Dierlijke elementen

Dierlijke elementen werden zelden aangewend, behoudens wanneer hun uiterlijk in een ander materiaal werd voorgesteld zoals in smeedijzeren deurknoppen. De meeste dieren, zij het gedeeltelijk of geheel komen voor in spirituele toepassingen of in huisfunderingen: kippen, katten, muizen, ratten en paarden- en koeienschedels werden het vaakst toegepast voor huiselijke veiligheid. Enerzijds zijn het meest beschikbare diersoorten, anderzijds zoals met katten en ratten worden de meeste links gelegd met heksen.
Schedels (skull - van mens of paard)
Bettiscombe, near Lime Regis (Dorset)
In de St-Calixtuskerk in Groenlo (Nederland) werden ook twee schedels terug gevonden (zie website Ben Veldstra)
Paardenschedels werden relatief veel terug gevonden in Ierland, Wales en Engeland. Net als katten werd zeker voor paarden een gave verondersteld om meer te kunnen zien dan wij. Het gebruik van (paarden)schedels kan zo verwant zijn met het gebruik van kerkklokken. Deze werden ook geluid om boze geesten te verjagen vooraleer de gelovigen zich verzamelden voor de eredienst.
 
Het incorporeren van een kat kon zowel duiden op een sympathisch doel (de naderende heks zal op eenzelfde manier lijden als de kat) als op een geofferd object dat de heks een offer aanbiedt zodat ze de toegang verder niet zal betoveren dan wel als een afleidend object dat de aandacht van de heks poogt af te wenden. Voor een correcte interpretatie kunnen eventueel aanwezige aanvullende objecten of onderzoek van hoe de kat is geplaatst en georiënteerd extra informatie bijbrengen.
Gedroogde katten
Foto: kattenmummie uit Veere (hoofdkerk - foto Ben Veldstra)
In Nederland zijn er minstens een vijftal voorbeelden bekend van verborgen katten.  Ook in het middeleeuws kasteel van  Combourg (Ille et Vilaine in Bretagne) werd een ingemetselde kat gevonden.
Dit fenomeen lijkt echter vooral bekend te zijn in Groot-Brittannië. Een aantal voorbeelden zijn verzameld op de website van Brian Hoggard
 
De katten werden terug gevonden in holle muurdelen, daken, onder vloeren of onder raamtabletten. Katten zijn bekend voor het hebben van een 'zesde' zintuig. Mogelijk hoopte men dat na de dood van de trouwe huiskat haar jacht-attitudes en haar geestelijke capaciteiten die taak verder konden doorzetten en zo ongedierte (en heksen) weren.