สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

โรงเรียนขนาดเล็ก

งานโครงการ

  กลุ่มงานภายในฯ

  เครือข่ายศึกษานิเทศก์ออนไลน์

  หน้าหลัก

   https://plus.google.com/photos/117941385917826222559/albums?banner=pwa  

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาสื่อ๘กลุ่มสาระ2014-01-10

  ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ ๘ กลุ่มสาระ เพื่อประยุกต์ใช้ในการเตรียมการทดสอบ O-NET 

  นิเทศเต็มพิกัดโรงเรียนบ้านออนหลวย

  นิเทศเต็มพิกัดโรงเรียนบ้านออนกลาง อำเภอแม่ออน 2014-01-06

  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม OBEC AWARDS ที่จ.เพชรบูรณ์

  กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ระดับภาคเหนือ ที่จ.เพชรบูรณ์

  ออกนิเทศโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ

  2013-11-24

  ร่วมกิจกรรมสร้างแบบทดสอบตามแนว PISA เครือข่ายดอยสะเก็ด

  เตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านบวกครกน้อย


  ร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินของสมศ. ณ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

  ร่วมรับฟังสรุปจากสมศ.โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ


   http://school.esanpt1.go.th/nites/O-NET56/spec%20O-NET%2056.pdf

  gif เคลื่อนไหวแจ้งวันสอบ NT ปีการศึกษา 2556 : จากวันที่ 20 กุมภาพันธ์  เป็นวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2557

  สอบ O-NET ป.6 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

  สอบ O-NET ม.3 ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557gif เคลื่อนไหว

  gif เคลื่อนไหวรับสมัครครูผู้สอนและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมฯ

  gif เคลื่อนไหวแบบประเมินการอบรมสื่อ ๘ กลุ่มสาระ
  gif เคลื่อนไหวแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศ
  gif เคลื่อนไหว แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการนิเทศ
  gif เคลื่อนไหวโครงสร้างแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556


     

  supervisorcm9@gmail.com   
       
                        นายสินอาจ   ลำพูนพงศ์
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
                การศึกษา  ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
   
                          นายอภิชาติ   รัตนยรรยง
                         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่                  การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหมเขต1
   
             gif เคลื่อนไหว                                            

  Comments