APIE ASOCIACIJĄ

Kas mes tokie

Mes vienijame suvirinimo inžinerinės pramonės atstovus ir atstovaujame susietų su suvirinimo technologijomis Lietuvos gamintojų ir verslininkų interesus šalyje bei užsienyje. Mes siekiame ir rūpinames, kad šis pramonės sektorius būtų konkurencingas. Mes atliekame susietos su suvirinimo technologijomis rinkos analizę, sėkame šios rinkos tendencijas, dominamės suvirinimo technologijų raida ir suvirinimo srities inovacijų diegimu Lietuvoje. Mes teikiame konsultacinę ir ekspertinę pagalbą Lietuvos įmonėms kokybės sistemų diegimo klausimais, suvirinimo procesų, suvirintų gaminių, suvirinimo produktų sertifikavimo klausimais, suvirinimo personalo parengimo, sertifikavimo pagal pasaulinę praktiką ir kvalifikacijos pripažinimo klausimais, naujų suvirinimo techologijų diegimo gamyboje klausimais. Mes rūpinamės, kad suvirinimo specialistų profesija būtų gerbiama ir būtų skaitoma prestižine kaip jaunimo taip ir kituose mūsų visuomienės sluoksniuose. Mes giname suvirinimo specialistų interesus, siekiant, kad jų darbo ir mokymosi salygos bei kvalifikacijos lygmuo atitiktų aukščiausius standartus, darbo atlygis ir socialinės garantijos būtų adekvačios šalies ekonominei situacijai. Mes skatiname ir vykdome su suvirinimo technologijomis susietus mokslinius ir analitinius tyrimus, organizuojame švietimo ir kitus projektus, skatinančius naujų suvirinimo technologjų technologijų ir inovacijų diegimą gamyboje, pažangių suvirinimo personalo neformalaus ir formalaus mokymo progamų ir sertifikavimo sistemų įdiegimą į praktiką Lietuvoje.