ERASMUS +

2018 m. gegužės 7-9 d.d. Leuven, Belgija

Programos logotipas (mėlynas) jpg formatu

Tarptautinio bendradarbiavimo kontaktinis seminaras Belgijoje

Šių metų gegužės 7-9 dienomis VŠĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos suvirinimo technologijų profesijos mokytojas Evaldas Mikalauskas dalyvavo „Erasmus+“ programos Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos kontaktiniame seminare „VET mobility on engineering/technology/construction“ („Profesinio mokymo įstaigų, rengiančių inžinerinioų specialybių darbuotojus, mobilumas“).

Seminaras vyko Belgijoje, Leveno mieste. Seminare dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių iš 18 šalių. Seminaro metu dalyviai dirbo kontaktinėse grupėse pagal profesijų kryptis. Grupėse buvo dalinamasi patirtimi ruošiant ir įgyvendinant mobilumo projektus, ieškoma naujų kontaktų, aptariami būsimi bendri projektai.

Daug dalyvių susibūrė į grupę, kurioje buvo aptariamos metalo apdirbimo ir CNC mašinų valdymo specialistų rengimo patirtys. Vykstant „ketvirtajai technikos revoliucijai“ (automatizuojant - robotizuojant gamybą), seminaro dalyviai išskyrė tris faktorius, įtakojančius inžinerinių specialybių darbuotojų profesinį rengimą: 1 - spartus gamybos procesų valdymo kompiuterizavimas; 2 - darbuotojų Europos Sąjungoje mobilumas; 3 - gebėjimas bendrauti užsienio kalbomis. Profesinės mokyklos privalo atsižvelgti į šiuos faktorius ir organizuoti profesinį rengimą taip, kad jis atitiktų šų dienų reikalavimus.

VŠĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla (KLSRM) užmezgė kontaktus su Belgijos profesinėmis mokyklomis, rengiančiomis suvirintojus, dėl moksleivių 2-3 savaičių praktikos Belgijos ir Lietuvos įmonėse. Dėl CNC mašinų valdymo mokymo programų buvo užmegzti kontaktai su Norvegijos, Austrijos profesinėmis mokyklomis, kuriose KLSRM profesijos mokytojai galėtų įgyti patirties. Su Ispanijos profesine mokykla buvo aptartos galimybės atlikti KLSRM mokinių praktiką Maljorkos laivų statybos ir remonto įmonėse. Taip pat buvo apsikeista kontaktais su profesinėmis mokyklomis, rengiančiomis elektrikus, statybininkus, mechanikus, metalo, medžio apdirbimo ir kt. specialybių darbuotojus.

Šis seminaras padėjo mokykloms užmegzti tarptautinius kontaktus bendriems moksleivių ir mokytojų mobilumo projektams, ruošiant inžinerinės srities specialistus bendrai Europos rinkai.

VŠĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos informacija

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas

Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 „Welder Training Quality development“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.

„Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“

Welder Training Quality Development

Plačiau apie projektą rasite išleistame lankstinuke, spausti čia

Arba informaciniame plakate, spausti čia

Projekto skrajutė

E-WeldLead programa

2017 08 10

Konferencijoje pristatytos tarptautinio suvirintojų mokymo galimybės

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras rugpjūčio 9 dieną Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato salėje surengė konferenciją suvirintojų tarptautinio profesinio mokymo galimybėms pristatyti ir aptarti. Tarptautinėje konferencijoje „Suvirintojo klaidos kaina“ diskutuota apie suvirintojui būtinus gebėjimus ir jų meistriškumo poreikį Lietuvos pramonėje. Renginio metu taip pat pristatytos galimybės įgyti tarptautinio suvirintojo kvalifikaciją.

„Mūsų mokymo centras tapo pirmąja profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje, kuriai suteikta teisė vykyti tarptautinį suvirintojų mokymą pagal tarptautinę akreditaciją turinčias mokymo programas. Iki šiol tarptautinio suvirintojo mokymai buvo teikiami tik aukštosiose Lietuvos mokyklose inžinerinio lygmens profesijų siekiantiems asmenims“, – atidarydamas konferenciją pažymėjo VJDRMC direktorius Mindaugas Černius.

Lietuvos inžinerinės pramonės sektoriaus įmonės turi tenkinti personalo kvalifikacijai keliamus aukštus reikalavimus, įtvirtintus tarptautiniuose suvirinimo standartuose, reglamentuojamuose Tarptautinio suvirinimo instituto, Europos suvirintojų federacijos ir kitų tarptautinių institucijų. Pasak M. Černiaus, tarptautinį pripažinimą turintis suvirinimo mokymas ypatingai svarbus, siekiant užtikrinti tokio lygmens suvirinimo personalo parengimą – profesinio mokymo pasiūlą bei užtikrinti darbų kokybę pramonės įmonėse.

Konferencijoje buvo pristatyti projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ (Welder Training Quality Development) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 metu sukurti produktai, šių produktų naudojimo ir plėtros galimybės. Apie tai kalbėjo VJDRMC projekto veiklų koordinatorius Algirdas Daunoravičius. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis. Apie projekto tęstinumą ir ateities perspektyvas kalbėjo VJDRMC direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bražinskienė.

VJDRMC Metalų technologijų skyriaus vadovas Vytautas Petrokas skaitė pranešimą „Galimybės Lietuvoje suvirintojų mokymui: kaip suderinami nacionaliniai ir tarptautiniai standartai“, inovacijas suvirinime pristatė Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius doc. dr. Irmantas Gedzevičius, apie suvirinimo darbų kontrolę kalbėjo Technikos priežiūros tarnybos Sertifikavimo skyriaus vadovas Aušrius Plerpa. Suvirintojų darbo kokybės monitoringo tema pranešimą skaitė UAB „Peikko Group Oy“ Kokybės skyriaus vadovas Žygimantas Kačinskas, o UAB „AGA“ atstovas Giedrius Juškauskas dalinosi patirtimi tema „Suvirintojų darbas: kaip matuojama kokybė?“.

Konferencijoje patirtimi dalijosi Slovėnijos suvirinimo asociacijos vadovas Gabrielis Rihar, kuris taip pat pristatė Tarptautinės suvirintojų federacijos keliamus reikalavimus suvirintojų profesiniam mokymui.

Renginio pabaigoje vyko diskusija apie tai, kaip subalansuoti įmonių keliamus reikalavimus suvirintojų darbui ir profesinį mokymą (mokymo programas). Vyko konferencijos dalyvių gerosios patirties sklaida ir bendradarbiavimo galimybių aptarimas.

2017 06 30

ERASMUS + projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ pristatymas seminare Klaipėdoje

2017 m. birželio 29 d. Lietuvos suvirintojų asociacija kartu su partneriu UAB „Latlita“ visus besidominčius virintinių jungčių apsauga ir dažymo procesu pakvietė į seminarą "Suvirinimo siūlių apsauga nuo korozijos ir dažomo paviršiaus paruošimas", kuris vyko Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje, Statybininkų pr. 39. Seminaro pradžioje dalyviai supažindinti su Erasmus + projektu „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“.

Seminaro dalyviams pristatyti projekto tikslai bei uždaviniai. Paaiškinta, su kokiais iššūkiais susidurta įgyvendinant projektą ir koks projekto tęstinumas numatomas projektą užbaigus.

2017 06 28

Bendras tarptautinis Lietuvos suvirintojų asociacijos seminaras su UAB "Latlita" ir ERASMUS + projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ pristatymas Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre

2017 m. birželio 27 d. didelio susidomėjimo sulaukė Lietuvos suvirintojų asociacijos kartu su partneriu UAB „Latlita“ organizuotas tarpautinis seminaras "Suvirinimo siūlių apsauga nuo korozijos ir dažomo paviršiaus paruošimas", kuris vyko Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre. Seminaro pradžioje dalyviai supažindinti su Erasmus + projektu „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“, kurį pristatė asociacijos direktorius Irmantas Gedzevičius. Seminaro dalyviai ne tik išgirdo apie įgyvendinamą projektą, bet ir susipažino su mokymo klasėmis, suvirinimo ir bandymų įranga, mokymo personalu. Tarptautinio seminaro klausytojai liko sužavėti tarptautinio suvirintojo ruošimo galimybėmis Vilniaus Jaruzalės darbo rinkos mokymo centre.

Seminarą vedė vyr. technologas Aleksej Nanaj iš Ukrainos, o moderavo Rena Serbekian iš Armėnijos. Seminaro pranešimai buvo verčiami į lietuvių kalbą.

2017 06 08

ERASMUS + projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ dalyvių susitikimas Niukastle

2017 m. birželio 6 d. Niukastle (Anglija) įvyko projekto dalyvių iš Lietuvos, Slovėnijos ir Anglijos susitikimas. Partnerių pasitarimo metu išbandyta nauja unikali ir adaptyvi mokymosi platforma, kurią pristatė partneriai iš "RocetManStudio". Šioje nuotolinio mokymo platformoje patalpinta aštuonių modulių nuotolinio mokymosi programa, kuri bus išbandoma trimis kalbomis. Sėkmingai įvykdęs programos reikalavimus studentas įgis diplomą, kurį automatiškai sugeneruos sistema. Ši platforma geba sekti mokinių pažangą, išmoktos medžiagos apimtį, kiekį, turinį, sistemingai patikrinti įgytus gebėjimus, o nesėkmingai išlaikius tarpinį atsiskaitymą sistema generuoja naują klausimų ir atsakymų išdėstymo tvarką. Susitikimo metu projekto vykdytojai turėjo unikalią galimybę išbandyti naujos platformos funkcijas, galimybes ir koregavimą.

2017 03 24

LSA vykdomo ERASMUS + projekto pristatymas suvirinimo srities specialistams

Kovo 24 d. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre vyko Lietuvos suvirintojų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. LSA vienija suvirinimo inžinerinės pramonės atstovus ir atstovauja Lietuvos gamintojų ir verslininkų interesams šalyje bei užsienyje. Centro direktorius dr. Vytautas Petkūnas pristatė mokymo centro veiklą ir pasiekimus. Svečius maloniai nustebino, kad Visagine veikia modernus Energetikos sektorinis mokymo centras, kuriame rengiami ir perkvalifikuojami mechatronikos, elektrotechnikos ir suvirinimo specialistai. Dr. Vytautas Petkūnas papasakojo apie sėkmingą mokymo centro ir verslo įmonių bendradarbiavimą, keliant darbuotojų kvalifikaciją ir rengiant specialistus įmonių veiklai.

Susitikime buvo kalbama apie tarptautinį suvirintojų mokymą – naujas galimybes Lietuvoje. Buvo pristatytas projektas „Welder Training Quality development Nr. 2014-1-LT-KA202-000621“. Algirdas Daunoravičius (VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras) pristatė tarptautinio lygmens suvirintojų rengimo galimybes Lietuvoje.

Visagino TVPMC sektorinio centro vadovas Gintautas Dervinis svečiams parodė ir papasakojo apie sektorinį centrą. Sektoriniame centre dirba aukštos kvalifikacijos profesijos mokytojai, tobulinę savo kompetencijas įmonėse ir stažuočių užsienyje metu. Visaginiečiai jau keletą metų laimi nacionalinius mechatronikos ir suvirintojų konkursus. Sektorinis praktinio mokymo centras yra skirtas trijų profesinės veiklos sričių – mechatronikos, elektros ir suvirinimo profesijų rengimui. Visagino TVPMC yra sukurta šiuo metu šalyje stipriausia ir geriausiai aprūpinta moderniausia įranga mechatronikos ir elektros, suvirintojų praktinio mokymo bazė.

Asociacijos direktorius Irmantas Gedzevičius pakvietė Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrą tapti Lietuvos suvirintojų asociacijos nariu.

2017 03 03

ERASMUS + projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ dalyvių susitikimas Liublijanoje

2017 m. kovo 1 d. įvyko projekto partnerių susitikimas Liublijanoje (Slovėnija). Susitikimo metu projekto dalyviai iš Anglijos, Lietuvos ir Slovėnijos aptarė intelektinio produkto kūrimo eigą. Partneriai iš "RocketManStudio" pristatė nuotolinio mokymosi platformos viziją. Susitikimo metu dalyviai pasidalino patirtimi apie įgyvendintas veiklas.

2016 12 09

Europos profesinių gebėjimų savaitės renginiuose pristatytas ERASMUS + projektas „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“

Kaip ir daugelyje Europos šalių, Lietuvoje gruodžio 5-9 dienomis vyko profesinių gebėjimų savaitė. Gruodžio 6 dieną Varėnos technologijų ir verslo mokykloje suvirinimo srities kompetencijų kėlimo renginį vedė Medžiagotyros ir suvirinimo katedros docentas, Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius Irmantas Gedzevičius. Susirinkusiems pedagogams, mokiniams ir Varėnos rajono įmonių atstovams pristatytos suvirinimo srities naujienos bei Erasmus + projektas "Suvirinimo mokymo kokybės vystymas". Mokiniai ir pedagogai domėjosi, kokias galimybes dalyviams atveria šis projektas ir kaip jis siejasi su Europoje suvirintojams keliamais profesiniais gebėjimais. Taip pat automechanikų laboratorijoje lektorius Irmantas Gedzevičius skaitė praktinį seminarą, kurio metu akcentavo darbo saugos reikalavimus, apibendrino medžiagų ypatybes ir naujoves, praktiškai pademonstravo naujus suvirinimo būdus.

2016 11 30

Baigėsi ERASMUS + projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ dalyvių kompetencijų vertinimas

2016 11 29 projekto dalyviai, įgyvendindami numatytas veiklas, sėkmingai suvirino bandomuosius pavyzdžius, taip pagal planą užbaigdami vieną iš sudėtingiausių projekto etapų, praktinių įgūdžių tobulinimą. Procesai, medžiagos, padėtys ir veiklos pateiktos lentelėje.

2016 11 17

Seminaro "Inovatyvus suvirinimas" dalyvių supažindinimas su ERASMUS + projektu

2016 11 16 Alytaus profesinio rengimo centras, suvirinimo specialybės mokytojus, mokinius bei darbdavius pakvietė į seminarą "Inovatyvus suvirinimas". Seminarą prasidėjo UAB "Klaipėdos technika" tarptautinis suvirinimo inžinierius Donatas Gaučius, kuris susirinkusius dalyvius supažindino su inovatyviais EWM firmos suvirinimo šaltiniais. Didelio susidomėjimo sulaukė naujos lanko valdymo programos "ForceArc puls" bei "RootArc puls" ir jų praktinis pritaikymas.

Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius Irmantas Gedzevičius pristatė ERASMUS+ projektą "Suvirinimo mokymo kokybės vystymas". Seminaro dalyviai domėjosi kokios tarptautinės galimybės atsiveria projekto dalyviams, daug klausimų užduota apie pilotinės mokinių grupės sertifikavimą ir atestavimą. Taipogi suvirinimo srities mokytojus domino brigadininko mokymo programa bei funkcijos, kurias atliks gamyboje ją baigęs asmuo.

AB "Snaigė" konstruktorius Raimundas Petravičius dalyvius pakvietė į kompiuteriais aprūpintą laboratoriją, kurioje supažindimo su programinės įrangos "SolidWorks" galimybėmis taikant suvirinimo procesų simuliaciją.

Taipogi seminare APRC profesijos mokytojas Tomas Kuniejus supažindino dalyvius su suvirinimo simuliatoriumi, apsauginėmis dujomis naudojamomis suvirinime, pristatė suvirinimo laboratoriją bei robotizuotą suvirinimą.

2016 11 17

Projekto partnerių susitikimas Lietuvoje

2016 11 16 Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre įvyko Erasmus + projekto "Suvirinimo mokymo kokybės vystymas" partnerių susitikimas. Susitikimo metu aptartos įgyvendinamos veiklos, pasidalinta geraja patirtimi, numatyta tolimesnė projekto įgyvendinimo strategija.

2016 10 03

Tarptautinių suvirinimo inžinierių grupės supažindinimas su projektu

2016 09 30 Vilniaus Gedimino technikos universitete ruošiama tarptautinių suvirinimo inžinierių (IWE International Welding Engineer ) grupė lankėsi Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre ir susipažino su vykdomu suvirintojų rengimo projektu "Suvirinimo mokymo kokybės vystymas". Centro darbuotojai Kestutis Kilda ir Vytautas Petrokas supažindino reikalavimais keliamais projekte besimokantiems suvirintojams. Didelio susidomėjimo sulaukė praktinio rengimo laboratorijos ir bandinių paruošimo bei tikrinimo stendai, pagal kuriuos vertinami projekto dalyviai.

