ว้อยลำโพง ว้อยคอล์ย

ว้อยลำโพง VOICE COIL

 

ว้อยคอยล์พี ออดิโอ P180/2241 P180/2242  BM-D450 ว้อยลำโพง

 

Ads By Panuwat...

 ว้อยรวมVOICE COIL ว้อยลำโพงarticle

ขายว้อยลำโพง หน้ารวมว้อยลำโพงชนิดต่างๆ  ว้อยเสียงแหลม

ว้อยลำโพง DECCONว้อยลำโพง DECCON
ว้อยลำโพง XXLว้อยลำโพง XXL
ว้อยคอยล์ ดอกลำโพงโมดิฟาย

การใช้งาน : ว้อยคอล์ย

ราคา           : โทรถามเรา

ว้อย P.AUDIO 2241article

การใช้งาน  : ว้อย ดอกลำโพง พีออดิโอ 2241

ราคา           : 550 บาท

BMD-450article

ราคา 550 บาท

ว้อยลำโพง NANAOVA

ว้อยลำโพง NANAOVA

RECONE KIT P.AUDIO 2226

การใช้งาน : ชุดซ่อมดอกลำโพง 15 นิ้ว P180/2226

ราคา 2000 บาท

RECONE KIT P.AUDIO 2241

การใช้งาน : ไว้ซ่อมดอกลำโพง

ราคา 2500 บาท

ว้อย PST-777
ว้อย PA-D26ST
ว้อย BM-D750
ว้อย P.AUDIO2242
ว้อย PAD-38

ราคา 500 บาท

ว้อย IMF-15W
ว้อย PST-888article

ราคา 160 บาท

BM-18LFarticle
ว้อยรวมVOICE COIL ว้อยลำโพง article

ว้อยลำโพง ว้อย voice coil 

    ว้อยลำโพง bm-d450  

ว้อย BM-D450  

voice bmd750 

ว้อย BMD750  

voiceสำหรับตู้ ELECTROVOICE 12

สำหรับตู้ ELECTROVOICE 12"

ว้อยJBL-2416

สำหรับ JBL-2416

ว้อยJBL-2418

สำหรับ JBL-2418

(4,8,16โอห์ม) 

 

ว้อยPA-D110

PA-D110 

PA-D120

PA-D25

PA-D26ST

 

PA-D38 

PA-D45

PA-D50 หรือ TOA TU-50

PA-D52

 

PA-D72

PA-D99 หรือ JBL 2445,2446,2447

PA-DE34

PHT-404,408,411

 

PST-545 หรือ JBL 2405

PST-777

 PST-888

PST-999

 

SD-750N

สำหรับ PEAVY 22XT

 

PST-666

  

G-1245      

Tweenter

COMPACT(5.1,6.1,8.1)

E15-500S

BM-18LF

EMINANCE

 

MW-15300

E12-200S

E15-200S

HP-18W

 
 P180/2242

2241 JBL

SD-15/SD-18

 MARTIN 16 โอห์ม

 

HP-15W

MW-15200

S12/64M

HP12W (IMF)

 

HP-12T

E12 200A

15" P150/2226

BM-18W

 

MW-18300

 P.AUDIO P180/2241

 BM-15LF

PA-D72 16 โอห์ม

 

 

HP-21W

 

 

BM-15W 

 

 

P10/100 MB

 

  

   P180/2241JBL

 

