ฉาบ

 เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ทำด้วยโลหะคล้าย แต่หล่อให้บางกว่า ฉาบมี 2 ชนิดคือฉาบเล็ก และ ฉาบใหญ่ ฉาบเล็กมีขนาด ที่วัดผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 –14 ซม ส่วนฉาบใหญ่มีขนาดที่วัดผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 24 –26 ซม เวลาบรรเลงใช้ 2 ฝามาตีกระทบกันให้เกิดเสียงตามจังหวะ เมื่อฉาบ ทั้งสอง ข้างกระทบกันขณะตีประกบกันก็ จะเกิดเสียง ฉาบ แต่ถ้าตีแล้วเปิดเสียงก็จะได้ยินเป็น แฉ่ง แฉ่ง แฉ่ง เป็นต้น มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบางๆ รูปร่างคล้ายจาน โดยส่วนมากจะเป็นเครื่องดนตรีไม่มีระดับเสียง     ใช้มือขวาจับฉาบข้างหนึ่งในลักษณะคีบ แล้วคว่ำมือลง ให้นิ้วนาง กลาง ก้อย คอยเปิด ปิด ห้ามเสียงส่วนมือซ้ายจับฉาบอีกข้างหนึ่ง หงายขึ้นรับฉาบฝาบน เวลาตีเสียงจะดังเป็นเสียง " แช่ " อีกอย่าง หนึ่งเอาบริเวณตอนปลายฉาบตีกระทบกับ โดยใช้นิ้วแนบชิดติดกับขอบฝา เป็นการห้ามเสียง ซึ่งจะใช้ตีสอด สลับกับเสียงแช่ บางครั้งมีเสียงดังเป็น แช่ และวับ สลับกัน
Comments