SusRetailGen

Relaţii de cauzalitate între dezvoltarea durabilă şi generația X, respectiv Y în societatea contemporană. O abordare holistică în comerţul de retail (Causal relationships between sustainable development and Generations X, respectively Y in contemporary society. A holistic retail marketing approach)

cod proiect UEFISCDI: PNII-RU-TE-2014-4-0312
cod contractare UEFISCDI: 251/1.10.2015Obiectivele proiectului (Project objectives)

Etapa 1: 1.10.2015-31.12.2015


Obiectiv 1.1. Analiza conceptuală a literaturii de specialitate prin sistematizarea ei axată pe trei concepte: generaţia X şi Y, dezvoltarea durabilă (şi dimensiunile sale), comerţul cu amănuntul în societatea contemporană. (Literature review on generation X vs. Y, sustainable development dimensions, retailing in contemporary society) Continuare în 2016

Obiectiv 1.2. Analiza diagnostic a acţiunilor, tacticilor şi strategiilor specifice de dezvoltare durabilă la care recurg retailerii în vederea conturării unei imagini pozitive în rândul consumatorilor. (
Analysis of strategies and measures regarding sustainable development implemented by retailers in order to gain a positive image among consumers) Continuare în 2016

Obiectiv 1.3.
Diseminarea rezultatelor. Contextualizarea aspectelor teoretice investigate în vederea realizării de articole şi comunicări ştiinţifice şi participarea la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate (
Dissemination of results: articles, conference papers in Romanian and abroad)

Obiectiv 1.4.
Managementul proiectului (Project management)

Etapa 2: 1.1.2016-31.12.2016

Obiectiv 2.1.
Continuare din 2015: Analiza conceptuală a literaturii de specialitate prin sistematizarea ei axată pe trei concepte: generaţia X şi Y, dezvoltarea durabilă (şi dimensiunile sale), comerţul cu amănuntul în societatea contemporană (Literature review on generation X vs. Y, sustainable development dimensions, retailing in contemporary society)

Obiectiv 2.2. Continuare din 2015: Analiza diagnostic a acţiunilor, tacticilor şi strategiilor specifice de dezvoltare durabilă la care recurg retailerii în vederea conturării unei imagini pozitive în rândul consumatorilor (Analysis of strategies and measures regarding sustainable development implemented by retailers in order to gain a positive image among consumers). Continuare în 2017

Obiectiv 2.3. Derularea cercetărilor empirice (Conducting the empirical researches)

Obiectiv 2.4. Analiza şi interpretarea rezultatelor (Analysis and interpretation of results). Continuare în 2017

Obiectiv 2.5. Diseminarea rezultatelor. Contextualizarea aspectelor teoretice investigate în vederea realizării de articole şi comunicări ştiinţifice şi participarea la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate (Dissemination of results: articles, conference papers in Romanian and abroad)

Obiectiv 2.6. Managementul proiectului (Project management)


Etapa 3: 1.1.2017-30.09.2017

Obiectiv 3.1. Analiza diagnostic a acţiunilor, tacticilor şi strategiilor specifice de dezvoltare durabilă la care recurg retailerii în vederea conturării unei imagini pozitive în rândul consumatorilor. (Analysis of strategies and measures regarding sustainable development implemented by retailers in order to gain a positive image among consumers) Continuare din 2016

Obiectiv 3.2. Analiza şi interpretarea rezultatelor. Continuare din 2016

Obiectiv 3.3. Diseminarea rezultatelor. Contextualizarea aspectelor teoretice investigate în vederea realizării de articole şi comunicări ştiinţifice şi participarea la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate (
Dissemination of results: articles, conference papers in Romanian and abroad)

Obiectiv 3.4. Managementul proiectului
(Project management)