หน้าแรก

Home

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่
แนวคิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์
เป็น
เครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนหลายด้าน  เช่น
ด้านการศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การสร้างสื่อเรียนรู้
ความมุ่งหวังอีกประการหนึ่งคือการได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการค้นคว้า
การแลกเปลี่ยนความรู้  การพัฒนาตนเอง  นำมาเผยแพร่สาธารณะชนและ
แบ่งปันประสบการณ์  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนออนไลน์อย่างเต็มกำลัง

ด้วยความปรารถนาดี
(นางสาวสุวรินทร์  เกริกเกียรติศรี)
ตำแหน่ง  ครู ค.ศ.1

บรรจุเป็นครูผู้ช่วย  เอกคอมพิวเตอร์  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2554
ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2554-2555
ทำหน้าที่เป็นครูบรรณารักษ์  ซ่อมแซมหนังสือ
ทำระบบจัดเก็บหนังสือแบบทศนิยมดิวอี้  ให้บริการยืม-คืนหนังสือ
พร้อมกับเป็น
ครูสอนวิชาการอ่านและการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในสมุทรปราการ
(Samutprakarn Tourist Attractions)

พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร  จ.สมุทรปราการ
(The Erawan Museum , Samutprakarn, Thailand.)

Website:  www.erawan-museum.com/thai/main.html
http://www.paknam.com/tourist-attractions/erawan-museum.html

     กล้วยไม้ออกดอกช้า   ฉันใด
การศึกษาเป็นไป             เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร         งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น         เสร็จแล้วแสนงาม

                                 ม.ล.ปิ่น  มาลากุล

แนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับครูสุวรินทร์
1. เครือข่ายชุมชนครูออนไลน์ (Ning Network)
    http://suwarinlilly.ning.com/profile/suwarin?xg_source=activity
2. ครูไทยดอทคอม (kruthaisp1.ning.com-ICT.id Network)
     http://kruthaisp1.ning.com/profile/suwarin?xg_source=profiles_memberList

3. ศูนย์การจัดการความรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    http://km.obec.go.th/main/index.php
แนะนำเรื่องในเว็บ
เทิดพระเกียรติในหลวง   ชมภาพและคำบรรยาย 2 ภาษา
คณิตศาสตร์   อ่านเทคนิคการตรวจหาคำตอบที่ถูกต้อง
ภาษาไทย อ่านนิทานวรรณกรรมโบราณ นิทานเวตาล 25 เรื่องจบ (ฉบับเต็ม)
                อ่านมุกตลก  บางส่วนจากหนังสือ มุกฟายยจุงเบย
สุขศึกษา   อ่านความรู้สุขศึกษาจากอาจารย์หลายท่าน
การนำข้อมูลไปใช้   แนะนำการใช้งานข้อมูลและภาพในเว็บนี้
ถาม-ตอบ   ตอบอีเมล์ที่ผู้เข้าชมเว็บถามมาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสร้างเว็บ
English Song   ฟังเพลง  ร้องเพลง  เรียนภาษาอังกฤษจากเพลงแนะนำโรงเรียนวัดครุใน (My School Place)
ถ.สุขสวัสดิ์ 70 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(Wat Krunai School, Samutprakarn, Thailand.)
Website: http://watkrunai.com/mainpage.html