Korets medlemmer

Sopran
Dorte Krohn
Gitte Kjær
Hanne Charlotte Hansen
Hanne Toft
Marianne Rasmussen
Britta Langelund (orlov)
Camilla Bjørn Dalmose (orlov)

Alt

Annette Møller
Kirsten Hebjørn
Kirsten Holm
Lisbeth Worm Hansen
Lise Larsen
Lissi Nielsen
Tenor
Anders Østergaard
Axel Andersen
Jørgen Larsen
Ole Ryge Petersen

Bas
Bo Hemmingsen
Erik Rahn Jensen
Mogens Holm
Per Gaarde

Dirigent
Hans Peter Birk Hansen