 R15

 R12/76 MB

P120/120 BM

 P150/2226 #1

15/2226 JBL

BEYMA G 400

15"400 8 โฮห์ม

LF15400-3,LF15400-4

E15300

E18500S

P150/2226 JBL

 ว้อยส์ ลำโพง 8โอมห์
เบอร์ 25
เบอร์ 26
เบอร์ 29
เบอร์ 30 10นิ้ว ธานินทร์ 50W
เบอร์ 31 10นิ้ว ไอโซโฟน 100W
เบอร์ 32 10นิ้ว ไพโอเนีย 50W
เบอร์ 32.5 6นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์ 100W
เบอร์ 33 12นิ้ว ไพโอเนีย 60W
เบอร์ 34 10นิ้ว ฟิลลิปป์ , เอ็ม.เอส.ซาวด์ 50W
เบอร์ 35 10นิ้ว ไพโอเนีย 100W
เบอร์ 36 12นิ้ว ไพโอเนีย 120W
เบอร์ 37 12นิ้ว ฟิลลิปป์ , เอ็ม.เอส.ซาวด์ 100W
เบอร์ 38 12นิ้ว ทุ้ม เนชั่นแนล 80W
เบอร์ 38 12นิ้ว แหลม เนชั่นแนล 80W
เบอร์ 39 12นิ้ว ทุ้ม โฮคูโทน 100W
เบอร์ 39 12นิ้ว แหลม โฮคูโทน 100W
เบอร์ 40 12นิ้ว โคล่อน 100W
เบอร์ 42 12นิ้ว ยามาฮ่า 100W
เบอร์ 43 12นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์
เบอร์ 44 12นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์ 120W
เบอร์ 45 12นิ้ว เนชั่นแนล 80W
เบอร์ 45 15นิ้ว เนชั่นแนล 100W
เบอร์ 46 12นิ้ว โคล่อน 120W
เบอร์ 47 15นิ้ว แอคคอร์ด 200W
เบอร์ 48 12นิ้ว ฟอสเตอร์ 100W
เบอร์ 49 12นิ้ว เนชั่นแนล 100W
เบอร์ 50 12นิ้ว ซันโย 200W
เบอร์ 50 15นิ้ว กู๊ดแมน 500W (4ชั้น)
เบอร์ 51 12นิ้ว วินนี่ 200W
เบอร์ 52 12นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์ 200W
เบอร์ 55 15นิ้ว เอ็ม.เอส. 2000
เบอร์ 56 12นิ้ว โอบอ้อม 300W (4831)
เบอร์ 58 15นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์ 300W
เบอร์ 59 15นิ้ว ไพโอเนีย 200W
เบอร์ 60 15นิ้ว เนชั่นแนล 200W
เบอร์ 60.5 15นิ้ว มาสเตอร์ 300W (4ชั้น)
เบอร์ 61 15นิ้ว ยามาฮ่า 200W
เบอร์ 62 15นิ้ว ไพโอเนีย 200W
เบอร์ 63 15นิ้ว อาร์.ที.เอส 300W
เบอร์ 64 15นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์ 300W
เบอร์ 64.7 12นิ้ว ฟอสเตอร์ 200W
เบอร์ 65 15นิ้ว โรเย่ลโซนิกส์ 300W
เบอร์ 66 15นิ้ว โฮคูโทน 200W
เบอร์ 68 15นิ้ว โอบอ้อม 500W (4899) (3ชั้น)
เบอร์ 69 15นิ้ว โคล่อน 200W
เบอร์ 70 15นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์ 500W
เบอร์ 74 15นิ้ว ที แอนด์ ที 300W
เบอร์ 74 15นิ้ว โอบอ้อม 500W (4803)
เบอร์ 75 15นิ้ว แอคคอร์ด 500W
เบอร์ 75 18นิ้ว แอคคอร์ด 1000W (4ชั้น)
เบอร์ 76 15นิ้ว โฮคูโทน 300W
เบอร์ 76 18นิ้ว ยูโร 1000W (4ชั้น)
เบอร์ 76.2 15นิ้ว เอ็น.พี.อี 500W
เบอร์ 76.2 18นิ้ว ไอ.เอ็ม.เอฟ 1000W (4ชั้น)
เบอร์ 76.9 18นิ้ว เทรน 300W
เบอร์ 77 15นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์ 500w
เบอร์ 79 15นิ้ว ซัมมิ 300W
เบอร์ 79 18นิ้ว ซัมมิ 600W (4ชั้น)
เบอร์ 80 18นิ้ว ฟอสเตอร์ 300W
เบอร์ 84 18นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์ 800W
เบอร์ 07 18นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์ 600W (4ชั้น)
เบอร์ 02 18นิ้ว เอ็ม.เอส.ซาวด์ 600W (4ชั้น)
เบอร์ 96 12นิ้ว เอ็ม.เอส. ซาวด์ 2000
เบอร์ 98 18นิ้ว เจ.บี.แอล 600W
เบอร์ 99 18นิ้ว พี.ออดิโอ 1000W (รุ่น 2241)
เบอร์ 99 21นิ้ว แอคคอร์ด 1000W (4ชั้น)
เบอร์ 100 15นิ้ว ซัมมิ 300W
เบอร์ 100 18นิ้ว เอ็น.พี.อี 600W (KING2)
เบอร์ 103 15นิ้ว โอบอ้อม 500W (4804)
เบอร์ 103 18นิ้ว โอบอ้อม 1000W (3ชั้น) (4807)

ว้อยส์ ฮอร์น
แอทลาส 60-100W
แอทลาส 100-150W
แอทลาส 150-200W
ซิว 60-100W
ซิว 150W
ซิว 200W
แอทลาส ใต้หวัน 150W
วี.ซี 35 100W
เนชั่นแนล 150W (แอคคอร์ด)
เอ็ม.เอส HORN 39
โตเอะ 100W
เอ็ม.เอส 150W (เปลือก)
เอ็ม.เอส 60-100W (พร้อมขอบ)
เอ็ม.เอส 120W (พร้อมขอบ)
เอ็ม.เอส 150W (พร้อมขอบ)
เอ็ม.เอส 200W (พร้อมขอบ)
โรเยลล์ P-158
โตเอะ TU-650

ว้อยส์ แหลมจรวด
M.36 (เปลือก)
M.36 (พร้อมขอบ)
M.38 (พร้อมขอบ)
M.39 (พร้อมขอบ)
M.99 (พร้อมขอบ)
M.98 (พร้อมขอบ)
M.41-42 (พร้อมขอบ) ราคา อันละ 45บาท
อาร์.ที.เอส 300W (B52ใหญ่) (พร้อมขอบ)
B52 300W (พร้อมขอบ)
B33 300W (พร้อมขอบ)
B88 100W (พร้อมขอบ)
B99 100W (พร้อมขอบ)
M55 (พร้อมขอบ)
OB 48-49 (พร้อมขอบ)
B77 300W (พร้อมขอบ)
P888 300W (พร้อมขอบ)
เอ็น.พี.อี 909 (อลูมิเนียม)
เอ็น.พี.อี 909 (อลูมิเนียม เกรดA)
พี.ออดิโอ D-750 ราคา 450บาท (ของไทย)
พี.ออดิโอ D-440
พี.ออดิโอ PST-999

ว้อยส์ เสียงแหลม (เฉพาะโดม)
เบอร์ 24 อาร์.ที.เอส
เบอร์ 24 โอ.เอส.บี
เบอร์ 25 TW 800
เบอร์ 25 TW 801
เบอร์ 25 TW 701 หรือ TW S 05
เบอร์ 25 โคล่อน 408
เบอร์ 25 ฟอสเตอร์ 408 (ปริ้นเขียว)
เบอร์ 26 ฟิลลิปป์ (MS 1729)
เบอร์ 26 บอมส์
เบอร์ 26 เจ.พี
เบอร์ 26 S02 หรือ M 43 ขาสั้น

ว้อยส์ เสียงแหลมdriver copm-50 ราคา ตัวละ 490บาท (ของนอก)ว้อยส์ ลำโพง4โอมห์
เบอร์ 35 2ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 36 2ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 38 2ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 49 2ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 50 2ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 51 2ชั้น 4โอมห์

เบอร์ 35 4ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 36 4ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 38 4ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 49 4ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 50 4ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 51 4ชั้น 4โอมห์
เบอร์ 60 4ชั้น 4โอมห์

เบอร์ 49 4ชั้น 4ขั้ว 4โอมห์
เบอร์ 50 4ชั้น 4ขั้ว 4โอมห์
เบอร์ 51 4ชั้น 4ขั้ว 4โอมห์
เบอร์ 60 4ชั้น 4ขั้ว 4โอมห์ 12นิ้ว (MMATS)
เบอร์ 64 4ชั้น 4ขั้ว 4โอมห์ 12นิ้ว (ATOMIC)
เบอร์ 80 4ชั้น 4ขั้ว 4โอมห์

ว้อยส์ แหลมจาน 4นิ้วรถยนต์ ราคา อันละ 80บาท

หน้าเว็บย่อย (2): ว้อยลำโพง DECCON ว้อยลำโพง XXL
Comments