2016 05 19

Projektas pristatytas vidurio ir rytų Lietuvos suvirinimo srities pedagogams

2016 metų gegužės 19 dieną Lietuvos suvirintojų asocijacija pakvietė suvirinimo srities pedagogus į Vilniaus Gedimino technikos universitete nesenai atidarytą LinkMenų fabriką. Suvirinimo srities pedagogai buvo supažindinti su kurybinėmis erdvėmis, o seminaro metu pristatytas Lietuvos suvirintojų asociacijos vykdomas Erasmus+ projektas „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“. Po projekto pristatymo vyko ir dalyvių praktiniai mokymai, kurių metu UAB "AGA" atstovas Radvilas Zubė pravedė aukštatemperatūrio litavimo mokymus.

2016 05 18

Projektas pristatytas vakarų Lietuvos suvirinimo srities pedagogams

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje įvyko seminaras skirtas suvirinimo specialybės mokytojams. Seminaro metu vakarų Lietuvos regiono suvirinimo specialybės dėstytojams pristatytas ir Lietuvos suvirintojų asociacijos kartu su partneriais vykdomas Erasmus+ projektas „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“. Pristatomas projektas sulaukė didelio susidomėjimo, nes vakarų Lietuvos suvirinimo srities pedagogai plačiau susipažinti su Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro kuruojamu projektu neturėjo galimybės. Dalyviai išreiškė norą, kad tokį ar panašų projektą galės vykdyti ir savo institucijose.

2016 04 08

Įvyko pilotinių tarptautinių suvirintojų mokymų auditas

2016 m. kovo mėn. 31 dieną įvyko projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkoms mokymo centro (toliau - mokymo centras) atstovai, Slovėnijos suvirinimo asociacijos atstovas - Gabriel Rihar, Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius Nikolaj Višniakov.

Susitikimo metu aptarti projekto įgyvendinimo klausimai. Atliktas pirmas pilotinių tarptautinio suvirintojo mokymų auditas. Audito metu teigiamai įvertintas mokymo centro pasiruošimas organizuoti tarptautinio suvirintojo kursus: mokymo centro valdymo bei kokybės sistemą reglamentuojantys dokumentai atitinka reikalavimus Authorised Training Body (toliau ATB) akreditacijai gauti. Tarptautinio suvirintojų mokymų paslaugų teikimui sukurtas ATB Kokybės vadovas bei jį lydintys dokumentai. Keturi VJDRMC suvirinimo mokytojai pakėlė kvalifikaciją. Mokytojai išklausė Tarptautinių suvirinimo specialistų kursą. Vienas profesijos mokytojas įgijo tarptautinio suvirintojo inžinieriaus sertifikatą (IWE), trys – tarptautinio suvirintojo specialisto sertifikatus (IWS). Be pastabų įvertinta tarptautinio suvirintojo mokymo programa ir medžiaga. Analizuota vykdomų tarptautinio suvirintojo egzaminų tvarka bei juos lydintys dokumentai.

Projekto partneriai lankėsi tarptautinių suvirintojų dalyvių praktinio mokymo vietose, stebėjo dalyvių mokymus.

  • Nuo 2015-10-12 tarptautinio suvirintojo mokymuose mokosi 14 dalyvių.
  • Įvyko tarptautinio suvirintojų mokymo programos keturių modulių egzaminai.
  • Keturiems dalyviams suteikti ISO 9606 sertifikatai pagal MMA suvirinimo procesą – Rankinis lankinis suvirinimas lygiaisiais glaistytais elektrodais.

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas

Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 „Welder Training Quality development“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.

