Frankfurt"...!