Громадянський мінімум

Громадянський мінімум встановлюється для громадян України, які досягли віку 16 років і постійно проживають на території України не менше 5 років.

Громадянський мінімум є обов’язковим для забезпечення за заявою громадянина.

Громадянський мінімум включає такі права для осіб, зазначених в частині першій цієї статті:

1) право на отримання у користування земельної ділянки розміром:

у селах - не більше 0,25 гектара;

в селищах - не більше 0,15 гектара;

в містах - не більше 0,10 гектара;

2) право на фінансування за рахунок загальнодержавних суспільних фондів споживання витрат на:

навчання у вищому навчальному закладі для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

народження та догляд за дитиною до 3-х років;

виплату базової (мінімальної) пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника;

виплату державної соціальної допомоги у випадках, передбачених законом.

Фінансування витрат, пов'язаних з наданням громадянського мінімуму, здійснюються за рахунок державного бюджету та загальнодержавних суспільних фондів споживання, а їх обсяг щорічно встановлюються законом.

Передача в індивідуальне користування земельної ділянки здійснюється на безоплатній основі.

Представницьким органом місцевого самоврядування у разі, якщо це прямо передбачено суспільним договором, може встановлюватись рівень громадянського забезпечення, що перевищує громадянський мінімум.
При цьому:

розмір земельної ділянки, що безоплатно передається особі в індивідуальне користування в межах рівня громадянського забезпечення не може перевищувати 2 гектара;

додаткове фінансування витрат, зазначених у пункті другому частини 2 цієї статті, понад обсяги, що здійснюються в межах громадянського мінімуму за рахунок коштів державного бюджету та загальнодержавних суспільних фондів споживання, може здійснюватись за рахунок коштів територіальних суспільних фондів споживання, утворених відповідно до закону та суспільного договору.

Громадянський мінімум встановлюється на однаковому рівні для всіх громадян. Громадянський мінімум не може встановлюватись в різних розмірах вибірково для окремих категорій громадян.

Право на забезпечення земельною ділянкою та на фінансування витрат на навчання у вищому навчальному закладі в межах громадянського мінімуму може бути використане особою тільки один раз.

Рівень громадянського забезпечення в частині, що перевищує громадянський мінімум, може встановлюватись в різних розмірах для окремих категорій громадян виключно за професійною ознакою, якщо це визначено суспільним договором. Встановлення рівня громадянського забезпечення у різних розмірах для різних категорій громадян, що визначені за будь-якою ознакою крім професійної, забороняється.

Не має права на отримання земельної ділянки в межах громадянського мінімуму особа, яка на дату звернення:

вже використала своє право на отримання у користування земельної ділянки в межах громадянського мінімуму;

має у власності земельну ділянку;

має земельний пай.

Comments