Datum (nästan) klara! – Dates (almost) set!

posted Mar 24, 2011, 3:11 AM by Maia Andréasson
Om allt går väl kommer vi att vara i Minnesota mellan den 12 och den 21 juni 2011.

If everything goes well, we will be in Minnesota June 12th – June 21th, 2011.

/Maia
Comments