สัมมนาประจำปีของกลุ่มวิจัย PEMC

โพสต์4 ก.ค. 2560 18:58โดยSUT Electrical Engineering
การจัดสัมมนาประจำปีของกลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พลังงาน เครื่องจักรกล และการควบคุม ครั้งที่ 6
ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา
ได้รับเกียรติจาก ศ.นท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มาเปิดงาน
โดยมีวิทยากร รศ.ดร.วิจิตร กิณเรศ จาก สจล และ รศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ จาก มช
มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในกลุ่มวิจัย
Comments