PERSONALKÖRER

Att sjunga tillsammans på arbetsplatsen kan stärka gemenskapen, höja motivationen och få personalen att må riktigt bra!
Läs mer om Svängrums olika personalkörer i menyn och hör av dig om du vill bilda en kör på din arbetsplats!
Bild: Förskolepersonalkören med fsk.barn sjunger med Senior/personalkören i Kristianstad på Kulturnatten 22 maj 2015.