Fridykking

Vi har også fridykkere i klubben! Ta kontakt på Facebook!, eller med vår Fridykkeansvarlig 
Comments