Andra Suzukiskolor

I Stor-Stockholm finns även flera andra musikskolor och lärare som erbjuder undervisning enligt Suzuki-Metoden.

Jakob Engelstoft, Järna

Bromma-Hässelby Suzukiförening http://suzukivasterort.weebly.com/

Danderyd Suzukiförening

Suzukicentral (KFUK-KFUM-central)


Stråksektionen på Huddinge Kulturskola http://www.strings.huddingekulturskola.se/