Börja spela fiol

Just nu är det kö till att börja spela fiol med oss. Kontakta ordföranden för att ställa er i kö.

Innan barnet börjar spela, får du som förälder gå en utbildning. 

Föräldrakursen håller på att formas om inför 2019. Mer information kommer.

Nästa föräldrakurs är planerad att starta i början av 2019, kontakta ordföranden för att ställa er i kö till nästa tillfälle.


Tidigare information:
Under 8 lektioner får du lära dig bakgrunden till Suzukimetoden, samt vad metodiken innebär. Du får lära dig att hantera instrumentet och får råd hur man på bästa sätt lägger upp träningen hemma. Efter föräldrakursen kommer du att kunna stötta ditt barn i övningen hemma. Barnet börjar under denna period med dagligt lyssnande till den musik som kommer att vara den första repetoaren.
 
Efter föräldrakursen börjar barnet spela, först med egentillverkad frigolitfiol och sedan med en riktigt fiol i en storlek lämplig för barnet. För de yngre barnen genomförs den lärarledda undervisningen i grupp, 1 timme per vecka. Föräldern är alltid aktivt med på barnens lektioner, vilket gör att du vet vilka stycken barnet arbetar med och hur ni tillsammans skall öva på dem hemma. De lite äldre barnen har även enskilda lektioner. Barnet fortsätter att dagligen lyssna till musiken som barnet arbetar med eller snart ska börja arbeta med.
 
Praktiska detaljer
  • För att börja spela i föreningen behöver du som förälder inte kunna spela något instrument, men du måste vara beredd att lära dig grunderna i fiol eller piano för att kunna öva tillsammans med barnet hemma.

  • För fiolundervisningen har föreningen som mål att kunna erbjuda alla barn att hyra fiol under de första åren. Även ett antal vuxenfioler finns att hyra.