Aktiviteter

Kallelse till Extra Åsmöte 26 april kl 10.45, Flemingsbergs kyrka

skickad 5 apr. 2014 05:06 av Birgitta Norberg

Årsmötet beslutade därför att kalla till ett extra årsmöte lördag den 26 april.
På agendan kommer dessa punkter att fattas beslut om punkterna nedan. Enligt stadgarna ska årsmöte kallas till tre veckor innan mötet ska hållas:  

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet

2) Fastställande av dagordning
3) Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
4) Val av justerare tillika rösträknare
5) Årsberättelsen (inkl. räkenskaper) föredrages
6) Revisionsberättelsen föredrages
7) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Val av ordförande
11) Val av styrelseledamöter och suppleanter
12) Val av två revisorer och revisorssuppleanter
13) Val av valberedning
14) Konfirmering av ordinarie årsmötes fastställande av tid och plats för nästa ordinarie årsmöte (lördag 18 april, kl 11.00, Flemingsbergs kyrka)
Föreslagen styrelse för 2014:
Ordförande, Agnes Junker
Ledamöter: Karin Perols, Hans-Åke Carlson, Birgitta Norberg och Karin Helander
Suppleanter: Karin Larsdotter och Anna Lundin
Uppmaning till pianofamiljer!
Ni som har mejl till föräldrar till pianospelande familjer får gärna skicka vidare denna kallelse..
Väl mött på lördag!
MVH
Birgitta Norberg, ordförande
076-135 71 12

Julvisor i innerstan

skickad 18 dec. 2012 14:24 av Enno Runne   [ uppdaterad 18 dec. 2012 14:48 ]

T-Centralen 15e december 2012

Som sedan många år åkte Södertörns Suzukiföreningens violinister även denna advent in till T-Centralen för att spela för förbipasserande.
I år var det ett extra stort gäng med Kian (konsertmästare), Anna W, Joanna, Emma, Hella, Anna H, Maj, Aryan och David.

De 2.800 kr som vi samlade in går till vårt fadderprojekt: ett barnhem i Bolivia.


Bluegrassworkshop med Bendik Goldstein

skickad 18 dec. 2012 14:12 av Enno Runne   [ uppdaterad 18 dec. 2012 14:13 ]

Södertörns Suzukiförening

Lördag 17e nov 2012 

Flemingsbergs kyrka

Klockan nio på lördagsmorgonen samlades cirka 20 vuxna och lika många barn från föreningens ordinarie fiolgrupper, alltifrån de som knappt spelat ett år till de riktigt rutinerade. Kenneth fick assistans med stämningen av fioler och ungefär samtidigt som Bendik anlände till församlingssalen drogs workshopen igång av Kenneth med de uppvärmningslåtar som alla föreningens lektioner vanligtvis inleds med.  

Därefter presenterade sig Bendik och berättade kort om bakgrunden till genren bluegrass; bland annat dess rötter i irländsk folkmusik och dess nära likheter med jazzen.  Snabbt gick han över till att illustrera genren med ett exempel på en snabb och medryckande låt, som fick både barn och vuxna att antingen stampa takten eller lyssna andaktsfullt.  Bendik ombads spela låten en gång till och det rådde ingen tvekan om att lusten att lira bluegrass var väckt hos de flesta av oss efter detta intro. 

Den första låten som Bendik introducerade till gruppen hette ”Bile them Cabbage Down” och många log igenkännande då det visade sig att melodin var snarlik en av nybörjarbokens mest populära låtar, ”Cowboyen i sadeln”.  I sann suzukianda lärde Bendik ut låten genom att dela upp den i mindre delar som vi fick härma efter honom. Utskrivna notpapper fanns men de flesta är vana och valde att lära sig genom att lyssna och upprepa.  Därefter var det dags att lära sig några av de variationer som karakteriserar bluegrassgenren och det blev ett uppskattat inslag eftersom man med ganska enkla medel, hanterbara även för nybörjarna, kan få till riktigt mycket av det sväng som låter typiskt bluegrass.

Vi gick raskt vidare till nästa stycke, ”Red River Valley”. Som Bendik spelade i långsam och känslofylld tappning. Svårighetsgraden höjdes något och inlärningen fick nu istället ske i mindre grupper. Bendik, med assistans av Kenneth och några av de mest rutinerade eleverna gick runt och visade mindre grupper av barn och vuxna melodins olika delar. Det tog nu en bra stund ytterligare innan deltagarna var redo att spela stycket tillsammans och några av de yngre hann tappa fokus något, men till slut kunde gruppen få ihop en riktigt skaplig och smäktande variant av denna bluegrass standard. 

Efter fikapausen som intogs i en av kyrkans samlingslokaler fortsatte workshopen ytterligare en stund, då med den fartfyllda ”Devils dream.” Bendik var inspirerande och tillmötesgående för deltagarna, även nybörjarna som behövde mest hjälp. 

På det hela taget var workshopen en kul variation på den ordinarie undervisningen och ett uppskattat tillfälle att träffas över gruppgränserna och spela tillsammans. Många var vi som lämnade workshopen med känslan av att ha gläntat på dörren till ytterligare en musikalisk genre och med lust att lära sig mer av denna uramerikanska och medryckande musikstil.  

1-3 of 3