เครื่องดนตรีชนิดตี

ตี    ได้แก ระนาด  ฆ้อง    ฉิ่ง  ฉาบ   กลอง  โทน  รำมะนา    โหม่ง  กรับ
http://mitethai.tripod.com/instrum.htm