1.3 ประวัติการทำงาน /ประสบการณ์

ประวัตการทำงาน
ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ระยะเวลา 
ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขาวง) 2548-2550 
พนักงานราขการ(ครู) วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขาวง)  2550-2561 

Comments