C:\Users\Mos\Desktop\ATB 000621\Projekto renginiai (partneriu susitikimai)\III tarptautinis\IMG_2202.JPG
C:\Users\Mos\Desktop\ATB 000621\Projekto foto\Suvirintojo foto\IMG_2317.JPG

2016 04 07

Įvyko projekto sklaidos renginys

Lietuvos suvirintojų asociacija 2016 m. balandžio 7 dieną savo narius pakvietė renginį, kuris vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto LinkMenų fabrike. Susirinkimas prasidėjo ekskursija po LinkMenų fabriką, kurios metu dalyviai supažindinti su studentų vykdoma kurybine veikla. Vėliau posėdžių salėje vyko projekto sklaidos renginys. Asociacijos nariams ir svečiams pristatytas Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro su partneriais vykdomas Erasmus+ projektas „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“. Dalyviai domėjosi tikslais, eiga ir iššūkiais su kuriais susiduria Lietuvos suvirintojų asociacija būdama projekto partneriu. VJDRMC atstovai pristatė įgyvendinamą projektą „Welder Training Qualitity development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621, kuriuo siekia įgyti ATB (Authorised Training Body) statusą. Įgyvendinus projektą VJDRMC bus akredituotas mokyti suvirintojus pagal Tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus. Dalyviams taip pat buvo pristatytas vienas iš projekto kuriamų Intelektinių produktų – neformali Tarptautinio suvirintojo mokymo programa. Pagal šią mokymo programą bus rengiami tarptautinius reikalavimus atitinkantys suvirinimo specialistai (darbininkai). Sėkmingai užbaigusiems mokymus ir išlaikiusiems egzaminus bus įteikti tarptautinio suvirinimo instituto IIW diplomai.

Tarp dalyvių buvo ir užsienio valstybių atstovai. Didelį susidomėjimą parodė svečiai iš Ukrainos. Jie išreiškė didelį norą, analogišką projektą vykdyti ir savo šalyje, o kaip užsienio partnerius pasikviesti VJDRMC ir LSA.

Be minėto projekto, susirinkimo metu, taipogi A. Rukšėnas pristatatė lazerinio suvirinimo technologijas, o I. Gedzevičius naujienas suvirinimo srityje.

Sklaidos renginio akimirkos

2015 10 23

Įvyko projekto partnerių susitikimas Slovėnijoje

Spalio 20 dieną, Slovėnijoje, Liublianoje įvyko Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės „Welder Training Qualitity development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 projekto partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos ir Slovėnijos. Susitikimas skirtas projekto veikoms aptarti. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro ATB (Authorised Training Body) statuso įgyjimo aspektai - mokymo centras akredituotas mokyti suvirintojus pagal tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus; projekto intelektinio produkto - Tarptautinio suvirintojo mokymo programos turinio ir mokymo medžiagos atitikimas tarptautiniams reikalavimams; pilotinių mokymų pagal sukurtą mokymo programą organizavimas ir vykdymas. Apžvelgti projekto finansiniai, sklaidos, stebėsenos bei projekto vertinimo aspektai.

Projekto partneriai susipažino su suvirinimo instituto (Slovensko druztvo za varilno techniko) vykdoma veikla. Stebėjo teorinius suvirinimo inžinierių mokymus, suvirinimo praktikų paruošimą laboratorijoje. Suvirinimo instituto laboratorijoje buvo parodyta suvirinimo įranga, supažindinta su įrangos veikimo principais, pasidalinta patirtimi kaip tikrinami suvirintojų bandiniai. Projekto partneriai stebėjo, analizavo, diskutavo bei dalinosi patirtimi.

Projektas finansuojamas iš Erasmus+ programos.

Šioje informacijoje atsispindi tik autoriaus požiūris, Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį, jo panaudojimą.

C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\II partnerių susitikimas (Slovenija 2015 10 20\IMG_0872.JPG
C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\II partnerių susitikimas (Slovenija 2015 10 20\IMG_0870.JPG
C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\II partnerių susitikimas (Slovenija 2015 10 20\IMG_0867.JPG
C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\II partnerių susitikimas (Slovenija 2015 10 20\IMG_0879.JPG

2015 10 20

Startavo Tarptautinio suvirintojo mokymo programos grupė

2015 spalio 12 d. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre prasidėjo Tarptautinio suvirintojo mokymo programos grupė. Mokymai vykdomi įgyvendinantErasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) strateginės partnerystės projektą „Welder Training Qyality development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621.

Trijų etapų atrankoje dalyvavo daugiau nei 30 pretententų. Mokymus pradėjo 14 mokymų dalyvių. Sėkmingai užbaigusiems mokymus ir išlaikiusiems egzaminus bus įteikti tarptautinio suvirinimo instituto IIW diplomai. Mokymus veda didelę suvirinimo patirtį turintys bei Tarptautinio suvirinimo specialisto ir inžinieriaus kvalifikaciją įgiję profesijos mokytojai.

