Suzanne G1

Suzanne ble konstruert av Johan Anker i 1906 og bygget hos Anker & Jensen i Vollen i Asker, med byggenummer 56. Suzanne ble sjøsatt i 1907 og overlevert til sin første eier dansken Charles Olsen fra København i mai samme år. 
 
Suzanne er registrert bygget (I Johan Anker - Linjenes mester, Krageset Vold & Engen) som en 9,5m krysser, men ble i sin tid omtalt som en båt 'tett på 10 seillengder'. Suzanne har imidlertid stort sett vært registrert og seilt som en 9mR, og er i dag registrert i Norge som G1.
 
Suzannes historie ble oppsummert av Morten Lindvik i Klassisk Treseilerklubbs organ 'Klassiske Linjer' nr. 15 i mai 2007 i forbindelse med båtens 100 års jubileum (utdrag);
 
Suzanne ble bygget hos Anker & Jensen, som byggenr. 56 og sjøsatt våren 1907 for Hr. Charles Olsen, Danmark. Nybygget ble omtalt som en cruiser ”tett på” 10 seillengder, men som Seilas skriver om de to søsterbåter, Suzanne og Natasja ”båtene er nærmest 9 meters lengde, dog bygget uten hensyn på kappseilas. De er prektige, rummelige, sjøgående fartøyer med stor skrogstivhet, stor dekksplass og gode kahyttsrom og ser ut til å bli særdeles velseilende.” 
 
 
Se også historien fra Thisted Museum i Danmark (Suzanne omtales her som 'Tertius');


Det ene drar det andre...
 
Suzanne er i generelt god stand, med kjølstokk, undervannsskrog, forstevn og akterstevn byttet der det var nødvendig i de siste 30 år eller så, bl.a. hele forstevnen som ble skiftet i perioden 93 - 95 av sjøspeiderne i Thisted. Hovedparten av hudbordene i mahogny, hytta, salongen, dekkbjelkene, bjelkevaier, de doble livholtene etc. er originalt. Arbeidet vil i kommende år fokusere på istandsetting, detaljer, utmontering av 'moderne' utstyr. Eiernes filosofi er å holde båten enkel, så original som mulig både i materialer og idè, luftig, og med det absolutte minimum av moderne installasjoner.
 
Siden Suzanne ble hentet hjem til Norge i 2003 har et omfattende arbeid blitt gjort både av Marius Borg og nåværende eiere for å bringe båten tilbake til så original og solid stand som mulig, og med en 104 år gammel båt er dette naturligvis en kontinuerlig prosess;
 
2003 - 2006
- Nytt dekk, enkelte dekksbjelker, skylight, fordekksluke, dollbord, midtfisk, akterstevn (Marius Borg)
 
2007
- Relativt nybygget hul trerigg (19 meter over dekk) kjøpt fra Sverige og tilpasset.
 
2009 - 2010 
- Innledende restaurering; fjerning av 'moderne' innredning i forpigg, generelt vedlikehold, elektrisk.
- Ny seilgarderobe levert fra Tarpon Seil (Marius Borg)
- Montering av ankervinsj

2010 - 2011    
- Riving av komplett cockpit, rammeverk, hele motorinstallasjonen
- Oppbygging av nytt cockpitrammeverk
- Skifte av to hudbord ved propellgjennomføring grunnet lutråte (Isegran Maritime Center)
- Reproduksjon av 'Ankerpanel' i mahogny med perlestaff til cockpit etter mal fra Christian Gude (Isegran)
- Montering av nye cockpitkarmer, montering av dryppkant rundt hytte, utskifting av råte i forkant av hytte (Isegran)
- Nedpussing av all mahogny på dekk + dekket
- Demontering av garnering i stikkøyer og salong, nedpussing, oljing
- Demontering av alt eksisterende dekksutstyr, nytt tidsriktig utstyr innkjøpt og brukbart gammelt blir krommet.
- Remontering av komplett overhalt motorinstallasjon, inkl. tilpassede syrefaste dieseltanker under stikkøyer
- Montering av panel i cockpit, nye benker, ny drenert dørk, ny luke
- Flytting av mast til org. plassering foran hytte, ny mastefisk, ny gjennomføring i dekk (Isegran)
- Overflatebehandling av hele båten (beis + lakk, dekksmaling, olje)
 
Suzanne er planlagt sjøklar til Sail Isegran i pinsen 2011.
 
Oppgraderingsplan;
 
2011 - 2012    Det planlegges hovedsaklig interiørarbeid + grundig gjennomgang av skutesider.
2012 - 2013    Ta undervannsskrog helt ned + elektrisk 
2013 - 2014    Skifte beslag i rigg + ny sterkere bom, ny spribom, rigge for spinnaker

-----

Contact us through aleksander.mortensen@gmail.com 
Suzanne i hjemmehavn, juni 2011.

Sjøsetting Isegran, juni 2011

Over: Suzanne, sommeren 2010 (Flere bilder)

Suzanne igjennom 104 år;
1907 - Suzanne 
19xx - Pan II
1927 - Symra
1952 - Sunray
19xx - Siesta
1991 - Tertius
2003 - Suzanne

Data;
Konstruktør: Johan Anker, 1906
Bygget: Anker & Jensen, Vollen i Asker, Nr. 56. Sjøsatt i mai 1907
Lengde: 14,40 meter / 47 fot
Bredde: 3,06 meter
Seilareal 1907: 130m2 (Gaffelrigg med klyverbom)
Seilareal 2009: 112m2 (Storseil: 62, Genoa: 50) (Bermudarigg)
KLR: 142 (Genoa)

Suzanne eies idag av et konsortium av gode venner;
- Nicolai Halbo
- Jann Frost Urstad
- Ole Th. Aleksander Mortensen
Comments