ติดต่อเรา


วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
12/2 หมู่ 2 ตำบลลาดขวาง
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 038-577797 
เว็บไซต์ : www.cltc.ac.th
ครูสุรรม พวงมลิวัลย์
แผนกวิขาเทคนิคอุตสาหกรรม
เว็ปไซต์ e-portfolio : gg.gg/vec_nitedeportfolio
Comments