หน้าแรก
สพป.นม.5 ร่วมประชุมฯคณะกรรมการมูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ


วันที่ 13 มิ.ย. 62 ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  ร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2/2562  คณะกรรมการมูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ  ณ ห้องประชุม(1)  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2  ค่ายสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

*******************************************************************************

สพป.นครราชสีมา เขต 5 MOU กับตำรวจ ในโครงการ "1 ตำรวจ 1 โรงเรียน"


วันที่  12  มิ.ย. 62  ณ  หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  
และผู้กำกับการตำรวจภูธร ในเขตพื้นที่บริการ จากสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด  สถานีตำรวจภูธรหินดาด 
สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์  สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ  สถานีตำรวจภูธรหนองสรวง
สถานีตำรวจภูธรโนนไทย  สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง  และสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ  
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการตำรวจประสานโรงเรียน  1  ตำรวจ  1 โรงเรียน 
 เพื่อขับเคลื่อน การป้องกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา  ร่วมมือป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด  และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับสถานีตำรวจ
*************************************************************************************************************

แค่หลับตา" คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น "ภัยการค้ามนุษย์" ปี 62วันที่  5 มิถุนายน  2562  นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง  ทีมงาน BPS Film  เข้ารับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดนังสั้น "ภัยการค้ามนุษย์"  ในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์  ประจำปี 2562  กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จากนายกรัฐมนตรี  พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ณ โรงแรมเซ็นทรา  บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ   จากผลงานหนังสั้นเรื่อง แค่หลับตา"   อำนวยการสร้างโดย  นายจำนงค์  เพียกขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง

****************************************************************************************
สพป.นม.5 ร่วมประชุมพุธเช้าฯ และประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดช้าวันพุธ  ที่  5  มิ.ย. 62   ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล  "พุธเช้า  ข่าว สพฐ."   เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสาร  นโยบาย  และข้อราชการ จาก สพฐ.   เพื่อนำมาปฏิบัติต่อไป      หลังจากจบรายการพุธเช้าฯ     ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวยได้ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อเนื่อง  เพื่อพบปะ  พูดคุย  พร้อมแจ้งข้อราชการ นโยบาย  และให้แต่ละกลุ่มได้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน  ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา  สพป.นครราชสีมา เขต 5
*********************************************************************************************ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษาสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นางอัมพร  มุ่งพันธู
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
*********************
    การรับนักเรียนปี2562http://2010.tkc.go.th/
http://www.pil.in.th/
http://photos8.org/
http://106.0.176.3/home
http://www.school.net.th/schoolnet/directory/elearning.php
http://www.scimath.org/
http://www.scimath.org/
http://www.kroobannok.com/show_all_article.php?cat_id=30
http://www.royin.go.th/th/knowledge/index.php
http://www.vcharkarn.com/
http://directory.dek-eng.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/
http://www.sakdibhornssup.org/education/teacher