1.1 ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล     นายสุธรรม พวงมลิวัลย์
วันเดือนปีเกิด    25 พฤษภาคม 2515
ตำแหน่ง           พนักงานราขการครู
ที่อยู่               12/2 หมู่2 ต. ลาดขวาง ถ. ศิริโสธร อ. บ้านโพธิ์ จ. ฉะเขิงเทรา 24140
สถานศึกษา       วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขาวง)
แผนกวิชา         เทคนิคอุตสาหกรรม

Comments