Bovenlichten

Bovenlichten zijn ramen boven toegangsdeuren die zorgen voor (extra) licht in de inkomhal. Vooral in Nederland bestaat er een uitgebreide traditie van bovenlichten met alle mogelijke decoratieve opvullingen. In België zijn ze eerder zeldzaam of louter functioneel.
Zeker in de oude voorbeelden waren de apotropaeïsche (bezwerende/beschermende) bedoelingen niet ver weg. In de latere voorbeelden en zeker voor de hedendaagse mens is dit jammer genoeg verloren gegaan. Soms hielden ze verband met een commerciële link met het gebouw (beroep van de eigenaar, uitgeoefende commerciële activiteit) of met de naam van het gebouw, zoals bij het bovenlicht van het gebouw in Leuven (foto links: In De Ploegh). Maar vaak zijn ze ook louter decoratief.
Een uitgebreid overzicht van bovenlichten in Nederland (en daarbuiten) vind je terug op de website van Ben Veldstra. De achterliggende symboliek wordt hier ook verder bestudeerd.
Enkele Belgische voorbeelden:
     Leuven, Mechelsestraat                             Maaseik, markt                     Leuven, Abdij van Vlierbeek