Dykking‎ > ‎Dykkeplasser‎ > ‎Kvaløya‎ > ‎

Torgeirson

VRAKDYKK: I Eidkjosen er det ofte dårlig sikt, men her ligger det flere vrak. De mest kjente blant dykkere er Torgeirson og Lekteren. På den ytterste stolpen til kaikanten finnes det to liner, en til hvert vrak. 

TORGEIRSON: Følg linen som går til høyre. Krever en svømmetur på ca. 4-5 minutter. Torgeirson er en fiskebåt ca. ... meter lang som er veltet til babord side. På det dypeste er det ca. 20 meter, ca. 12 meter på det grunneste partiet. Vraket er godt bevart og tilgrodd og her er ofte mye liv i form av sjøroser og sjønelliker. Dykket passer for alle sertifiseringsnivå. 

HVOR:  Ca 20 minutters kjøretur fra SUT mot Eide handel på kvaløya. Følg svingen rundt og ta av Ved Alfa Fritid(kajakk). 
Det er ganske greit å komme seg i vannet men det avhenger av hvor en parkerer. Parkerer en på kaia kan en hoppe fra kaia eller gå ut langs betonggulvet som er laget for båtutslipp. Parkerer en i industriområdet er det en liten bakke å klatre ned før en går ut langs stranda.


Comments