CÁCH CÀI ĐẶT TEAMVIEWER

Sau khi tải phần mềm teamviewer ở " Tải Phần Mềm " về thành công
Bạn tiến hành cài đặt phần mềm teamviewer theo các bước sau
 
Click Double chuột trái vào phần mềm vừa tải về
Hình mình họa
Xuất hiện cửa sổ " Welcome to Teamviewer "
Chọn Install và Next
 
Cửa sổ Environment
Chọn dòng đầu tiên " Personal/ non-commercial use
Chọn Next
 
Xuất hiện cửa sổ License Agreement
Chọn 2 mục " I Accept the terms in theLicense Agreement" và " I agree that I will only use Teamviewer for noncommerical and private use"
Sau đó chọn Next
Hình minh họa
 
 
Cửa sổ " Choose installation type"
Chọn "Stat automatically with Windows "
Mục Password và confirm password: bạn có thể nhập vào ( Để sử dụng password cố định) và cũng có thể để trống (mỗi lần tắt mở phần mềm teamviewer hoặc khởi động máy bạn sẽ có một password mặc định )
Chọn Next
 
Cửa sổ Installing xuất hiện ==> Quá trình cài đặt diễn ra
Hình minh họa
 
Sau khi cài đặt xong, chọn Finish để hòan thành và đóng cửa sổ
Khi cài đặt hòan thành, lúc đó trên màn hình xuất iện biểu tượng 2 mũi tê màu xanh
Để mở phần mềm remote desktop, bạn hãy click double chuột trái vào biểu tượng 2 mũi tên xanh trên desktop " Teamviewer 4 "
hình minh họa
 
Khi đó xuất hiện cửa sổ " Teamviewer "
Bao gồm ID và Passwod
Lưu ý: Password mà bạn nhìn thấy phía dưới sẽ thay đổi khi bạn tắt/ mở phần mềm teamviewer hoặc bạn khởi động máy tính
Hình minh họa
 
 
Nếu baạn muốn sử dụng song song : giữa password mặc định sau mỗi lần mở teamviewer và password cố định
Bạn làm như sau
Trên cửa sổ " Teamviewer" Clcick chọn " Extras " và chọn " Option"
Hình minh họa
 
Xuất hiện cửa số " Teamviewer Option "
Bạn gõ passwod cố định vào 2 ô : " Password và confirm password "
2 ô này gõ giống nhau
Sau đó click chọn OK
Hình minh họa
 
 
Quá trình cài đặt teamviewer và đặt password của bạn đã thành công
 
Comments