หน้าหลัก

gif เคลื่อนไหว  ประกาศ  เนื่องจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้เปลี่ยนจากเว็บไซต์นี้ไปใช้เว็บไซต์ " KM  แมงมุม เครือข่ายความคิดพิชิตความรู้" แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
               ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างและดูแลเว็บไซต์  ผู้ดูแลฯจะขออนุญาต ปิด เว็บไซต์นี้ หรืออาจจะปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์อื่นซึ่งจะได้พิจารณาและเรียนให้ทุกท่านได้ทราบในโอกาสต่อไป   และต่อไปหากท่านต้องการเข้าเยี่ยมชมหรือติดต่อกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสพป.เชียงใหม่ เขต ๑ โปรดเข้าไปในเครือข่ายKM 

               กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ เว็บไซต์นี้เป็นอย่างสูง (สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม fast installation  ณ วันประกาศ )  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
                                                                                                    
                                                                                ว่าที่พ.ต.ดร.กรณัฐ  รัตนยรรยง (ศน.เล็ก)
                                                                                                ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                                                                                        ผู้เขียนและดูแลเว็บไซต์
                                                                                                            ๔ มีนาคม  ๒๕๕๙  
                                                                                                                                                                                                gif เคลื่อนไหว


 ภาพถ่าย  วันที่ ๒๐ และ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ พลเอกสุรเชษฐ์  ไชยวงศ์  รมต.ช่วยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะได้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีนายชุมพล  รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ  อ่านต่อ   

 
ผอ.สพป..ชม.๑ พร้อมคณะออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมฯ          อ่านต่อ
 
นายอภิชาติ  รัตนยรรยง รองผอ.สพป. เชียงใหม่เขต ๑เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมฯ     อ่านต่อ
 
นายอภิชาติ  รัตนยรรยง รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่พ.ต.ดร.กรณัฐ  รัตนยรรยง ได้ออกติดตามการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ อ่านต่อ
ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูน
เศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[149,202] 08 มีนาคม 2555อ่านต่อรายชื่อศูนย์บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
 (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เปิด[2,264] 28 สิงหาคม 2557อ่านต่อ
   


เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์
 

ประชาสัมพันธ์

  • "กาดละอ่อนเชียงใหม่ คัวเฮียน อาหารกลางวันแบบยั่งยืน"
    ในวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป  ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจทุกท่านได้เยี่ยมชม โครงการ"กาดละอ่อนเชียงใหม่ คัวเฮียน  อาหารกลางวันแบบยั่งยืน" ณ  ข่วงประตูท่าแพ  โครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง มูลนิธิเสริมกล้า(บริษัทแสนสิริ)  ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่เขต ๑ ได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑  ในงานนี้จะมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืนโดยนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ  ท่านจะได้ชมการแสดงของหนูน้อยน่ารักๆจากโรงเรียนต่างๆด้วย
    ส่ง 1 ธ.ค. 2557 22:44 โดย กรณัฐ รัตนยรรยง
  • การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ รมต.ช่วย กระทรวงศึกษาธิการฯ
    • ในวันที่ ๒๐-๒๑  พฤศจิกาคม  ๒๕๕๗ นี้ พณฯพลเอกสุรเชษฐ์   ไชย์วงศ์  รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๑  ขอให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมด้วยเนื่องจากมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาพร้อมกันหลายคณะ
    ส่ง 1 ธ.ค. 2557 22:45 โดย กรณัฐ รัตนยรรยง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
บทความและสาระน่ารู้

 
     
      
             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
      การศึกษา  ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
        นายเอภิรัฐ  ศรีสุข
 
                นายชัยวัตร์  เทพวงศ์
           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่                    การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหมเขต1
 
                                                     

  
Comments