Ekonomi

Föreningen finansieras genom medlemsavgifter, terminsavgifter och bidrag från kommuner och olika stiftelser.
Vårt Plusgiro-konto är 4793662-0.

Medlemsavgifter och terminsavgifter faktureras halvårsvis genom Studieförbundet Bilda Öst.

Medlemsavgift
En familj betalar 300 kr per termin (600 kr per år).

Terminsavgift Fiol
Ett lektionstillfälle per vecka                                    1600 kr
Första terminen ingår förälderkurs 6-8 veckor)    
 
Terminsavgift vid grupplektioner i gång/vecka        2000 kr
och individuella lektioner.

Terminsavgift Piano 
Terminavgift, ett lektionstillfälle i veckan               1600 kr  
Terminavgift, ett dubbelt lektionstillfälle i veckan   2400 kr 

Rabatter
OBS: Syskonrabatten upphör från och med höstterminen 2018. 

Instrumenthyra
Föreningen har flera fioler för uthyrning.
Hyra 250 kr/termin

Uppsägning av elevplats
Avbokningsvilkor skickas normalt ut av Bilda tillsammans med terminsfakturan. Info från 2017 kommer nedan:

Anmälan gäller tills vidare, dvs termin efter termin, tills avbokning sker.
Helt nya elever kan avboka en bindande anmälan
- före kursstart (kostnad 200kr)
- efter kursstart inom två veckor (kostnad 50% av terminsavgiften)
- därefter (100% av terminsavgiften)

Avbokning inför kommande termin ska ske
- inför höstterminen: senast 15:e maj
- inför vårterminen: senast 15 dec

Efter dessa datum uttas avgift enligt ovan.

Avbokning ska ske skriftligen till respektive lärare.