Projektas finansuojami iš Erasmus+ programos.

Šioje informacijoje atsispindi tik autoriaus požiūris, o Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį, jo panaudojimą.

Tarptautinės suvirintojų mokymų programos grupės dalyviai.

Kvalifikuota suvirintojų mokytojų komanda.

Mokymai

Dalyviai.

2015 09 24

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre lankėsi delegacija iš Azerbaidžano

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (toliau - VJDRMC) pasirinktas kaip vienas pažangiausių profesinio mokymo rengimo centrų Lietuvoje, turintis moderniausią Baltijos šalyse suvirinimo (sektorinį) praktinio mokymo centrą.

Delegacija, kurią sudarė Azerbaidžano švietimo ministerijos, darbdavių konfederacijos bei profesinio mokymo atstovai domėjosi Lietuvos švietimo sistema bei profesinio mokymo tendencijomis Lietuvoje.

VJDRMC atstovai pristatė įgyvendinamą projektą „Welder Training Qualitity development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621, kuriuo siekia įgyti ATB (Authorised Training Body) statusą. Įgyvendinus projektą VJDRMC bus akredituotas mokyti suvirintojus pagal Tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus.

Svečiams taip pat buvo pristatytas vienas iš projekto kuriamų Intelektinių produktų – neformali Tarptautinio suvirintojo mokymo programa. Pagal šią mokymo programą bus rengiami tarptautinius reikalavimus atitinkantys suvirinimo specialistai (darbininkai). Sėkmingai užbaigusiems mokymus ir išlaikiusiems egzaminus bus įteikti tarptautinio suvirinimo instituto IIW diplomai.

Šioje informacijoje atsispindi tik autoriaus požiūris, o Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį, jo panaudojimą.

Susitikimo akimirkos.

2015 02 23-24

Įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Lietuvoje

Įvyko pirmasis Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės „Welder Training Qualitity development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 projekto partnerių susitikimas. Keturios partnerių organizacijos iš Lietuvos, Slovėnijos, Jungtinės Karalystės 2015 metų vasario 23-24 dienomis susitiko Vilniuje, projektą koordinuojančios organizacijos VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro (VJDRMC) patalpose. Projektas prasidėjo 2014 m. rugsėjo 1 dieną ir tęsis 3 metus.

Projekto partnerių susitikimas skirtas projekto veikloms bei projekto partnerių atsakomybėms numatytoms sutartyje aptarti:

  • ATB (Authorised Training Body) statuso įgijimo aspektai - mokymo centras bus akredituotas mokyti suvirintojus pagal tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus;
  • projekto intelektinių produktų - Tarptautinio suvirintojo mokymo programos bei mokomosios platformos (E-WeldLead“) pagal Suvirinimo brigadininko (koordinatoriaus) mokymo programą sukūrimo klausimai;
  • pilotinių mokymų pagal sukurtas mokymo programas organizavimas ir vykdymas.

Susitikimo metu analizuota kita projekto įgyvendinimui svarbi informacija: projekto ir finansų valdymo, projekto sklaidos, stebėsenos klausimai, projekto kokybės kontrolės aspektai. Numatyta kito projekto partnerių susitikimo Slovėnijoje data.

Svečiams pristatytasis vienintelis Lietuvoje - Suvirinimo sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame pagal projekto metu paruoštą Tarptautinio suvirintojo mokymo programą bus rengiami tarptautinius reikalavimus atitinkantys suvirinimo specialistai (darbininkai).

Projektas finansuojamas iš Erasmus+ programos.

Šioje informacijoje atsispindi tik autoriaus požiūris. Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį, jo panaudojimą.

C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\I tarptautinis (Vilnius 2015 02 23-24)\IMG_9662.JPG
C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\I tarptautinis (Vilnius 2015 02 23-24)\IMG_9674.JPG
C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\I tarptautinis (Vilnius 2015 02 23-24)\IMG_9679.JPG
C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\I tarptautinis (Vilnius 2015 02 23-24)\IMG_9684.JPG