Standard FCI

Země původu: Švédsko                                                                                                
Použití: Lovecký pes

Zařazení dle FCI: Skupina 5 špicové a primitivní plemena, sekce 2 severští lovečtí psi.
Zkouška z výkonu pouze v severských zemích (Norsku, Švédsku a Finsku).

Celkový vzhled: Velký špic obdélníkového rámce s čistými liniemi. Silný, ale také čilý pes uměřené postavy. Tělo nesmí budit dojem nadměrné délky ani nesmí být příliš těžké.

Charakter: Odvážný a energický, ale zároveň stoicky klidný pes.

Hlava: Má čisté linie a je protáhlá, s přiměřenou šířkou mezi ušima. Lebka mírně klenutá. Stop zřetelný, ale nepříliš hluboký.

Obličejová část: délka tlamy od stopu k nosu je mírně menší než vzdálenost od stopu k týlnímu hrbolku. Pravidelně se zužuje směrem k nosu. Tlama nesmí být při pohledu shora i z profilu ani příliš špičatá ani příliš tupá. Nosní hřbet je rovný, široký a silný, nosní houba široká. Pysky pevně přiléhající. Čelisti: nůžkový skus. Líce suché, oči mírně oválného tvaru, hnědé barvy, s pozorným, ale klidným výrazem. Uši vysoko nasazené, zcela vztyčené, špičaté a v afektu citlivě reagující. Mírně delší než je jejich šířka u základny. Vnitřní strana uší je bohatě osrstěna.

Krk: dlouhý s čistými liniemi, silný s dobrým dosahem.

Trup: silný s čistými liniemi, mírně delší než je jeho výška v kohoutku. Hřbetní linie přímá, velmi mírně spáditá od kohoutku k zádi. Bedra široká a dobře vyvinutá. Záď široká, pouze mírně spáditá. Hrudník dobré hloubky, s dobře klenutými žebry. Břicho mírně vtažené.

Ocas: nasazen vysoko, střední délky a rovnoměrné tloušťky. Nesen zatočený, ale ne těsně stočený nebo položený na hřbetě. Hustě osrstěný, ale bez praporu.

Hrudní končetiny: Ramenní lopatka je dlouhá, a zasahuje daleko dozadu. Lokty těsně přiléhající k hrudníku. Předloktí rovné, čistých linií a se silnou kostrou. Přední tlapky silné, poněkud oválné, směřující přímo vpřed, s těsně k sobě přiléhajícími prsty. Pánevní končetiny při pohledu zezadu paralelní. Koleno dobře zaúhlené. Hlezenní kloub dobře zaúhlený. Zadní tlapky podobné jako přední.

Pohyb: Plný síly, volný, s dobrým předkrokem. Při klusu úzký krok (tlapky jsou pokládány do jedné stopy).

Srst: Krycí srst je přiléhající, ale nikoli ploše. Podsada je krátká, měkká, světlá, nejlépe smetanové barvy. Srst je hladká na hlavě a na přední straně končetin, delší na krku, hrudníku, ocase, na stehnech a na zadní straně končetin.

Barva: Světlejší nebo tmavší šedá. Charakteristické znaky: světle šedé nebo smetanové po stranách tlamy, lících, hrdle, hrudi, břichu, nohách a pod ocasem.

Výška v kohoutku: U psů 57 - 65 cm, ideálně 61 cm, u fen 52 - 60 cm, ideálně 56 cm.

Vady: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni, např. žluté oči, překroucený ocas, smetanové znaky překryté černými, příliš krátká srst, lehká kostra, krátký ocas, rovný ocas.

Závažné vady: Klenuté čelo a vystupující líce, příliš špičatá tlama, chybějící zub kromě P1, kvadratický rámec těla, příliš lehká stavba těla, příliš mohutná, lymfatická stavba těla, ploché tlapky, nepřerušený, výrazný bílý pruh na hrdle sestupující k hrudní kosti, tzv. kravata, nedostatečné zaúhlení pánevních končetin, tenký, bičovitý ocas.

Vyřazující vady: přílišná agresivita nebo plachost, výška v kohoutku odlišná od standardu, předkus nebo podkus, zavěšené uši, nedostatek krémových znaků. Pes, který zjevně vykazuje abnormality fyzické nebo v chování bude diskvalifikován.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá