Сайт розроблено з метою висвітлення питань, повязаних з розглядом у Верховній Раді України законопроекту «Про суспільну власність в Україні». Сайт спрямований на проведення широкої дискусії на тему актуальності правової системи суспільної власності, запровадження якої матиме важливі наслідки для усіх сфер життєдіяльності держави і суспільства.

Розробники вдячні усім відвідувачам сайту, хто уважно розгляне запропоновану законопроектом концепцію і висловить свої пропозиції та зауваження до нього.


 

  Частиною першою статті 13 Конституції України визначено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу є об'єктами права власності Українського народу.

   Проте, поняття "суспільна власність" так і не увійшло до українського законодавства, а механізми реалізації права власності Українського народу були підмінені мало контрольованим з боку суспільства бюрократичним управлінням природними, матеріальними, фінансовими ресурсами, як на державному, так і на місцевому рівнях, часто породжуючи зловживання, корупцію і марнотратство.

   Наповнення реальним змістом права власності Українського народу, надання суспільству повноцінного інструментарію для здійснення управління неподільними складовими національного багатства України є однією з найбільш важливих і об'єктивних умов для подолання системних кризових явищ в політиці і економіці держави, відновлення справедливості в українському суспільстві, повернення гідності громадянам України після нищівної хвилі приватизації 90-х років і тіньового розкрадання землі, що відбувається сьогодні.

   Суспільна і приватна власність є взаємодоповнюючими і нерозривними складовими природного права суспільства і людини. Обидві найпоширеніші форми власності потребують сьогодні нового осмислення і гармонійного поєднання за для їх взаємного збереження і розквіту.

   Прийняття законопроекту стане першим кроком у створенні системи права суспільної власності в Україні. Його положення закладуть основу для розробки інших законодавчих актів у цій сфері.

 


Сторінки, що вміщують матеріали на споріднені теми:
 
Джозеф Стиглиц (Joseph Stiglitz) - лауреат Нобелевской премии в области экономики, бывший главный эксперт Всемирного банка, преподаватель Колумбийского университета.
 
 
За редакцією д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина - К.: РВПС України НАН України, 2007. - 518 с.
 
 
 
 
 
 
 
Лидер Народной партии Геннадий Райков видит возрождение России в воссоздании общественной собственности Антон Бурко "Российская газета" - Федеральный выпуск №3277 от 19 августа 2003 г.
 

 
Номер,дата реєстрації:                            4418 від 29.04.2009
Суб'єкт законодавчої ініціативи:            Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:                    Папієв М.М. VI скликання
Головний комітет:                                    Комітет з питань економічної політики