Svaren

Nedan listas de riksdagsledamöter som svarat (i ordningen de svarade), samt en länk till en sida där deras svar finns. Observera att kontaktuppgifter tagits bort ur e-mail-konversationerna som finns på respektive riksdagsledamots sida, samt att övrig irrelevant kommunikation inte tas med (exempelvis bad en riksdagsledamot mig i ett separat e-mail korrigera ett språkfel). Hittills har fjorton riksdagsledamöter svarat. (Dessutom har en riksdagsledamot ställt ett bett mig att avslöja min identitet för ledamoten ifråga - om jag inte gjorde det skulle jag inte få svar; och dessutom har en annan riksdagsledamot sagt, när jag skickat e-mail nummer två och nummer tre, att vederbörande inte erhållit e-mail nummer ett, och bad om att jag skulle skicka det till just den riksdagsledamoten igen, vilket jag gjorde. Ingen av dessa riksdagsledamöter har svarat hittills. Ett gemensamt svar från (s) har även inkommit, vilket jag inte räknar, eftersom jag nu vill ha de individuella riksdagsledamöternas svar, inte ett helt partis.)