ประกาศจากผู้ช่วยสอน(TA)

โพสต์11 ม.ค. 2560 02:34โดยSUT Electrical Engineering   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 00:23 ]
ภาคการศึกษาที่ 2/2559

429314/529403 Control systems laboratory
สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ห้อง B3103 รายชื่อสอบ

529325 Renewable Energy @ทีเอเอ็กซ์
สอบปลายภาคในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 ห้อง F11-422A @ทีเอเอ็กซ์  รายชื่อสอบ
ส่งรายงานแปลปฏิบัติการพลังงาน ภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

529303 Machines Laboratory I @ทีเอเอ็กซ์
สอบปฏิบัติการในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. รายชื่อสอบ ใหม่++
ส่งรายงานปฏิบัติการช้าสุดวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อน 12.00 น ที่ห้องทีเอ

529304 Machines Laboratory II @ทีเอเอ็กซ์
สอบปฏิบัติการในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง B3101 รายชื่อสอบ 

529401 Power System Laboratory II @ทีเอเอ็กซ์
สอบปฏิบัติการในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. อาคารเคร่องมือ 11 รายชื่อสอบ 

529311  Power System Stability & Control  @ทีเอเอ็กซ์   
สอบกลางภาค ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 ห้อง F11-421A
สอบปลายภาค **แจ้งในภายหลัง

Ċ
SUT Electrical Engineering,
30 ม.ค. 2560 23:38
Ċ
SUT Electrical Engineering,
11 ม.ค. 2560 19:52
Ċ
SUT Electrical Engineering,
30 ม.ค. 2560 23:38
Ċ
SUT Electrical Engineering,
30 ม.ค. 2560 23:38
Ċ
SUT Electrical Engineering,
31 ม.ค. 2560 00:22
Comments