Home

Wordt een 'superuser' van je eigen mogelijkheden!


Speciaal voor mensen die een 'kick-start' aan hun studie, opleidings- of verandertraject willen geven
, hebben Details! en Celer een 12 weken opleidingstrajectstructuur ontwikkeld die zich leent om voor bijna iedere doelgroep, bijna iedere studie en bijna ieder verandertraject ingezet te worden. Na de 12 weken kan de studie, de opleiding of het verandertraject, voortgezet worden met toepassing van de aangeleerde kennis en kunde. (12 weken is de maximum tijdsduur, het kan ook in 6 of 4 weken)


De belangen van de deelnemer bepalen hoe zijn of haar individuele programma er uit gaat zien.
Circa 80% van de tijd wordt besteed aan een programma dat voor alle deelnemers gelijk is, de resterende 20% van de tijd kan gewerkt worden aan persoonlijke doelstellingen. Hierdoor ziet de deelnemer iedere dag 'waar hij het voor doet' en kan de motivatie optimaal worden en blijven.


Deelnemers bepalen volledig zelf waar ze naar toe willen werken, het opleidingstraject zorgt ervoor dat de wensen en de mogelijkheden die iemand heeft zo realistisch mogelijk op elkaar afgestemd worden. Iedere deelnemer kan binnen zijn of haar eigen mogelijkheden naar een zo hoog mogelijk niveau toe werken.Deelnemers werken in teams om zo leuk en effectief mogelijk te kunnen leren. De relaties tussen team-leden die tijdens het opleidingstraject opgebouwd worden kunnen vele jaren stand houden omdat men elkaar 'van haver tot gort' kent.


Het doel is om in slechts 12 weken deelnemers tot superusers van hun eigen mogelijkheden te maken. 
   • Iedere deelnemer krijgt de kans zijn persoonlijke wensen te integreren in het opleidingstraject.
   • Vaardigheden waar de deelnemer aanleg voor heeft worden verder ontwikkeld tot het niveau superuser.
   • Vaardigheden waar de deelnemer moeite mee heeft worden geneutraliseerd.

Zo wordt iemand supergoed in iets dat hij of zij leuk vindt en goed kan! 
Actief wordt gezocht naar een werkomgeving waar deze vaardigheden gewaardeerd worden, zodat de deelnemer ook daar constant 'ziet waar hij het voor doet'. Vaardigheden waar iemand 'niets mee heeft' of niet goed in is zullen, zelfs met een enorme inspanning, zelden het niveau  superuser halen. 


   Om het aanleren van nieuwe vaardigheden zo leuk en makkelijk mogelijk te maken wordt les gegeven en gewerkt in Google Apps.
   Ook hierin kan de deelnemer het niveau superuser behalen.In 12 weken tijd worden de deelnemers voorzien van kennis en kunde op het gebied van:
   • Motivatie
   • Inzicht in eigen sterke en zwakke kanten 
   • Communicatie met zichzelf
   • Communicatie met anderen
   • Leervaardigheden
   • Werknemersvaardigheden
   • Persoonlijke presentatievaardigheden
   • Praktisch toepasbare computervaardigheden
   • Studie

Er wordt wekelijks een vaste cyclus gevolgd:
   • Plannen
   • Klassikaal lesgeven
   • Onder begeleiding, in teams, theorie toepassen
   • Toetsing in teamverband en individueel
   • Feedback van deelnemers
   • Optimalisatie lesstof 

Al het lesmateriaal, opdrachten en resultaten zijn via internet voor de deelnemer en begeleiders toegankelijk.
"Any time, anywhere, any device.."

Het fundament van het opleidingstraject wordt gevormd door een systeem van webpagina's, formulieren en automatische processen waardoor zoveel mogelijk administratieve arbeidsuren bespaard worden en zowel de deelnemers als de begeleiders zo leuk en makkelijk mogelijk samen kunnen werken.
De ICT structuur wordt nadrukkelijk neergezet als middel en ondersteunend. Binnen de mogelijkheden die Google Apps biedt wordt zoveel mogelijk gestreefd naar gebruiksgemak en worden meetmomenten zoveel mogelijk gekoppeld aan belangen die de deelnemers hebben.

Binnen de ICT-structuur kan gewenste lesstof opgenomen worden. Alle lesstof wordt getoetst door middel van toetsen op de computer en beoordelingen door deelnemers zelf. Tijdens de klassikale lessen is er meer lesstof voorhanden dan er in de lestijd past zodat de interessen van de deelnemers op dat moment bepalend zijn voor de onderwerpen die in de les behandeld worden. Tijdens de les wordt de behandelde lesstof op een webpagina gezet die de deelnemers vervolgens vanaf ieder apparaat met internettoegang kunnen bekijken en bewerken.


Vanaf de 2e lesweek worden de deelnemers in teams aan elkaar gekoppeld zodat ze 12 weken lang ook hun teamlid vaardigheden kunnen leren. Vanwege de teamgeest kunnen motivatieproblemen voorkomen of hersteld worden.


Opvallend is het grote aantal deelnemers dat zich tijdens dit opleidingstraject realiseert dat mededeelnemers die men al langer kende veel meer waardevolle facetten in zich dragen dan hen tot dan toe bekend was!

Door zoveel mogelijk elkaars belangen te dienen worden resultaten behaald die 'magisch' zijn.

Studiebelasting: 96 uur
Het huidige rooster is zo opgezet dat het programma in 12 weken gedraaid kan worden door 1 dag van 8 uur per week te gebruiken.
Bij 2 dagen per week duurt het slechts 6 weken, bij 3 dagen per week slechts 4 weken, bij 4 dagen per week slechts 3 weken.
Meer dan 4 dagen per week raden wij af omdat het te zwaar wordt voor de deelnemers, er is dan te weinig resterende tijd per week om de werkoprachten uit te kunnen voeren.

In de praktijk is gebleken dat de deelnemers, over het algemeen, moeite hebben met het organiseren van hun studie-inspanningen. Vandaar dat is gekozen om het geven van structuur en richting bij de docenten en de begeleiders neer te leggen. De docent/begeleider heeft één of meerdere groepen van 12 deelnemers onder zijn of haar hoede. Omdat de docent/begeleider zowel de presentie als de opdrachten begeleidt ontstaat snel een natuurlijke band met de deelnemers waardoor lesgeven en werken met de deelnemers met veel plezier en commitment van beide kanten kan verlopen.

Aan het eind van de 12 weken zijn de deelnemers zelfstandig in staat om structuur en richting aan hun werkzaamheden te geven, ze werken dan als zelfsturende teams en kunnen uitstekend gebruik maken van de samenwerkingsmogelijkheden die cloud computing biedt.

Omdat Details! en Celer graag voor u als 'katalysator' en 'startmotor' fungeren is er een 'train de trainer' programma waarin uw eigen docenten en begeleiders opgeleid kunnen worden om het volledige 'Superuser in 12 weken' programma te kunnen draaien. Graag informeren wij u hier verder over.

Als u een 'Superuser in 12 weken' programma wilt starten kunt u contact opnemen met:
Details!, Christiaan Stoltenkamp, christiaan.stoltenkamp@gmail.com, 06-312 33 0 99
Celer, Kim Stoltenkamp, kim@celer.nl, 06 - 319 60 529, www.celer.nl

Met vriendelijke groet,

Het 'Superuser in 12 weken' team