Суб'єкти права суспільної власності

Суб’єктами права суспільної власності є
- Український народ ;
- територіальні громади.
 
А також у випадках, передбачених законом, суб’єктами права суспільної власності є:
- органи державної влади;
- органи місцевого самоврядування;
- громадяни України та їх об’єднання.
 
Територіальні громади здійснюють право суспільної власності від імені Українського народу в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Право суспільної власності здійснюється шляхом володіння, розпорядження та користування об’єктами права суспільної власності відповідно до закону.
Умови та порядок здійснення суб’єктами права суспільної власності своїх правомочностей встановлюється законом.
Comments