PERSONALKÖRER‎ > ‎

"Våga sjunga!"- Personalkör inom äldreomsorgen

Kör för personal inom äldreomsorgen

(Bokas via Musik i Syd)

Läs mer på:

http://www.musikisyd.se/utbud-for-aldre-2015/


VÅGA SJUNGA!

-Sångglädje, hälsa och gemenskap personalkör


Målgrupp: Personal på äldreboende

Speltid: 60 min

Period: Höst 15 /vår 16

Max publik: 40

Lokal: Lämplig för körrepetition med flygel/piano

Scenyta: så att 40 stolar får plats i halvcirkel vid piano

Pris: 10 000 kr exkl. moms för 6 gånger

Övrigt: 

Körledaren administrerar projektet och håller kontakt med körmedlemmarna 

genom att skicka ut låtar/texter/tips mellan repetitionerna.


Körsång har en fantastisk förmåga att skapa glädje och 

en känsla av gemenskap där ålder och kön inte spelar 

någon roll. Inom bl.a. hjärnforskningen visar också 

flera studier att körsång har en positiv effekt på hälsan!

I personalkören är det sångglädjen som står i centrum

när personal från olika boenden och mötesplatser 

inom kommunen träffas och sjunger med en professionell 

körledare 6 gånger per termin.


Målet är, förutom glädjen i att sjunga tillsammans, att få idéer och inspiration till mer sång i den dagliga verksamheten.


Ingen tidigare körerfarenhet krävs


För mer information:

knb.svangrum@gmail.com


Bokning görs via Anna Karlsson, produktionsassistent 

Musik i Syd, tel. 044-20 58 81 el. 

anna.karlsson@musikisyd.se

                     
Comments