Почетна

Посвећеност целоживотном учењу, неформалном и формалном образовању, стручно усавршавање у  оквиру школе или ван ње, на семинарима, стручним скуповима, уз коришћење савремених информационо-комуникационих технологија .