หน้าแรก

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ อบรม DLIT ที่นี่  
 คู่มืออบรมแบบคัดกรอกนักเรียนพิการทางการศึกษา

คู่มืออบรมแบบคัดกรอกนักเรียนพิการทางการศึกษา


การอบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือแบบอัตนัยและเขียนตอบ


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

วิดีโอ YouTube

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

 • images by free.in.thแจ้งหัวหน้างานวิชาการ จำนวน 1 คน สาระประวัติศาสตร์ จำนวน1 คน และรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง จำนวน 1 คน อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่  28  ตุลาคม  -  4 พฤศจิกายน  2557 ณ  ห้องสังข์หยด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
  รุ่นที่  1  วันที่  28-29  ตุลาคม  257
  รุ่นที่  2  วันที่  30-31  ตุลาคม  257
  รุ่นที่  3  วันที่  3-4  พฤศจิกายน  257

 • สื่อประวัติศาสตร์
  ส่ง 25 ต.ค. 2557 01:18 โดย supattra prommachun
 • แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย
  ส่ง 26 ต.ค. 2557 21:58 โดย supattra prommachun
 • สื่อ 8 กลุ่มสาระ
  ส่ง 13 ต.ค. 2557 03:09 โดย Sunantha Sasem
 • แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
  ส่ง 13 ต.ค. 2557 01:38 โดย Sunantha Sasem
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar