Anna (fiol)

Anna Wästerby Jara

Anna Wästerby Jara fick sin grundutbildning av Ulla Magnusson. Högskolestudier följde sedan vid Musikhögskolan i Göteborg och Oslo där hon studerade för bla Milan Vitek och Terje Moe Hansen.

Så kallade diplomstudier följde för Corrado Romano vid Accadmia Internazionale Superiore di Musica "Lorenzo Perosi" i Biella Italien.

Något som varit väldigt formativt för Anna var hennes orkesterutbildning under Evind Aadland och studier och samarbetet med Karl-Ove Malmberg i början av hennes professionella bana.

Anna har varit verksam musiker vid flertalet svenska musikinstitutioner, men ägnar sig sedan några år enbart åt undervisning. Anna har tidigare undervisat vid Birka Folkhögskola i Ås, men undervisar nu förutom i Södertörns Suzukiförening också vid Botkyrka Kulturskola.

Anna undervisar i både fiol och viola, men är också uppskattad kammarmusik- och orkesterinstruktör. I Suzuki Södertörn är hon föreningens huvudlärare för violin och ansvarar för all gruppundervisning under lördagarna.

Kontakt: annawjara - at- gmail -punkt- com