మనతెలుగు - సూర్య
(Surya's ManaTelugu)


తెలుగు వ్రాయండి

ఈ సర్వజిత్ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలతో, తెలుగువారికి తెలుగు వ్రాయటానికి వీలుగా, ఒక చిన్న అప్లికేషన్..

ఈ అప్లికేషన్, ఎలా వాడవలెనో, download లో ఉన్న html file లో వివరించబడినది.

Download...తెలుగు Editor, InstantMessage; Excel Add-in. (Fixed 2 bugs & Updated 3rd,June,2007)

Classifieds:
The best online income opportunity!
Operate your own ebusiness

Important Tips:
1) If you are unable to view Unicode Telugu Characters in Internet Explorer with Operating System XP and above, Please GoTo Toolbar of Internet Explorer->View->Encoding->Select Utf-8 or Unicode whichever is available. Then you will be able to View Telugu Perfectly.
2) If you want to send e-mails in Unicode Telugu from gmail, GoTo gmail settings, change Send Outgoing mails to Utf-8.    More Tips & FAQs       Usage of Telugu in Different Applications

మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలకు, సలహాలకు, సందేహాలకు, దోషములు సూచించుటకు,
నా ఈ-మెయిల్ అడ్రస్ suryaguduru@gmail.com

నా ఇతర సహకార్యములు:
70 మరియు 80 దశకాల మధురమైన తెలుగు సినిమా పాటల నెలవు
http://www.chimataamusic.com/
రుచికి ఒక పాట 
ఈ పాటని Windows Media Player10 లో, Play లో, Captions & Subtitles-ON లో పెట్టుకొని విని, మీకు ఏమన్నా కొత్తదనం కనపడుతుందేమో అందులో చూడండి.