โรงเรียนสิริรัตนาธร

 

 
 
ตราประจำโรงเรียน
จุลมงกุฎเหนืออักษรย่อโรงเรียน มีข้อความใต้อักษรว่า โรงเรียนสิริรัตนาธร
คติพจน์ ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ (บุคคลผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐ)
ปรัชญาโรงเรียน เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม
อักษรย่อ ส.ร.ธ.
สีประจำโรงเรียน ม่วง-ขาว
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมหามงคลบดีศรีสิริรัตนาธร
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล