Om företaget

Bakgrund: 
Jag är utbildad musiklärare med stort intresse för körsång och började under min studietid vid Musikhögskolan i Malmö leda egna körer, vilket
 jag nu gjort i 15 år.
Att leda körer med skiftande inriktningar, som företagskörer, kyrkokörer, seniorkörer, föräldrakörer, barnkörer och ”våga sjunga”- körer, har bidragit till en stark övertygelse om att körsång är något som alla kan ha glädje av!

Körsång som friskvård:
Företaget Svängrum startades våren 2005 med målsättningen att på ett personligt sätt uppmuntra till sång i alla sammanhang och erbjuda ett varierande utbud för både stora och små.

Enligt Skatteverket är körsång på arbetsplatsen skattefri eftersom det betraktas som en enklare form av personalvårdsförmån som skapar trivsel i arbetet.

Svängrum utvecklas hela tiden och erbjuder nu även barnföreställningar, förskolepersonalkör, "Sjung på jobbet"- personalkör på arbetsplatsen, kick-off/teambuilding, enskild sångundervisning och solistframträdanden vid dop, bröllop och begravning.


Innehar F-skattsedel.
Katarina Nilsson Bremer
Comments