01. Home
Welkom op de Surinaamse homepage voor


   


Doelstelling:

Veel Surinamers hebben Joodse roots. Sommigen doen daar iets mee, anderen niet.
Velen weten niet eens dat zij deel uitmaken van het volk van de Bijbel.
Graag willen wij met deze website bijdragen aan een bewustwoordingsproces.

Voorts is het doel van onze site door middel van deze Bijbelstudies
enerzijds Joodse gelovigen die weliswaar de Tora (Wet) naleven,
maar Yeshua (Jezus) niet als de door de profeten aangekondigde Mashiach (Messias) erkennen,
de Blijde Boodschap te verkondigen,
en anderzijds christenen die wel in Jezus (Yeshua) geloven,
maar de Wet (Tora) als afgedaan, beëindigd en ongeldig beschouwen
en om deze reden ook niet meer doen wat G'd van ze vraagt (o.a. Sabbat houden!!!)
terug te brengen naar de Joodse wortels van hun geloof
en hen te wijzen op het feit dat G'd altijd dezelfde is
en dat Hij ten opzichte van Zijn geboden en inzettingen
alsook ten opzichte van Zijn volk Israël nooit van gedachten veranderd is!

Daarnaast willen wij ook Surinamers die de G'd van Israël nog niet kennen
kennis laten maken met Zijn Woord
en daarom maken wij in deze Bijbelstudies ook gebruik van vertalingen
in het Sranan Tongo, Sarnami en Surinaams-Javaans. 
 

Bezoek ook de website van het Israel Comité Suriname: 

 

Yeshua taki gi en taki: “Mi de a pasi nanga a trusani nanga a libi.
No wan sma no kan kon na Mi Tata, efu Mi no meki a kon!
Ma no ala sma, disi de kari Mi ‘Masra, Masra’, sa kon na hemelkondre,
ma den wawan, disi de du Mi Tata wani, di de na hemel!”

Tab Yeshua bolis: “Hamahi rasta, sachá aur jiwan báti.
Koi na Pita Parmeswar ke pás jái sake hai Hamare bina.
Cáhe dher manai log Hamme ‘Prabhu Prabhu’ boláwe hai,
tabbo na sab koi Parmeswar ke ráj me jáiga.
Kháli je Hamár swarag ke Pita ke man wála kare hai,
u Parmeswar ke ráj me bhittar jái sake hai!”

Gusti Yeshua terus ngomong: “Aku iki dalané marang Gusti Elohim
lan Aku sing nduduhké Gusti Elohim kuwi sapa
lan Aku sing ngekèki urip marang manungsa.
Ora ènèng wong bisa mara nang nggoné Gusti Elohim Bapakku nèk ora liwat Aku.
Sing mlebu ing Kratoné Swarga kuwi ora wong sing
ngomong ‘Gusti, Gusti’ marang Aku, ora, nanging saben
wong sing nglakoni kekarepané Bapakku nang swarga!”

Yeshua zeide tot hem: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Niet een ieder, die tot Mij zegt: ‘Here, Here’,
zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan,
maar wie doet de wil van Mijn Vader, die in de hemelen is!”

Yochanan [Johannes] 14:6 en Matityahu [Mattheüs] 7:21

 

NIEUW! NYUN! NAYA!

 

NIEUW! NYUN! NAYA!

Hindoestaanse Opwekkingsliederen

NIEUW! NYUN! NAYA!

Messiaanse Praise in Bollywood-style
 

NOMRU WAN NA SRANAN KONDRE:

Yeshua haMashiach - Eugene Main.mp3

Eugene Main, Epee & The Level Crew

Nummer 1 in Suriname!!!
Nummer 1 op Radio 10!!!
Nummer 1 op Radio Shalom!!!

NOMRU WAN NA INDIA:
 

Yeshu Masih Tere jaisa hai koi nahi - Yeshua Band.mp3

Yeshua Band:

Uitgeroepen tot beste Hindi Band in Mumbai
!

Dat is een echte doorbraak!
Jongens gefeliciteerd!!!
Nieuwste clip van Micha'el Ben David in Suriname:

op locatie in o.a. de Jodensavanne en in de Neve Shalom Synagoge in Paramaribo

Avion Blackman: "Yeshua"Joodse baithak gana: