Det handlar om SÅNG...För alla åldrar och tillfällen!

"Må bra"-körer, Personalkörer, Seniorkörer, Barnföreställningar, Workshops,
Enskild sångundervisning och Solistframträdanden.


Comments