PERSONALKÖRER‎ > ‎

"Sjung på jobbet"- Personalkör på arbetsplatsen

Samla dina sångsugna kollegor och prova på körsång! 

Körsång har en fantastisk förmåga att skapa glädje och en känsla av gemenskap.
Låt körledaren komma till er för ett sångpass på lunch-rasten eller efter arbetstiddär sångglädjen får stå i centrum.
Nivån anpassas efter gruppen och därför behövs inga förkunskaper. 
Målet är att ha roligt tillsammans med sången som redskap.

För mer ovana sångare rekommenderas ett sångpass på ca 45-60 min. och kan t.ex. innehålla röstuppvärmning och enkla, svängiga körlåtar (helt efter era önskemål) blandat med värdefulla tips kring röstvård och talteknik vid t.ex. presentationer. (Se även "Workshop/ Kick-off)

Körsång som friskvård
Flera forskningsstudier pekar på körsångens tydliga hälsoeffekter, både för välbefinnande, hjärta och hjärna!

Enligt Skatteverket är körsång på arbetsplatsen skattefri eftersom det betraktas som en enklare form av personalvårdsförmån som skapar trivsel i arbetet.

Maila för önskemål om upplägg, antal gånger och offert.

Comments