NARYSTĖ

Asociacijos narių teisės ir pareigos

  • Susipažinti su Asociacijos narių sąrašu.
  • Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.
  • Gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.
  • Naudotis Asociacijos sukaupta informacija apmokant su tuo susijusias išlaidas.
  • Būti kitų draugijų ir asociacijų nariu.
  • Dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime.
  • Bet kada išstoti iš asociacijos.
  • Ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei Tarybos nutarimus ir administracijos sprendimus.
  • Teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos tikslų.