รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

โพสต์18 พ.ค. 2558 00:37โดยSUT Electrical Engineering
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำ นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2557 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย
ในโอกาสนี้ “นายกฤษดา มงคลดี” นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97

Comments