กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับมาจาก CO-OP

โพสต์26 พ.ย. 2557 19:47โดยSUT Electrical Engineering
ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับมาจาก CO-OP เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
โดยนักศึกษาทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถที่มีไปประกอบการฝึกงานได้เป็นอย่างดี 
งั้นมารับชมภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์จากคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ละท่านกันเลยครับ
                                      


Comments